Nâng cao chất lượng tổ chức Đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp

02:09 | 10/09/2019
|

Nhận thức tầm quan trọng của doanh nghiệp đối với sự phát triển kinh tế - xã hội, cấp ủy, chính quyền các cấp luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo phát triển các tổ chức Đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp, qua đó, vừa góp phần thúc đẩy kinh tế phát triển, 

Nhận thức tầm quan trọng của doanh nghiệp đối với sự phát triển kinh tế - xã hội, cấp ủy, chính quyền các cấp luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo phát triển các tổ chức Đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp, qua đó, vừa góp phần thúc đẩy kinh tế phát triển, vừa đảm bảo các doanh nghiệp hoạt động theo đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Các hoạt động thể dục thể thao thường xuyên được Công đoàn Công ty TNHH Công nghiệp chính xác Việt Nam (KCN Khai Quang) tổ chức, khơi dậy không khí hăng say lao động sản xuất. Ảnh Trường Khanh

Khẳng định vai trò của tổ chức Đảng trong doanh nghiệp

Là doanh nghiệp Nhà nước đã được cổ phần hóa từ năm 2000, Công ty Cổ phần Vận tải ô tô Vĩnh Phúc thực hiện nghiêm túc chủ trương phát triển tổ chức Đảng, tổ chức đoàn thể trong các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Đảng bộ Công ty được thành lập từ tháng 4/1997, đến nay, Đảng bộ có 6 chi bộ trực thuộc với 99 đảng viên; 100% số công nhân lao động tham gia tổ chức công đoàn. Cùng với đó, Công ty thành lập chi đoàn thanh niên với 30 đoàn viên và Hội Cựu chiến binh với 33 đồng chí.

Những năm qua, hoạt động của tổ chức Đảng và các tổ chức đoàn thể đã khơi dậy phong trào thi đua sản xuất ngày càng sâu rộng trong toàn công ty. Đặc biệt, Công đoàn công ty luôn sâu sát, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của người lao động, từ đó, kịp thời đề nghị doanh nghiệp giải quyết những ý kiến, kiến nghị của công nhân viên chức và người lao động. Hằng năm, tổ chức Công đoàn đều được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ, đạt danh hiệu Công đoàn vững mạnh.

Không chỉ có các doanh nghiệp trong nước mà các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài cũng quan tâm đến công tác phát triển tổ chức Đảng và đoàn thể. Điển hình như: Công ty TNHH Công nghiệp Chính xác Việt Nam 1 (VPIC1) KCN Khai Quang (Vĩnh Yên).

Đồng chí Phùng Tuấn Hùng, Bí thư Chi bộ VPIC1 cho biết: “Tháng 3/2012, Chi bộ VPIC1 được thành lập với 17 đảng viên, đến nay, chi bộ đã có 32 đảng viên trực thuộc Đảng ủy Khối các Doanh nghiệp tỉnh. 100% công nhân lao động tham gia tổ chức công đoàn. Những năm qua, tổ chức Đảng và Công đoàn trong công ty đã làm tốt vai trò, chức năng của mình trong việc phối hợp với lãnh đạo công ty chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng cho người lao động, góp phần tích cực vào sự ổn định và phát triển của doanh nghiệp”.

Thực tế cho thấy, tại các doanh nghiệp trước khi có tổ chức Đảng, đoàn thể, việc cập nhật các thông tin về cơ chế chính sách đôi lúc chưa kịp thời, mối quan hệ giữa chủ doanh nghiệp và người lao động chưa hài hòa, có tình trạng đình công, lãn công... Tổ chức Đảng, đoàn thể được thành lập đã và đang từng bước phát huy được vai trò, vị trí, đóng góp nhất định vào sự phát triển ổn định, bền vững của doanh nghiệp. Đồng thời, góp phần bảo đảm điều tiết hài hòa giữa 3 lợi ích: Nhà nước, doanh nghiệp và người lao động; tạo lập mối quan hệ giữa cấp ủy Đảng với lãnh đạo công ty và các tổ chức đoàn thể trong doanh nghiệp; tạo môi trường làm việc lành mạnh, đoàn kết, nâng cao chất lượng và hiệu quả sản xuất, kinh doanh.

Tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động tổ chức Đảng, đoàn thể

Mặc dù những năm qua, công tác phát triển tổ chức Đảng, tổ chức đoàn thể trên địa bàn tỉnh đạt được nhiều kết quả tích cực, tuy nhiên, số lượng các tổ chức Đảng, đoàn thể cũng như số lượng đảng viên, đoàn viên, hội viên trong doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài còn chiếm tỷ lệ thấp.

Hiện nay, toàn tỉnh có tổng số 10.500 doanh nghiệp, trong đó, có 121 doanh nghiệp có tổ chức Đảng với gần 4.000 đảng viên; 324 công đoàn cơ sở với 940.900 đoàn viên; 82 tổ chức Đoàn thanh niên; 11 Hội Liên hiệp thanh niên; 26 tổ chức Hội Cựu chiến binh.

Tuy nhiên, đội ngũ cán bộ phụ trách công tác Đảng, đoàn thể tại các doanh nghiệp chủ yếu là kiêm nhiệm, một số chưa qua quá trình tham gia hoạt động công tác Đảng, đoàn thể nên chưa có kinh nghiệm hoạt động.

Bên cạnh đó, đa số lực lượng này thường xuyên thay đổi dẫn đến hoạt động chưa hiệu quả, thiếu ổn định… Nguyên nhân do một số chủ doanh nghiệp chưa hiểu rõ về vị trí, vai trò của tổ chức Đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp, cho rằng, việc thành lập tổ chức Đảng, đoàn thể sẽ ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Để nâng cao hiệu quả công tác xây dựng tổ chức Đảng, tổ chức đoàn thể trong các doanh nghiệp, tỉnh tiếp tục có cơ chế, chính sách hỗ trợ, khuyến khích, đồng hành, chia sẻ khó khăn cùng doanh nghiệp như: Giải quyết kịp thời việc đình công, lãn công trái phép; đảm bảo an ninh trật tự, an toàn sản xuất trong các doanh nghiệp; thành lập tổ chức cơ sở Đảng, tổ chức đoàn thể phù hợp với điều kiện sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp; chuyển giao quản lý tổ chức cơ sở Đảng phù hợp với tình hình thực tế để các cơ sở Đảng thuận lợi trong việc tổ chức hoạt động.

Các tổ chức đoàn thể như Công đoàn, Ban nữ công, Đoàn Thanh niên tích cực phối hợp với Đảng ủy, ban lãnh đạo doanh nghiệp thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng để người lao động gắn bó với tổ chức, đóng góp cho sự phát triển của doanh nghiệp.

Thu Nhàn