Đảng bộ xã Cao Minh chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ trẻ

04:05 | 05/05/2020
|

Để chuẩn bị tốt cho Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 - 2025, Ban Thường vụ (BTV) Đảng ủy xã Cao Minh đã triển khai tốt các bước, phân công cấp ủy trực tiếp chỉ đạo từng chi bộ tiến hành đại hội. Trong công tác nhân sự, Đảng bộ xã xác định chú trọng lựa chọn đội ngũ cán bộ trẻ và nữ.


Để chuẩn bị tốt cho Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 - 2025, Ban Thường vụ (BTV) Đảng ủy xã Cao Minh đã triển khai tốt các bước, phân công cấp ủy trực tiếp chỉ đạo từng chi bộ tiến hành đại hội. Trong công tác nhân sự, Đảng bộ xã xác định chú trọng lựa chọn đội ngũ cán bộ trẻ và nữ.

Bí thư chi bộ thôn Cao Quang (xã Cao Minh) tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước. Ảnh: Kim Ly

Đảng bộ xã Cao Minh có 257 đảng viên, sinh hoạt tại 12 chi bộ. Nhờ làm tốt công tác chuẩn bị,100% chi bộ đã tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ. Các Ban chi ủy chi bộ nhiệm kỳ mới có cơ cấu hợp lý, cán bộ trẻ và nữ trúng cử đều đảm bảo đủ tiêu chí về văn hóa, phẩm chất chính trị, năng lực công tác, uy tín trước tập thể và nhân dân.

Bí thư Đảng ủy xã Cao Minh Đinh Văn Thanh cho biết: “Nhiệm kỳ qua, BTV Đảng ủy xã đã triển khai tích cực công tác đào tạo, rèn luyện đội ngũ đảng viên trẻ và nữ. Đảng bộ đã chú trọng đổi mới công tác cán bộ để nâng cao sức chiến đấu và năng lực lãnh đạo của tổ chức Đảng ở cơ sở.

Từ đó, lựa chọn được những đảng viên trưởng thành trong các hoạt động thực tiễn để đưa vào cấp ủy. Những đảng viên tham gia cấp ủy ở 12 chi bộ nhiệm kỳ này đều có phẩm chất chính trị tốt, có năng lực triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đề ra”.

Thực hiện Hướng dẫn số 02 của BTV Thành ủy Phúc Yên về “Rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2015-2020, xây dựng quy hoạch cán bộ giai đoạn 2020-2025 và các năm tiếp theo”, BTV Đảng ủy đã xây dựng đội ngũ cán bộ nguồn, trên cơ sở công tác quy hoạch xây dựng cấp ủy, lãnh đạo chính quyền đảm bảo theo tiêu chí quy định.

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng ủy xã đã cử 1 đồng chí học thạc sỹ; 3 đồng chí học đại học; 14 đồng chí học lớp chuyên viên quản lý nhà nước; 16 đồng chí học tin học văn phòng, 14 đồng chí học ngoại ngữ; 7 đồng chí học trung cấp lý luận chính trị, 77 quần chúng được bồi dưỡng kiến thức về Đảng.

Việc luân chuyển cán bộ, công chức trẻ trong quy hoạch xuống các cơ sở nhằm phát huy năng lực công tác, nâng cao trình độ chuyên môn cũng được Đảng ủy coi trọng. Thông qua các phong trào thi đua yêu nước và kết quả công tác ở cơ sở, đội ngũ cán bộ trẻ tiếp tục được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao ý thức phấn đấu, giúp họ phát huy phẩm chất chính trị, năng lực công tác và sáng tạo hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Những đoàn viên thanh niên, cán bộ trẻ đang tham gia công tác trong các đoàn thể, cán bộ thôn, xã có thành tích xuất sắc đều được đưa vào quy hoạch đào tạo để chuẩn hóa về lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác.

Đến nay, 100% cán bộ, đảng viên đã giữ các chức vụ trong tổ chức Đảng, chính quyền và đoàn thể quần chúng của xã (cán bộ đương nhiệm) đều được cử đi học các lớp đào tạo, bồi dưỡng nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý do cấp tỉnh, thành phố tổ chức. Khi trở về đều được phân công công tác, một số được luân chuyển vị trí đảm nhiệm ở cơ sở.

Đảng ủy xã thực hiện rà soát, bổ sung kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực quản lý cho đội ngũ cán bộ trẻ về lâu dài. Căn cứ vào kết quả công việc, tình hình cụ thể của cơ sở, dư luận xã hội, sơ kết 6 tháng và tổng kết năm, các cấp ủy, lãnh đạo thôn, trường học, đơn vị công tác đều có đánh giá chất lượng cán bộ, đảng viên, công chức xã về phẩm chất đạo đức, lối sống, phong cách công tác. Nhờ đó, được giới thiệu tham gia cấp ủy nhiệm kỳ mới, 100% cán bộ trẻ ở các chi bộ đều được các Đại hội tín nhiệm bầu với tỷ lệ phiếu cao.

Để chuẩn bị nhân sự nhiệm kỳ 2020 - 2025 của Đảng bộ, BTV Đảng ủy xã đã quy hoạch 17 đồng chí tham gia cấp ủy; trong đó, nữ là 5 đồng chí, chiếm 33,3%, đảng viên trẻ 4 đồng chí, chiếm 26,7%…

Qua thăm dò dư luận và tín nhiệm, cho thấy các đồng chí được lựa chọn đều đủ tiêu chuẩn tham gia cấp ủy nhiệm kỳ tới. Từ thực tiễn triển khai thực hiện nghị quyết, chỉ thị của tỉnh, thành phố về công tác cán bộ, Đảng bộ xã Cao Minh đã rút ra được nhiều bài học kinh nghiệmvà đưa ra những giải pháp để tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ trẻ và nữ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Được tạo điều kiện phấn đấu, đội ngũ cán bộ lãnh đạo trẻ xã Cao Minh năng động, bản lĩnh, dám nghĩ, dám làm, góp phần quan trọng trong giải quyết nhiều vấn đề khó của địa phương.

Thu Thủy