Phân công cấp ủy dự sinh hoạt chi bộ khu dân cư: Nắm chắc cơ sở, thấu lòng dân

09:08 | 14/08/2019
|

Duy trì việc phân công cán bộ về dự sinh hoạt tại chi bộ khu dân cư, trên địa bàn huyện Lập Thạch, vào ngày mùng 1 tháng đầu quý không chỉ giúp đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý chủ chốt cấp huyện sâu sát tình hình thực tiễn ở cơ sở mà còn kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, lắng nghe, tiếp thu những ý kiến, đóng góp của chi bộ, đảng viên và nhân dân để tham mưu cho Đảng ủy cơ sở, lãnh đạo Huyện ủy xem xét giải quyết những khó khăn, vướng mắc ngay từ cơ sở.

Duy trì việc phân công cán bộ về dự sinh hoạt tại chi bộ khu dân cư, trên địa bàn huyện Lập Thạch, vào ngày mùng 1 tháng đầu quý không chỉ giúp đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý chủ chốt cấp huyện sâu sát tình hình thực tiễn ở cơ sở mà còn kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, lắng nghe, tiếp thu những ý kiến, đóng góp của chi bộ, đảng viên và nhân dân để tham mưu cho Đảng ủy cơ sở, lãnh đạo Huyện ủy xem xét giải quyết những khó khăn, vướng mắc ngay từ cơ sở. Qua đó, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, nhất là nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ ở khu dân cư, góp phần tạo mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa Đảng với Nhân dân.

Đại diện Đảng ủy xã Triệu Đề (Lập Thạch) giao ban hàng tháng với các Bí thư chi bộ. Ảnh Dương Hà

Việc triển khai, thực hiện Quyết định 37 của Huyện ủy Lập Thạch về việc phân công cán bộ cấp ủy dự sinh hoạt ở các chi bộ khu dân cư từ nhiều năm qua đã mang lại những hiệu quả thiết thực, tạo chuyển biến tích cực trong việc nâng cao chất lượng các hoạt động của chi bộ trên địa bàn huyện Lập Thạch. Từng bước rút ra những bài học kinh nghiệm, Huyện ủy đã có 3 lần điều chỉnh thay thế, bổ sung các nội dung, luân chuyển các thành viên trong 20 tổ công tác, đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tế ở cơ sở; cấp sổ ghi Nghị quyết chi bộ đến các thành viên tổ công tác, các chi, Đảng bộ cơ sở trực thuộc và các chi bộ dưới cơ sở; hướng dẫn việc ghi chép cụ thể theo văn bản hướng dẫn của Trung ương, tỉnh, huyện về công tác chi bộ, đảng viên, qua đó, giúp cấp ủy, thành viên trong tổ công tác nắm chắc nghiệp vụ về công tác xây dựng Đảng.

Chỉ đạo, định hướng các nội dung để tổ công tác làm việc với Ban thường vụ Đảng ủy các xã, thị trấn, chi bộ cơ sở. Sau các kỳ sinh hoạt, Ban Tổ chức Huyện ủy tổng hợp kết quả dự sinh hoạt chi bộ, các ý kiến, kiến nghị của tổ chức Đảng, đảng viên; rút ra những bài học kinh nghiệm, nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế của từng tổ công tác để có giải pháp tháo gỡ trong kỳ sinh hoạt tới.

Các tổ công tác của Huyện ủy đã có 11 kỳ làm việc với Đảng ủy cơ sở và dự sinh hoạt tại các chi bộ khu dân cư theo quy định; qua đó, đã tiếp thu 317 lượt ý kiến, kiến nghị, đề xuất của các chi, Đảng bộ và đảng viên, trong đó, ý kiến thuộc thẩm quyền giải quyết cấp huyện và cấp trên có 282 lượt ý kiến; thuộc thẩm quyền giải quyết cấp cơ sở 35 lượt ý kiến. Qua các ý kiến tại các kỳ sinh hoạt, BTV Huyện ủy chỉ đạo UBND huyện, các phòng, ban, ngành liên quan vào cuộc để giải quyết và báo cáo kết quả bằng văn bản về BTV Huyện ủy trước khi tổng hợp trả lời tổ chức Đảng, cấp ủy nơi có ý kiến. Theo đó, các ý kiến, kiến nghị, những băn khoăn của đảng viên và quần chúng nhân dân được tổ công tác tham mưu cho lãnh đạo huyện giải quyết một cách thỏa đáng.

