Chủ động nguồn phát triển đảng viên

02:03 | 06/03/2020
|

Xác định công tác phát triển đảng viên, nhất là đảng viên ở khu dân cư là một trong những nội dung quan trọng của công tác xây dựng Đảng, các cấp ủy trên địa bàn thành phố Phúc Yên đề ra nhiều giải pháp đồng bộ, trong đó, chú trọng công tác rà soát, chủ động nguồn bảo đảm số lượng và chất lượng đảng viên kết nạp.


Xác định công tác phát triển đảng viên, nhất là đảng viên ở khu dân cư là một trong những nội dung quan trọng của công tác xây dựng Đảng, các cấp ủy trên địa bàn thành phố Phúc Yên đề ra nhiều giải pháp đồng bộ, trong đó, chú trọng công tác rà soát, chủ động nguồn bảo đảm số lượng và chất lượng đảng viên kết nạp.

Những năm qua, Đảng bộ phường Trưng Nhị (Phúc Yên) luôn chủ động rà soát nguồn, bảo đảm số lượng và chất lượng đảng viên mới kết nạp

Với sự nhiệt tình, trách nhiệm, sau nhiều năm tích cực tham gia các phong trào của địa phương, lãnh đạo Chi đoàn Tổ dân phố số 5 hoạt động hiệu quả, đạt nhiều thành tích, đầu năm 2020, anh Lê Quang Khanh được kết nạp vào Đảng.

Anh Khanh là một trong 5 đảng viên mới được kết nạp đầu năm 2020 của Đảng bộ phường Trưng Nhị song chỉ có duy nhất anh Khanh thuộc chi bộ khu dân cư, còn lại là các đảng viên được kết nạp từ khối cơ quan, trường học.

Đồng chí Đinh Duy Đông, Bí thư Đảng ủy phường Trưng Nhị cho biết: Theo kế hoạch, hàng năm, Đảng bộ phường phải kết nạp được từ 8 đến 10 đảng viên. Từ năm 2016 đến nay, địa phương kết nạp được 28 đảng viên, trung bình mỗi năm chỉ kết nạp được 7 đồng chí, nguyên nhân do không có nguồn, số đảng viên mới kết nạp chủ yếu ở các cơ quan, trường học.

Nguồn phát triển đảng viên trong Đảng bộ phường chủ yếu dựa vào lực lượng thanh niên nhưng hiện nay, lực lượng này chủ yếu đi học, làm ăn xa nhà hoặc làm trong các công ty, doanh nghiệp. Số thanh niên còn lại có trình độ, năng lực hạn chế, một bộ phận thiếu ý chí phấn đấu, ngại tham gia sinh hoạt các tổ chức đoàn thể nên khó có thể bồi dưỡng trở thành quần chúng ưu tú giới thiệu cho Đảng.

Để khắc phục những khó khăn trong công tác phát triển Đảng và hoàn thành chỉ tiêu kết nạp đảng viên của Ban Thường vụ Thành ủy giao, Đảng ủy phường xây dựng kế hoạch tạo nguồn và phát triển đảng viên. Chú trọng việc kết nạp đảng viên phải có chất lượng, không kết nạp ồ ạt, lấy số lượng, quan tâm những quần chúng được giác ngộ lý tưởng của Đảng, có lối sống lành mạnh, năng lực chuyên môn; trọng tâm hướng vào quần chúng trẻ, công nhân, quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự, con em các gia đình có công với cách mạng…

Theo thống kê của Ban Tổ chức Thành ủy Phúc Yên, từ đầu năm 2016 đến nay, toàn thành phố kết nạp được 618 đảng viên, bình quân mỗi năm kết nạp được 154 đảng viên (Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Phúc Yên nhiệm kỳ 2015- 2020 đề ra mục tiêu mỗi năm kết nạp từ 180 đảng viên trở lên). Số lượng đảng viên mới được kết nạp giảm dần qua các năm (năm 2016: 211 đảng viên; năm 2017: 153 đảng viên; năm 2018: 153 đảng viên và 2019: 130 đảng viên).

Tỷ lệ đảng viên mới kết nạp ở chi bộ khu dân cư thấp. Tình trạng “già hóa” đảng viên ở các chi bộ khu dân cư đang ngày càng gia tăng dẫn đến tình trạng thiếu đảng viên trẻ có năng lực, uy tín để giới thiệu đảm nhiệm các chức danh ở khu dân cư.

Để khắc phục những hạn chế cũng như hoàn thành chỉ tiêu kết nạp đảng theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020, tháng 1/2020, Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành Chỉ thị số 08 về đẩy mạnh sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát triển đảng viên trong 5 tháng đầu năm 2020 và giao chỉ tiêu cụ thể cho các chi, đảng bộ trực thuộc.

Thành ủy yêu cầu cấp ủy cơ sở khảo sát, phân tích chất lượng quần chúng, từ đó xây dựng kế hoạch tạo nguồn kết nạp đảng viên phù hợp. Chỉ đạo các hội, đoàn thể làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục lý tưởng, truyền thống vẻ vang của Đảng cho đoàn viên, hội viên, đa dạng các phong trào thi đua yêu nước, từ đó khơi dậy niềm tự hào, ý thức phấn đấu, tự nguyện xin vào Đảng.

Đồng chí Lê Thanh Sơn, Phó Trưởng ban phụ trách Ban Tổ chức Thành ủy Phúc Yên cho biết: Nhằm bảo đảm số lượng, chất lượng đảng viên mới kết nạp, nhiều chi, Đảng bộ trực thuộc đã có cách làm sáng tạo, linh hoạt. Đảng ủy phường Nam Viêm khảo sát đội ngũ tổ trưởng, tổ phó tổ dân phố chưa là đảng viên, có khả năng, triển vọng, đủ điều kiện và có nguyện vọng để lên kế hoạch bồi dưỡng, giúp đỡ.

Hiện nay, số tổ trưởng tổ dân phố là đảng viên của phường chiếm tỷ lệ cao, đạt hơn 90%. Hay như một số chi bộ khu dân cư đã rà soát, nắm chắc số lượng quần chúng ưu tú, nhất là các đoàn viên thanh niên là bộ đội xuất ngũ có đủ điều kiện và có nguyện vọng vào Đảng để kết nạp, tăng số lượng đảng viên trẻ cho khu dân cư.

Để làm tốt công tác phát triển đảng viên, nhất là đảng viên ở khu dân cư đòi hỏi phải có giải pháp đồng bộ. Cấp ủy cơ sở làm tốt công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng, quan tâm tạo nguồn, bồi dưỡng quần chúng là đoàn viên thanh niên, sinh viên tốt nghiệp các trường cao đẳng, đại học trở về địa phương làm việc, bộ đội hoàn thành nghĩa vụ quân sự, khắc phục tình trạng trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố không phải là đảng viên. Các chi bộ có giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, thúc đẩy phong trào thi đua tại các hội, đoàn thể ở cơ sở để tập hợp, thu hút quần chúng, nhất là quần chúng trẻ…

Bài, ảnh Kim Hiền