Sông Lô xây dựng hệ thống chính quyền cơ sở vững mạnh

10:05 | 20/05/2020
|

Phấn đấu mục tiêu xây dựng Nhà nước pháp quyền của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, trong những năm qua, Đảng bộ, chính quyền huyện Sông Lô triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, tích cực nhằm đổi mới phương pháp lãnh đạo, điều hành và từng bước nâng cao chất lượng hoạt động của bộ máy chính quyền các cấp... Qua đó phát huy hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của hệ thống chính quyền cơ sở trên địa bàn huyện.


Phấn đấu mục tiêu xây dựng Nhà nước pháp quyền của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, trong những năm qua, Đảng bộ, chính quyền huyện Sông Lô triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, tích cực nhằm đổi mới phương pháp lãnh đạo, điều hành và từng bước nâng cao chất lượng hoạt động của bộ máy chính quyền các cấp... Qua đó phát huy hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của hệ thống chính quyền cơ sở trên địa bàn huyện.

Trao đổi, hướng dẫn và giải quyết thủ tục hành chính nhanh gọn tại bộ phận một cửa xã Quang Yên tạo sự hài lòng cho các tổ chức, cá nhân đến giao dịch. Ảnh: Trường Khanh

Để từng bước xây dựng hệ thống chính quyền cơ sở vững mạnh, BTV Huyện ủy xác định, trước tiên phải xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức bảo đảm đủ về số lượng và từng bước nâng cao về chất lượng, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Huyện chỉ đạo các xã, thị trấn thường xuyên kiện toàn bộ máy chính quyền, bố trí cán bộ, công chức có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc; chú trọng công tác bồi dưỡng lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ cũng như kỹ năng giao tiếp hành chính và văn hóa công sở trong thực thi công vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức.

Quan tâm xây dựng, kiện toàn hệ thống chính trị dưới cơ sở, trên cơ sở củng cố hoạt động của các chi bộ, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể thôn dân cư nhằm tạo mối liên hệ chặt chẽ giữa cấp ủy, chính quyền với nhân dân, kịp thời giải quyết những vướng mắc phát sinh ngay tại cơ sở...

Bộ máy chính quyền cơ sở trên địa bàn huyện được đổi mới theo hướng tinh gọn, xác định rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong thực thi công vụ. Đây cũng là một trong những yếu tố quan trọng trong việc xây dựng hệ thống chính quyền vững mạnh từ cơ sở.

HĐND từ huyện đến cơ sở thường xuyên đổi mới phương thức và nâng cao chất lượng hoạt động. Nội dung các kỳ họp, các cuộc tiếp xúc cử tri và hoạt động giám sát đi thẳng vào những vấn đề cụ thể, thiết thực ở địa phương...

Bí thư Đảng ủy xã Tân Lập (Sông Lô) Trần Thị Hải Yến cho biết: Những năm qua, UBND xã duy trì nghiêm nền nếp làm việc. Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND xã luân phiên hàng ngày trực tại trụ sở để trực tiếp tiếp công dân và giải quyết công việc cho người dân một cách kịp thời, hiệu quả, đúng quy định.

Đội ngũ cán bộ, công chức xã thể hiện vai trò tiên phong, gương mẫu; thực hiện tốt giờ giấc làm việc, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, không có tình trạng cán bộ quan liêu, gây phiền hà khi giải quyết công việc cho người dân...

Xã thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở theo phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” nhằm phát huy quyền làm chủ của nhân dân; trong đó chú trọng triển khai những việc người dân được bàn và quyết định trực tiếp như mức đóng góp xây dựng các công trình phúc lợi, bình chọn hộ nghèo, lập, thu, chi các loại quỹ, xây dựng quy ước, hương ước thôn, làng văn hóa...

Việc thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở góp phần đổi mới và nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy cũng như vai trò chỉ đạo, điều hành của chính quyền trong thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội của địa phương...

Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Sông Lô Lê Quang Nghiệp cho biết: Từ thực tế ở địa phương cho thấy, trong sự nghiệp đổi mới hiện nay, việc nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở, trong đó việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của bộ máy chính quyền có ý nghĩa rất quan trọng.

Điều đó đòi hỏi trong thời gian tới, hệ thống chính quyền cơ sở trên địa bàn huyện cần phải làm tốt hơn nữa vai trò, chức năng, nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo nhằm từng bước nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, đẩy mạnh phát triển kinh tế, xã hội, chăm lo đời sống nhân dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân...

Ngô Tuấn Anh