Tam Dương nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ kiểm tra các cấp

10:11 | 14/11/2019
|

Xác định công tác kiểm tra, giám sát của Đảng có vị trí, vai trò rất quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, ngay từ đầu nhiệm kỳ 2015 - 2020, Huyện ủy Tam Dương chỉ đạo cấp ủy, Ủy ban kiểm tra (UBKT) các cấp kiện toàn tổ chức, xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra theo hướng đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.


Xác định công tác kiểm tra, giám sát của Đảng có vị trí, vai trò rất quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, ngay từ đầu nhiệm kỳ 2015 - 2020, Huyện ủy Tam Dương chỉ đạo cấp ủy, Ủy ban kiểm tra (UBKT) các cấp kiện toàn tổ chức, xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra theo hướng đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Cán bộ UBKT Huyện ủy Tam Dương thống nhất kế hoạch kiểm tra, giám sát những tháng cuối năm 2019. Ảnh Dương Hà

Đảng bộ huyện Tam Dương có 17 Đảng bộ cơ sở và 33 chi bộ trực thuộc. Đồng chí Nguyễn Thị Huệ, Huyện ủy viên, Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Huyện ủy cho biết: Đầu nhiệm kỳ 2015 - 2020, UBKT các cấp đều bầu đủ số thành viên theo quy định. Tuy nhiên, trong nhiệm kỳ, số lượng ủy viên UBKT các cấp có những biến động do luân chuyển, điều độngcông tác.

Với UBKT Huyện ủy, đầu nhiệm kỳ có 7 thành viên, hiện tại có 4 thành viên. Đối với UBKT Đảng ủy cơ sở cũng có sự biến động về nhân sự, từ 77 ủy viên UBKT được bầu đủ theo quy định đầu nhiệm kỳ, đến nay, tổng số ủy viên UBKT Đảng ủy cơ sở còn 75 người, thiếu 2 ủy viên theo quy định.

Mặc dù số lượng ủy viên UBKT Huyện ủy và cơ sở hiện nay thấp hơn so với đầu nhiệm kỳ, nhưng đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra từ huyện đến cơ sở vẫn đảm bảo công việc được giao. Cán bộ làm công tác kiểm tra có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, năng lực, có kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng.

UBKT các cấp chủ động phối hợp giúp cấp ủy xây dựng và ban hành quy chế làm việc của cấp ủy, UBKT cấp mình; chủ động phối hợp với các Ban xây dựng Đảng tham mưu, giúp BTV Huyện ủy xây dựng chương trình công tác kiểm tra, giám sát; tham mưu BTV Huyện ủy trong việc xem xét, cho ý kiến đối với cán bộ, công chức cấp huyện, cấp xã để BTV Huyện ủy đề bạt, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại các chức danh quy hoạch bổ sung ủy viên UBKT; chức danh chủ chốt cấp xã hoặc giới thiệu nhân sự UBKT Đảng ủy cơ sở; thường xuyên trao đổi thông tin, giải quyết những khó khăn, vướng mắc ...

Nhằm thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, UBKT các cấp có nhiều đổi mới trong công tác chỉ đạo với phương châm sâu sát cơ sở, gần cơ sở. UBKT Huyện ủy và cơ sở đã chủ động phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cán bộ trực tiếp theo dõi đơn vị, địa bàn để thực hiện công tác kiểm tra, giám sát.

UBKT Huyện ủy đã cử cán bộ tham gia các khóa đào tạo nghiệp vụ do UBKT Trung ương; UBKT Tỉnh ủy tổ chức; tham mưu tổ chức các lớp hướng dẫn thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng; quy trình tiến hành công tác kiểm tra, giám sát. Hiện nay, trong tổng số 79 ủy viên UBKT các cấp có 45 ủy viên có trình độ chuyên môn từ cao đẳng trở lên; 69 ủy viên có trình độ lý luận chính trị từ trung cấp trở lên.

Từ đầu năm đến nay, UBKT các cấp huyện Tam Dương kiểm tra được 10 đảng viên; 4 tổ chức đảng khi có dấu hiệu vi phạm. Trong quá trình kiểm tra, UBKT Huyện ủy và cơ sở thực hiện đúng nguyên tắc, thủ tục, quy trình và phương pháp kiểm tra; coi trọng công tác thẩm tra, xác minh tài liệu, chứng cứ có liên quan đến nội dung kiểm tra. Trong quá trình kiểm tra có sự phối hợp đồng bộ với các cơ quan có liên quan để làm rõ sai phạm của tổ chức đảng và đảng viên.

Qua thực tiễn hoạt động của UBKT cơ sở đã bộc lộ một số bất cập: Cán bộ làm công tác kiểm tra hầu hết là kiêm nhiệm, thường xuyên thay đổi nên điều kiện tiếp cận, nghiên cứu tìm hiểu các quy định của Đảng, quy trình kiểm tra, giám sát còn hạn chế. Đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát ở cơ sở trình độ chuyên môn nghiệp vụ chưa sâu, khi thực hiện nhiệm vụ kiểm tra theo Điều 32, Điều lệ Đảng gặp lúng túng, nhất là quy trình thẩm tra, xác minh dấu hiệu vi phạm của đảng viên và tổ chức đảng…

Trước những bất cập này, UBKT Huyện ủy và cơ sở mong muốn các cấp, các ngành, UBKT Tỉnh ủy nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và bổ sung ủy viên UBKT đảm bảo số lượng theo quy định, đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát trong tình hình mới.

Hoàng Nga