Chuyển biến trong công tác cán bộ nữ ở Phúc Yên

09:10 | 21/10/2019
|

Những năm qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền trên địa bàn thành phố Phúc Yên luôn quan tâm đến công tác tạo nguồn, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí cán bộ nữ, nhờ đó tỷ lệ cán bộ nữ trong các cơ quan Đảng, chính quyền, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội ngày càng tăng. 

Những năm qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền trên địa bàn thành phố Phúc Yên luôn quan tâm đến công tác tạo nguồn, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí cán bộ nữ, nhờ đó tỷ lệ cán bộ nữ trong các cơ quan Đảng, chính quyền, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội ngày càng tăng. Ở vị trí nào, các cán bộ nữ được bổ nhiệm luôn phát huy trình độ chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị , góp phần tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Đồng chí Nguyễn Thị Quỳnh Liên, Bí thư Đảng ủy phường Tiền Châu (Phúc Yên) tuyên truyền, phổ biến quy định về công tác bồi thường giải phóng mặt bằng tới người dân. Ảnh Dương Hà

Thành phố Phúc Yên có 7 cán bộ nữ đang tham gia cấp ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020; có 4/10 xã, phường có cán bộ nữ tham gia Ban Thường vụ; tỷ lệ nữ là đại biểu HĐND cấp thành phố là 9/33; xã, phường là 61/269; có 9 cán bộ nữ ở 6/10 xã, phường giữ chức danh chủ chốt; có 22/79 cán bộ nữ giữ vai trò lãnh đạo trong các cơ quan Đảng, Nhà nước và các tổ chức chính trị; 6 cơ quan có người đứng đầu là nữ…

Được tạo điều kiện và môi trường phấn đấu thuận lợi, nhiều cán bộ nữ của thành phố đã khẳng định được vai trò của mình. Trong đó, đồng chí Nguyễn Thị Quỳnh Liên, Bí thư Đảng ủy phường Tiền Châu (Phúc Yên) là một trong những điển hình cán bộ nữ chủ động sáng tạo.

Trước đây, phường Tiền Châu có nhiều vấn đề liên quan đến công tác vệ sinh môi trường, đền bù, giải phóng mặt bằng, công tác quản lý đất đai… tồn tại, kéo dài chưa được giải quyết, ảnh hưởng đến đời sống người dân.

Từ năm 2018 đến nay, phường Tiền Châu có sự chuyển biến trên tất cả các lĩnh vực. Đặc biệt, năm 2018, Đảng bộ phường Tiền Châu là 1 trong 2 đơn vị đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh. Có được kết quả như vậy, nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của tập thể BTV và người đứng đầu cấp ủy là Bí thư Đảng ủy phường.

Đồng chí Nguyễn Thị Quỳnh Liên, Bí thư Đảng ủy phường Tiền Châu cho biết: Từ tháng 1/2018, tôi giữ chức Bí thư Đảng ủy phường. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tôi cùng với tập thể BTV thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc, chế độ họp giao ban để nắm bắt tình hình dư luận xã hội trong nhân dân; tập trung lãnh đạo, chấn chỉnh công tác giải quyết đơn thư, KNTC, đảm bảo theo đúng quy định, nhất là các đơn thư KNTC tồn đọng, gây nhiều bức xúc trong nhân dân; các công việc trước khi được quyết định, tôi đều đưa ra tập thể bàn bạc công khai, lấy ý kiến, phát huy tinh thần dân chủ, trách nhiệm của tập thể và cá nhân…

Đồng chí Nguyễn Xuân Hòa, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Thành ủy Phúc Yên cho biết: Để công tác cán bộ nữ đạt hiệu quả cao, thành ủy đề ra nhiều giải pháp nâng cao chất lượng và tỷ lệ cán bộ nữ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị. Trong đó, thành ủy luôn coi trọng, thực hiện nghiêm túc từ khâu quy hoạch, đảm bảo tính khoa học, dân chủ, qua đó đã phát hiện, giới thiệu cán bộ nữ từ nhiều nguồn, hạn chế được sự khép kín, cục bộ.

Nhiệm kỳ 2020- 2025, Thành ủy Phúc Yên có 19 cán bộ nữ đã được quy hoạch tham gia cấp ủy, chiếm hơn 46%, trong đó, quy hoạch 6 cán bộ nữ tham gia BTV Thành ủy; cấp xã, phường quy hoạch 1 đến 3 đồng chí tham gia BTV Đảng ủy; 10/10 xã, phường đã hoàn thành quy hoạch cán bộ nữ giữ chức danh chủ chốt.

Thành ủy luôn chú trọng đến công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nữ, đặc biệt là đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nữ sau quy hoạch dưới cơ sở, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý, trình độ chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ nữ.

Hàng năm, BTV Thành ủy cử một số cán bộ nữ là trưởng, phó các ban, ngành, đoàn thể và dự nguồn các chức danh trên trong quy hoạch đi đào tạo, bồi dưỡng. Nhìn chung, chất lượng cán bộ được đào tạo, bồi dưỡng các lớp dài, ngắn hạn được nâng lên rõ rệt cả về nhận thức lý luận chính trị và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

Công tác phát triển đảng viên nữ được thành ủy quan tâm chỉ đạo thường xuyên, đây là nguồn kế cận cho đội ngũ cán bộ nữ. Đội ngũ đảng viên mới được kết nạp đều có phẩm chất đạo đức tốt, có chí tiến thủ, hoàn thành tốt công việc được giao.

Với cách làm trên, những năm qua, nhiều cán bộ nữ ở Phúc Yên được tạo điều kiện thuận lợi để phát huy tốt năng lực, sở trường, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu phát triển KT- XH của địa phương, đơn vị.

Lê Thảo