Đại hội Đảng các cấp trong Đảng bộ Công an tỉnh: Chú trọng chất lượng nhân sự

02:03 | 12/03/2020
|

Theo dự kiến, cuối tháng 8/2020, Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh, nhiệm kỳ 2020 - 2025 sẽ diễn ra. Hiện nay, các chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Công an tỉnh đang gấp rút chuẩn bị văn kiện theo hướng dẫn, chú trọng công tác nhân sự và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát động phong trào thi đua chào mừng Đại hội Đảng các cấp.


Theo dự kiến, cuối tháng 8/2020, Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh, nhiệm kỳ 2020 - 2025 sẽ diễn ra. Hiện nay, các chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Công an tỉnh đang gấp rút chuẩn bị văn kiện theo hướng dẫn, chú trọng công tác nhân sự và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát động phong trào thi đua chào mừng Đại hội Đảng các cấp.

Để Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 diễn ra thành công, đúng kế hoạch và các chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc rút kinh nghiệm tổ chức đại hội, cuối tháng 12/2019, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh quyết định lựa chọn Chi bộ Phòng Hồ sơ làm đơn vị tổ chức điểm.

Thượng tá Nguyễn Thị Việt Hằng, Bí thư Chi bộ, Trưởng Phòng Hồ sơ, Công an tỉnh cho biết: Được chọn làm đơn vị tổ chức đại hội điểm, chúng tôi rất vinh dự, đồng thời cũng xác định đây là một nhiệm vụ chính trị quan trọng được Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh giao. Do đó, ngay từ đầu tháng 1/2020, chi bộ đã quán triệt các văn bản về việc tổ chức đại hội chi bộ đến từng đảng viên, thành lập tổ giúp việc để chuẩn bị văn kiện, đề án nhân sự, công tác hậu cần theo hướng dẫn.

Trong các kỳ sinh hoạt chi bộ và hội nghị giao ban, cấp ủy, người đứng đầu đơn vị đều tiến hành kiểm tra tiến độ thực hiện công tác chuẩn bị, tổ giúp việc báo cáo những khó khăn, vướng mắc để chi bộ từng bước tháo gỡ. Các văn kiện được xây dựng đúng theo hướng dẫn của Đảng ủy Công an Trung ương, Tỉnh ủy và Đảng ủy Công an tỉnh.

Nhờ chuẩn bị chu đáo, Đại hội Chi bộ Phòng Hồ sơ đã diễn ra thành công, là cơ sở để Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm để các chi, đảng bộ cơ sở tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tổ chức đại hội thành công tại đơn vị mình.

Thượng tá Hoàng Quốc Việt, Phó trưởng Phòng Công tác Đảng, công tác chính trị, Công an tỉnh cho biết: Đến nay, 100% số chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở đã hoàn thành việc tổ chức đại hội. Các chi, đảng bộ cơ sở đang gấp rút chuẩn bị văn kiện, đề án nhân sự. Riêng văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh đã được thông qua Ban Thường vụ Đảng ủy lần 1 và việc tổ chức lấy ý kiến dự thảo diễn ra thường xuyên, bảo đảm đúng tiến độ.

Trong văn kiện đại hội của Đảng bộ Công an tỉnh thể hiện rõ nhiệm vụ trọng tâm là công tác xây dựng Đảng, mỗi tổ chức Đảng phấn đấu hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Các chỉ tiêu trong công tác chuyên môn được cụ thể hóa, thể hiện các tiêu chí, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới như: Đảm bảo ổn định tình hình an ninh nông thôn, tôn giáo và ở các khu công nghiệp; kéo giảm tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật; kéo giảm tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí; hoàn thành 100% các xã, thị trấn được bố trí công an chính quy; bảo đảm công tác hậu cần, phương tiện chiến đấu đáp ứng yêu cầu giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới…

Đối với công tác nhân sự, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh xác định kết hợp hài hòa giữa chuẩn bị nhân sự tại chỗ với điều động, luân chuyển, bảo đảm lựa chọn được các cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực, sức khỏe, thời gian rèn luyện, thử thách qua thực tiễn, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Chú trọng nhân sự trẻ, đảm nhận các chức vụ quan trọng, đúng các yêu cầu trong công tác nhân sự theo hướng dẫn, thận trọng, chặt chẽ, đúng quy trình, khách quan, dân chủ.

Đặc biệt, để bảo đảm nhân sự cho khóa mới, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh chủ động rà soát các cán bộ không đủ tuổi tham gia cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 của từng chi, đảng bộ cơ sở, từ đó điều động, luân chuyển công tác một số cán bộ lãnh đạo các đơn vị, địa phương nhằm có đủ nguồn cán bộ tham gia vào cấp ủy…

Cùng với việc chuẩn bị chu đáo cho Đại hội Đảng các cấp trong Đảng bộ Công an tỉnh, Ban Giám đốc Công an tỉnh chủ động phương án bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn trước, trong và sau Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đây là nhiệm vụ rất quan trọng, được xác định là trọng tâm của toàn lực lượng hiện nay, đảm bảo an ninh, môi trường xã hội ổn định, an toàn, trật tự, lành mạnh; góp phần tạo sự đồng thuận trong xã hội, tạo không khí phấn khởi trong nhân dân vào dịp diễn ra Đại hội Đảng bộ các cấp.

Chủ động đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá đại hội của các thế lực thù địch, phản động; đóng góp tích cực trong bảo vệ đường lối, quan điểm của Đảng, giữ vững an ninh nội bộ...

Các tổ chức đảng, đoàn thể trong Đảng bộ Công an tỉnh đã phát động xây dựng các phong trào thi đua chào mừng đại hội, tạo không khí thi đua sôi nổi trong toàn lực lượng, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Kim Hiền