Bình Xuyên chú trọng công tác xây dựng Đảng

09:12 | 03/12/2019
|

Xác định xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, yếu tố quyết định đến thành công trong quá trình lãnh đạo và thực hiện các nhiệm vụ chính trị ở địa phương, thời gian qua, Huyện ủy Bình Xuyên đã tập trung triển khai nhiều giải pháp hiệu quả, từng bước nâng cao chất lượng toàn diện công tác xây dựng Đảng, cũng như năng lực, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên.


Xác định xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, yếu tố quyết định đến thành công trong quá trình lãnh đạo và thực hiện các nhiệm vụ chính trị ở địa phương, thời gian qua, Huyện ủy Bình Xuyên đã tập trung triển khai nhiều giải pháp hiệu quả, từng bước nâng cao chất lượng toàn diện công tác xây dựng Đảng, cũng như năng lực, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên.

Công tác kiểm điểm sự lãnh đạo của tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ luôn được Huyện ủy Bình Xuyên thực hiện nghiêm túc, đúng quy định

Nâng cao chất lượng cán bộ

Thấm nhuần tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, xem "cán bộ là cái gốc của mọi công việc", "công việc thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hay kém", Huyện ủy Bình Xuyên quyết liệt chỉ đạo các cấp ủy Đảng, tổ chức Đảng thực hiện nghiêm việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị.

Đồng thời, hoàn thành công tác đánh giá phân loại chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên theo quy định; rà soát sàng lọc đảng viên đang sinh hoạt đảng tại các chi, Đảng bộ trực thuộc; tiếp tục triển khai thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy tinh giản biên chế, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức viên chức; tăng cường đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ cho cán bộ, công chức, viên chức và đảm bảo chính sách cán bộ; hoàn thiện các quy hoạch cán bộ theo từng giai đoạn…

Đến nay, huyện đã rà soát đưa ra khỏi quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015-2020 và nhiệm kỳ 2020-2025: 4 đồng chí; phê duyệt bổ sung quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015-2020 và nhiệm kỳ 2020-2025: 4 đồng chí.

Rà soát đưa ra khỏi quy hoạch lãnh đạo cấp phòng, ban huyện nhiệm kỳ 2015-2020: 26 đồng chí và nhiệm kỳ 2020-2025: 28 đồng chí; phê duyệt bổ sung quy hoạch lãnh đạo các phòng, ban huyện nhiệm kỳ 2015-2020: 10 đồng chí và nhiệm kỳ 2020-2025: 11 đồng chí.

Cùng với việc hoàn thiện các quy hoạch, công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ luôn được Huyện ủy Bình Xuyên đặc biệt quan tâm. Năm 2019, huyện đã cử 9 cán bộ tham gia đào tạo cao cấp lý luận chính trị; 17 cán bộ tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý hành chính nhà nước và hàng trăm lượt cán bộ các cấp tham gia đào tạo trung cấp lý luận chính trị và bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ.

Chú trọng việc quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng, đồng thời kiên quyết xem xét khai trừ những đảng viên vi phạm kỷ luật và đưa ra khỏi Đảng những đảng viên không còn đủ tiêu chuẩn. Từ năm 2016 đến nay, Đảng bộ huyện có 13 đồng chí bị khai trừ ra khỏi Đảng; 5 đồng chí bị xóa tên trong danh sách đảng viên; cho ra khỏi Đảng 6 đảng viên; hơn 130 đảng viên cần lưu ý xem xét (không hoàn thành nhiệm vụ; vi phạm kỷ luật Đảng, pháp luật của Nhà nước).

Nhờ vậy, chất lượng đội ngũ cán bộ trên địa bàn huyện không ngừng được nâng cao, hiện gần 99% cán bộ, công chức cấp huyện có trình độ chuyên môn đại học trở lên; hơn 60% có trình độ lý luận từ trung cấp trở lên.

Làm tốt công tác kiểm tra, giám sát

Với quan điểm, làm tốt công tác kiểm tra, giám sát sẽ góp phần giữ vững kỷ cương, kỷ luật, nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy Bình Xuyên tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII; đồng thời đã có nhiều đổi mới nhằm nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát của Đảng.

Một trong những đổi mới đó là, hướng nội dung kiểm tra, giám sát vào những vấn đề, lĩnh vực dư luận, cán bộ, đảng viên bức xúc, quan tâm. Bên cạnh đó, tăng cường giám sát, kiểm tra việc tổ chức thực hiện các kết luận sau kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm, kịp thời các tổ chức Đảng và đảng viên thiếu trách nhiệm

Từ đầu năm đến nay, cấp ủy các cấp đã tiến hành kiểm tra 34 tổ chức Đảng; giám sát 19 tổ chức Đảng. Ủy ban kiểm tra các cấp trong Đảng bộ huyện đã kiểm tra 12 đảng viên có dấu hiệu vi phạm và 4 tổ chức Đảng cấp dưới; giám sát chuyên đề 48 đảng viên và 14 tổ chức Đảng.

Qua kiểm tra tổ chức Đảng và đảng viên, cấp ủy và Ủy ban kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật 37 đảng viên. Trong đó, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy thi hành kỷ luật khiển trách 2 đảng viên; cảnh cáo 4 đảng viên và khai trừ Đảng 3 đảng viên; cấp ủy cơ sở thi hành kỷ luật khiển trách 28 đảng viên. Việc thi hành kỷ luật Đảng được thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình thủ tục quy định, góp phần giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật Đảng.

Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới, huyện Bình Xuyên tiếp tục tăng cường các giải pháp củng cố tổ chức bộ máy cấp ủy, chính quyền các cấp; nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên; chú trọng công tác phát triển đảng viên; đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức gắn với tinh giản biên chế, tinh gọn bộ máy; tổ chức thực hiện nghiêm túc các chương trình kiểm tra, giám sát của Đảng… Qua đó, xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh, lãnh đạo hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị ở địa phương.

Bài, ảnh Nguyễn Khánh