Khắc phục tình trạng hình thức trong sinh hoạt chuyên đề tại chi bộ

03:09 | 09/09/2019
|

Đổi mới nội dung, đa dạng hóa hình thức tổ chức, phân công người có trình độ, năng lực chuẩn bị nội dung các chuyên đề thiết thực với yêu cầu, nhiệm vụ của chi bộ; phát huy vai trò của người điều hành… là những giải pháp được các chi, Đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh triển khai nhằm khắc phục tình trạng hình thức, 

Đổi mới nội dung, đa dạng hóa hình thức tổ chức, phân công người có trình độ, năng lực chuẩn bị nội dung các chuyên đề thiết thực với yêu cầu, nhiệm vụ của chi bộ; phát huy vai trò của người điều hành… là những giải pháp được các chi, Đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh triển khai nhằm khắc phục tình trạng hình thức, xuôi chiều trong sinh hoạt chuyên đề, góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Chi bộ Văn phòng, Đảng bộ Cơ quan Tỉnh Đoàn tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề về xây dựng văn hóa công sở. Ảnh Trường Khanh

Đổi mới nội dung là "chìa khóa" quyết định

Mới đây, chúng tôi có dịp dự buổi sinh hoạt chuyên đề quý III của Chi bộ Văn phòng, Đảng bộ Cơ quan Tỉnh Đoàn. Buổi sinh hoạt của chi bộ thực hiện theo đúng Hướng dẫn số 12 của Ban Tổ chức Trung ương về một số vấn đề nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Tại buổi sinh hoạt, sau khi đồng chí Nguyễn Thị Thanh Huyền trình bày dự thảo chuyên đề “Xây dựng văn hóa công sở tại cơ quan Tỉnh Đoàn”, các đảng viên trong chi bộ sôi nổi, thẳng thắn trao đổi, đề xuất giải pháp xây dựng văn hóa nơi công sở.

Đồng chí Hoàng Anh, Bí thư Chi bộ Văn phòng, Đảng bộ Cơ quan Tỉnh Đoàn cho biết: Trước đây, việc tổ chức sinh hoạt chuyên đề ở chi bộ nói riêng, Đảng bộ cơ quan Tỉnh Đoàn nói chung còn hạn chế, nội dung chung chung, chưa chú trọng đến nội dung lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị trong cơ quan. Hầu hết đảng viên trẻ nên việc tham gia ý kiến rất ít. Khắc phục tình trạng trên, ngay từ đầu năm, chi bộ chủ động xây dựng kế hoạch sinh hoạt chuyên đề; tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức của mỗi đảng viên về vị trí, tác dụng của sinh hoạt chuyên đề.

Để buổi sinh hoạt chuyên đề đạt hiệu quả cao, chi bộ xác định đổi mới nội dung là “chìa khóa” quyết định. Vì vậy, chi bộ thường xuyên bàn bạc, thảo luận, thống nhất chọn nhiệm vụ trọng tâm, những vấn đề nổi cộm, bức xúc mà cán bộ, đảng viên quan tâm để đưa vào nội dung sinh hoạt; quá trình thực hiện có sự điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị, thời sự. Căn cứ sở trường, năng lực của từng đảng viên, chi bộ phân công chuẩn bị nội dung sinh hoạt cho phù hợp. Nhờ vậy, chất lượng các buổi sinh hoạt chuyên đề có chuyển biến tích cực, các đảng viên tích cực tham gia đóng góp ý kiến, đề ra giải pháp giải quyết các vấn đề bức xúc.

Cũng như Chi bộ Văn phòng, Đảng bộ Cơ quan Tỉnh Đoàn, việc sinh hoạt chuyên đề của các chi, Đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh đã đi vào nền nếp; một số chi bộ ban hành được nghị quyết về sinh hoạt chuyên đề… Nội dung sinh hoạt chuyên đề đa dạng, phong phú, tập trung thảo luận công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn (chiếm tỷ lệ 65%); nội dung về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (chiếm 25%) và chuyên đề khác (chiếm 10%).

Đa dạng hóa hình thức tổ chức sinh hoạt, kiểm tra theo dõi

Có được sự chuyển biến trên, bám sát định hướng của Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh, tình hình thực tế ở đơn vị, các chi, Đảng bộ chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình tổ chức sinh hoạt chuyên đề, trong đó xác định rõ thời gian, nội dung cụ thể cho các kỳ sinh hoạt; đa dạng hóa hình thức tổ chức sinh hoạt chuyên đề, ứng dụng công nghệ để trình chiếu hình ảnh, video… nhằm thu hút sự tập trung của đảng viên.

Ngoài những nội dung liên quan đến công tác xây dựng Đảng, các tổ chức cơ sở Đảng còn lựa chọn nhiều vấn đề thiết thực, mang tính thời sự gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị để thảo luận tại buổi sinh hoạt chuyên đề, góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh phân công các đồng chí ủy viên Ban thường vụ; trưởng, phó các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng trực tiếp theo dõi, dự sinh hoạt cấp ủy, chi bộ trực thuộc để hướng dẫn nội dung, cách thức tiến hành, theo dõi, kiểm tra việc sinh hoạt chuyên đề; tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn về nghiệp vụ công tác Đảng cho bí thư, phó bí thư chi bộ, cấp ủy viên các chi, Đảng bộ trực thuộc.

Đồng chí Trần Ngọc Minh, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh cho biết: Nhằm khắc phục tình trạng “đảng viên không nói, sợ nói, không muốn nói”, người chủ trì buổi sinh hoạt giữ vai trò quan trọng, phải luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm thực hiện tự phê bình và phê bình; phát huy tính dân chủ, cởi mở, công tâm, khách quan để mỗi đảng viên đưa ra ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của bản thân; đồng thời, phân công nhiệm vụ cho đảng viên chuẩn bị và trình bày nội dung trong sinh hoạt chuyên đề.

Lê Thảo