Thanh Trù tập trung khắc phục hạn chế sau kiểm điểm

11:03 | 11/03/2020
|

Để xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, cùng với việc đổi mới nội dung sinh hoạt chi bộ, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát… Đảng bộ xã Thanh Trù (Vĩnh Yên) tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ nhiều giải pháp khắc phục những hạn chế, yếu kém sau kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII).


Để xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, cùng với việc đổi mới nội dung sinh hoạt chi bộ, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát… Đảng bộ xã Thanh Trù (Vĩnh Yên) tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ nhiều giải pháp khắc phục những hạn chế, yếu kém sau kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII).

Cán bộ, đảng viên xã Thanh Trù (Vĩnh Yên) trao đổi các giải pháp khắc phục hạn chế, yếu kém sau kiểm điểm

Với quan điểm “sai đâu sửa đó”, “nhìn thẳng sự thật”, những tồn tại, hạn chế được Đảng bộ xã Thanh Trù chỉ ra để tập trung khắc phục ngay là: Việc quán triệt, tổ chức thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác của tập thể BTV đôi khi chưa cương quyết; chỉ tiêu phát triển kinh tế năm 2019 có tăng trưởng nhưng chưa bền vững; công tác quản lý nhà nước về đất đai, xây dựng có lúc chưa chặt chẽ; việc xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm cá nhân người đứng đầu trong cấp ủy, chính quyền chưa được quan tâm…

Nhận diện rõ những tồn tại trên, từ Đảng ủy đến các chi bộ đều xây dựng kế hoạch khắc phục hạn chế, yếu kém gắn với tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ; người đứng đầu phát huy vai trò, trách nhiệm chủ động giải quyết các vướng mắc trong dân, những việc cần làm ngay.

Nhất là việc khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được cấp có thẩm quyền kết luận; những gợi ý của Thành ủy Vĩnh Yên về một số nội dung liên quan đến công tác: Giải quyết đất dịch vụ cho nhân dân thuộc dự án Khu đô thị mới Nam Vĩnh Yên, công tác quản lý đất đai, nợ đọng xây dựng cơ bản.

Tổng diện tích đất dịch vụ cần phải chi trả cho nhân dân thuộc dự án Khu đô thị mới Nam Vĩnh Yên giai đoạn 1 là hơn 2 ha. Hiện khu đất dịch vụ chi trả cho nhân dân đang trong quá trình triển khai bồi thường, giải phóng mặt bằng (GPMB) nhưng gặp nhiều khó khăn, vướng mắc.

Để giải quyết đất dịch vụ cho nhân dân, UBND xã thông báo cho các hộ được hưởng đất dịch vụ tự dồn ghép, chuyển nhượng; thành lập các tổ xuống trực tiếp các hộ dân để tuyên truyền, giải thích về cơ chế, chính sách và vận động nhân dân nhận tiền bồi thường GPMB. Công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai tổ chức thực hiện bồi thường, GPMB, giao đất dịch vụ cho nhân dân của Đảng ủy, UBND xã, các thôn dân cư được thực hiện thường xuyên.

Đến nay, xã đã vận động được 52/201 hộ nhận tiền bồi thường. UBND xã tiếp tục chỉ đạo các đoàn thể, thôn dân cư phối hợp cùng các tổ công tác của thành phố tổ chức tuyên truyền, vận động các hộ dân nhận tiền bồi thường và bàn giao mặt bằng để thực hiện dự án; tổ chức cho các hộ còn lại dồn ghép, chuyển nhượng để đủ điều kiện được giao đất dịch vụ theo quy định.

Nghiêm túc, thẳng thắn nhìn nhận hạn chế, khuyết điểm trong công tác quản lý đất đai, xã Thanh Trù xây dựng kế hoạch, triển khai các giải pháp để xử lý các vi phạm trong lĩnh vực này.

Theo báo cáo của UBND xã Thanh Trù, tính đến thời điểm hiện tại, xã có gần 220 trường hợp vi phạm Luật Đất đai, trong đó, 207 trường hợp vi phạm trước khi Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực. Các vi phạm chủ yếu là lấn, chiếm, sử dụng đất sai mục đích để dựng nhà ở, lều, quán bán hàng… gây mất an toàn giao thông và bức xúc trong nhân dân.

Bám sát các chỉ thị, nghị quyết, hướng dẫn của Thành ủy, UBND thành phố, Đảng ủy xã Thanh Trù lãnh đạo, chỉ đạo UBND xã xây dựng kế hoạch, thành lập Hội đồng rà soát, phân loại xử lý, giải quyết các tồn tại, vi phạm trong việc quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn xã; phối hợp tích cực với các phòng chức năng của thành phố trong quá trình triển khai thực hiện.

Tính đến tháng 11/2019, UBND xã đã công khai phương án xử lý 207 trường hợp vi phạm tại trụ sở UBND xã và các nhà văn hóa thôn dân cư; chỉ đạo tổ giúp việc lập biên bản, kí cam kết với 55 trường hợp tạm thời giữ nguyên hiện trạng, không được phép xây dựng mới, cơi nới, mở rộng; tuyên truyền, vận động 4 trường hợp tự nguyện tháo dỡ công trình vi phạm trên quốc lộ 2… Đối với tình trạng nợ đọng trong XDCB, hiện đã được khắc phục.

Thời gian tới, Đảng ủy xã Thanh Trù tiếp tục chỉ đạo UBND xã thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về đất đai; thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa các cơ quan liên quan trong công tác bồi thường, GPMB; tăng cường tuyên truyền về cơ chế, chính sách bồi thường, hỗ trợ của Nhà nước nhằm nâng cao nhận thức trong nhân dân; thường xuyên củng cố kiện toàn tổ tuyên truyền.

Bài, ảnh: Lê Thảo