Nhất thể hóa chức danh Bí thư Đảng ủy và Chủ tịch UBND xã - tăng hiệu quả điều hành

11:03 | 13/03/2020
|

Tinh giản biên chế, giảm các cuộc họp giữa cấp ủy và UBND xã, phường, thị trấn; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; công việc ngày càng “trơn tru” hơn, niềm tin của nhân dân đối với đội ngũ cán bộ lãnh đạo,

Tinh giản biên chế, giảm các cuộc họp giữa cấp ủy và UBND xã, phường, thị trấn; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; công việc ngày càng “trơn tru” hơn, niềm tin của nhân dân đối với đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý được nhân lên… Đó là những ưu điểm khi triển khai mô hình nhất thể hóa Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch UBND cấp xã, phường, thị trấn tại tỉnh ta trong thời gian qua.

Với chuyên môn vững, khả năng lãnh đạo tốt, đồng chí Đào Trọng Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Thiện Kế, Bình Xuyên (áo xanh) đã làm tốt vai trò của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương. Ảnh: Kim Ngân

Những năm qua, phường Hội Hợp luôn là lá cờ đầu của thành phố Vĩnh Yên trong công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo đời sống nhân dân. Năm 2019, tình hình kinh tế - xã hội của phường phát triển toàn diện.

Tổng giá trị sản xuất các ngành kinh tế tăng hơn 20% so với năm 2018. Các lĩnh vực văn hóa xã hội được quan tâm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,53%. Công tác tiếp dân, giải quyết KNTC được thực hiện thường xuyên, đúng pháp luật; trật tự, kỷ cương được tăng cường. Quốc phòng, an ninh được giữ vững, trật tự ATXH được đảm bảo...

Để đạt được những mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, bên cạnh sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố, không thể không kể đến vai trò “đầu tàu”, gương mẫu, trách nhiệm của đồng chí Nguyễn Tuấn Hải, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Hội Hợp.

Đồng chí Nguyễn Tuấn Hải cho biết: “Hội Hợp là phường đông dân, nằm ở vị trí cửa ngõ thành phố, có nhiều cơ quan, trường học, doanh nghiệp đóng trên địa bàn nên không tránh khỏi những phức tạp về ANTT, khiếu nại - tố cáo. Để lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội hiệu quả, được đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình hưởng ứng, trước khi ra nghị quyết, lập kế hoạch cho một chương trình, tôi luôn cùng Đảng ủy, UBND phường tổ chức bàn bạc, thống nhất, đưa ra trưng cầu ý kiến của nhân dân.

Điều này không chỉ tạo nên sự đoàn kết nhất trí giữa Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong phường mà còn khai thác, phát huy được khả năng, trí tuệ của mỗi cá nhân trong một cộng đồng. Nhờ đó, lãnh đạo địa phương mới tiếp thu được nhiều ý kiến, sáng kiến để có được định hướng đúng và giải pháp phù hợp với thực tế địa phương".

Thực tế cho thấy, ở các địa phương nhất thể hóa chức danh Bí thư Đảng ủy với Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn có nhiều kết quả ưu việt. Với mô hình nhất thể hóa này, người lãnh đạo có thể nắm bắt rõ hơn tình hình địa bàn, từ đó chỉ đạo xây dựng nghị quyết, đề ra chủ trương sát thực tiễn cuộc sống. Mô hình cũng giảm được khâu truyền đạt, báo cáo, xin ý kiến, tránh đùn đẩy trách nhiệm và chấm dứt thực trạng Đảng ra nghị quyết, chính quyền từ từ triển khai.

Thành công nhất khi thực hiện mô hình chính là sự đoàn kết, thống nhất giữa Đảng và chính quyền. Việc tháo gỡ vướng mắc trong nhân dân được thực hiện kịp thời, hiệu quả, bởi vừa là Bí thư đảng ủy nắm chắc các chủ trương của Đảng vừa là Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn trực tiếp điều hành nhiệm vụ chuyên môn nên khi tuyên truyền, giải thích, vận động đều rõ ràng, sát thực tiễn, được nhân dân đồng tình ủng hộ.

Mặt khác, khi thực hiện nhất thể hóa giúp cán bộ được rèn luyện, phấn đấu và trưởng thành, từ đó nâng cao trình độ chuyên môn, khả năng quy tụ, tính quyết đoán, tự chịu trách nhiệm; góp phần đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy cơ sở; tinh gọn bộ máy, tiết kiệm một phần ngân sách nhà nước.

Mô hình nhất thể hóa Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh thời gian qua đã cho thấy những kết quả tích cực nhằm phát huy sức mạnh của cấp ủy Đảng và chính quyền; tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh,góp phần tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả làm việc của đội ngũ cán bộ.

Đây là tiền đề để tỉnh triển khai có hiệu quả Nghị quyết 18 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu quả, hiệu lực.

Tuy nhiên, quá trình thực hiện mô hình này còn bộc lộ một số hạn chế: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện có lúc, có nơi còn chồng chéo giữa quyền hạn của người đứng đầu cấp ủy và người đứng đầu chính quyền. Mặt khác, khi một lúc phải đảm nhận “hai vai”, khối lượng công việc nhiều khiến họ không có thời gian đi cơ sở…

Bởi vậy, khi triển khai thực hiện nhất thể hóa các chức danh Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn cần tiến hành thận trọng, phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương; đặc biệt là việc lựa chọn cán bộ hội tụ đủ đức, đủ tài, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Thu Nhàn