77% chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở đã hoàn thành tổ chức đại hội Đảng

10:03 | 16/03/2020
|

Thời gian qua, cùng với nhiệm vụ phòng, chống Covid-19, các Đảng bộ cơ sở tích cực phát huy tinh thần trách nhiệm, trí tuệ, tập trung cao cho công tác chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp, chỉ đạo tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc đảm bảo tiến độ, chất lượng.


Thời gian qua, cùng với nhiệm vụ phòng, chống Covid-19, các Đảng bộ cơ sở tích cực phát huy tinh thần trách nhiệm, trí tuệ, tập trung cao cho công tác chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp, chỉ đạo tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc đảm bảo tiến độ, chất lượng.

Tính đến ngày 12/3/2020, toàn tỉnh đã có 2.107/2.734 chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở tổ chức xong đại hội Đảng, đạt tỷ lệ 77%. Trong đó, có hai đơn vị là Đảng bộ thành phố Vĩnh Yên và Đảng bộ Công an tỉnh đã hoàn thành công tác tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc.

Qua thành công của đại hội các chi bộ trực thuộc cho thấy, tư tưởng của cán bộ, đảng viên, nhân dân sôi nổi, phấn khởi, đảm bảo đại hội chi bộ thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong Đảng.

Đồng thời, đây cũng là dịp tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân nâng cao nhận thức về vai trò lãnh đạo của Đảng; tạo động lực đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước ở các cơ quan, đơn vị.

Theo kế hoạch, trong quý I/2020, các chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở trên địa bàn tỉnh sẽ hoàn thành việc tổ chức đại hội Đảng.

Bình Duyên