Qua nắm bắt những kiến nghị của đảng viên và nhân dân xã Quang Yên, tổ công tác đã tham mưu với Huyện ủy chỉ đạo xem xét giải quyết dứt điểm số tiền chi trả bồi thường GPMB cho các hộ dân thuộc dự án Tỉnh lộ 307 – Ngọc Mỹ - Quang Sơn – Quốc lộ 2C. Qua dự sinh hoạt ở chi bộ thôn Tùy Sơn, xã Hợp Lý, tổ công tác tham mưu cho Huyện ủy chỉ đạo, có ý kiến với đơn vị, nhà thầu hoàn thiện phần cống thoát nước từ đoạn đường dọc Chùa, thôn Tùy Sơn đi Trường Tiểu học Hợp Lý (xã Hợp Lý) giúp đảm bảo an toàn cho việc đi lại của người dân; tham mưu để hoàn thiện các thủ tục thực hiện tái định cư cho các hộ dân gần khu vực xử lý rác thải Hoa Nam – Long Cường thuộc dự án xây dựng khu xử lý rác thải của Thị trấn Lập Thạch… là những kết quả nổi bật được giải quyết kịp thời thông qua chủ trương phân công cán bộ cấp ủy dự sinh hoạt chi bộ ở khu dân cư.

Đồng chí Phan Tiến Chúc, Bí thư Chi bộ thôn Vọng Sơn, xã Triệu Đề cho biết: “Việc tổ công tác của Huyện ủy và cấp ủy viên dự sinh hoạt ở chi bộ khu dân cư là việc làm cần thiết, tạo thêm niềm tin của người dân với tổ chức Đảng và đảng viên. Những vấn đề khó khăn, bất cập ở cơ sở qua đó được thành viên tổ công tác tiếp thu, kịp thời tham mưu cho Đảng ủy địa phương, cấp trên xem xét giải quyết nhanh chóng như: các chế độ chính sách của HĐND tỉnh, công tác an sinh xã hội đối với hộ nghèo, gia đình chính sách…”.

Thay vì trước đây, nhiều chi bộ khu dân cư tổ chức sinh hoạt chi bộ định kỳ thường không có nội dung rõ ràng, lúng túng trong việc đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng trước, đề ra nhiệm vụ tháng sau. Tuy nhiên, sau khi Huyện ủy phân công thành viên các tổ công tác của huyện về dự sinh hoạt ở chi bộ khu dân cư, chất lượng sinh hoạt ở các chi bộ đã được nâng lên, tỉ lệ đảng viên dự sinh hoạt hàng tháng đạt trên 90%; nội dung sinh hoạt được cải tiến và đổi mới, tập trung vào những vấn đề trọng tâm, bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ trong bàn bạc, thảo luận các nội dung. Tinh thần, trách nhiệm của đảng viên được nâng lên rõ rệt…

Đồng chí Trần Văn Dương, Phó Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Lập Thạch cho biết: Việc phân công nhiệm vụ đối với cấp ủy viên dự sinh hoạt chi bộ khu dân cư đã được Huyện ủy Lập Thạch thực hiện nghiêm túc, phối hợp chặt chẽ từ khâu chuẩn bị nội dung, chương trình làm việc, đến chế độ thông tin báo cáo. Các thành viên trong tổ công tác gương mẫu, nêu cao ý thức trách nhiệm, chủ động sắp xếp công việc về dự sinh hoạt chi bộ theo quy định. Việc dự sinh hoạt chi bộ ở cơ sở vừa giúp cá nhân các đồng chí được Huyện ủy phân công có điều kiện tiếp xúc, gần gũi với nhân dân, vừa góp phần nâng cao trình độ, kinh nghiệm trong thực tiễn, qua đó tham mưu cho BVT Huyện ủy lãnh đạo, chỉ đạo việc ban hành những cơ chế, chính sách, nghị quyết đúng, trúng với thực tế ở địa phương.

Tiếp tục nâng cao hiệu quả việc phân công cấp ủy viên và các tổ công tác của Huyện ủy về dự sinh hoạt tại chi bộ cơ sở, thời gian tới, BTV Huyện ủy Lập Thạch tăng cường công tác kiện toàn, kiểm ra, giám sát việc chấp hành chế độ đi dự sinh hoạt chi bộ của các tổ công tác; nâng cao ý thức trách nhiệm, chú trọng bồi dưỡng lý luận, chuyên môn nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng cho các thành viên tổ công tác.

Thanh Tuyền