Cán bộ, đảng viên xã Nhân Đạo tích cực tu dưỡng, rèn luyện theo gương Bác

09:05 | 14/05/2020
|

Xác định việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, góp phần xây dựng Đảng ngày càng TSVM, Đảng bộ xã Nhân Đạo (Sông Lô) triển khai nhiều giải pháp tích cực nhằm từng bước xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức xã có đủ năng lực, 

Xác định việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, góp phần xây dựng Đảng ngày càng TSVM, Đảng bộ xã Nhân Đạo (Sông Lô) triển khai nhiều giải pháp tích cực nhằm từng bước xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức xã có đủ năng lực, phẩm chất, đạo đức, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tính tiên phong gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao... Qua đó, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong việc học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Để việc làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh lan tỏa trong đời sống chính trị ở địa phương, BTV Đảng ủy xã Nhân Đạo xây dựng kế hoạch chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể, cấp ủy chi bộ triển khai, quán triệt đầy đủ các nội dung của Chỉ thị 05 đến toàn thể cán bộ, đảng viên và người dân, giúp cán bộ, đảng viên nhận thức đầy đủ hơn những giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo sự thống nhất cao trong toàn Đảng bộ.

BTV Đảng ủy xã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, thu hút nhiều lực lượng tham gia. Công tác tuyên truyền gắn với giáo dục truyền thống cách mạng nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn; tuyên truyền những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong việc “làm theo” tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Cấp ủy các cấp quan tâm công tác tự phê bình và phê bình nhằm phát hiện, uốn nắn những nhận thức lệch lạc, nói không đi đôi với làm, những biểu hiện của bệnh hình thức, báo cáo không trung thực, theo dõi, nắm bắt tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và người dân; giải quyết nhanh những vấn đề bức xúc, nổi cộm ngay từ cơ sở...

Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Minh Tân, xã Nhân Đạo Lê Văn Thắng cho biết: Làm theo Bác, mỗi cán bộ, đảng viên trong chi bộ đều tự giác rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, tư tưởng; nêu cao tinh thần trách nhiệm, nói đi đôi với làm, phát huy vai trò gương mẫu của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, tổ chức, đoàn thể trong việc triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của thôn.

Thực hiện tốt phương châm “cán bộ, đảng viên thôn Minh Tân gương mẫu, tiên phong, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm”... Những vấn đề bức xúc, nổi cộm trong thôn đều được chi bộ tập trung giải quyết, góp phần củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng. Những yếu tố đó là nền tảng quan trọng để chi bộ, chính quyền thôn giữ vững ổn định chính trị, phát triển KT - XH, nâng cao đời sống nhân dân...

Được đánh giá là chi bộ điển hình trong công tác xây dựng chi bộ TSVM, những năm qua, Chi bộ thôn Tiền Phong luôn phát huy tốt vai trò là hạt nhân lãnh đạo; triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, các phong trào thi đua lao động, sản xuất trên địa bàn.

Chi ủy chi bộ chú trọng công tác bồi dưỡng, nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng, đạo đức cho đảng viên; luôn khẳng định được vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao. Phát huy tính dân chủ trong công tác tự phê bình và phê bình, góp phần xây dựng chi bộ ngày càng TSVM...

Theo Phó Bí thư chi bộ, Trưởng thôn Tiền Phong, xã Nhân Đạo Hà Thanh Hòa: Có được kết quả trên là nhờ chi bộ xây dựng được mối đoàn kết, gắn bó, thống nhất giữa tổ chức Đảng, chính quyền, tổ chức đoàn thể chính trị, xã hội và mỗi người dân. Bên cạnh đó, mỗi cán bộ, đảng viên trong chi bộ luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, thể hiện được tính tiên phong, gương mẫu, dám nghĩ, dám làm...

Để làm được điều đó, bên cạnh việc thường xuyên tự rèn luyện bản lĩnh chính trị, nâng cao đạo đức thì mỗi cán bộ, đảng viên phải luôn biết gần gũi, động viên, lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của nhân dân, vì nhân dân...

Qua hơn 4 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, đội ngũ cán bộ, đảng viên xã Nhân Đạo nhận thức sâu sắc hơn việc làm theo Bác, có ý thức tự tu dưỡng, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất cách mạng, đạo đức và lối sống của người cán bộ, đảng viên; luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm, liêm chính trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao...

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Nhân Đạo Nguyễn Đình Hòe cho biết: Thời gian tới, BTV Đảng ủy xã tiếp tục tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và người dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05.

Đưa việc làm theo Bác trở thành nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức xã có đủ năng lực, phẩm chất, đạo đức, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tính tiên phong gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.

Chỉ đạo các cấp ủy chi bộ, cơ quan, đơn vị đẩy mạnh việc làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII)... Từ đó, tạo động lực để việc học và làm theo Bác trở nên thường xuyên, tự giác trong mọi hoạt động của các cấp ủy Đảng, chính quyền và mỗi cán bộ, đảng viên; góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, phát triển KT - XH ở địa phương.

Ngô Tuấn Anh