Phường Hùng Vương chú trọng công tác quản lý đất đai

02:06 | 18/06/2019
|

Thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TU ngày 18/6/2013 của BTV Thị ủy Phúc Yên (nay là Thành ủy Phúc Yên) về “Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng trong công tác quản lý và sử dụng đất đai”, 

Thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TU ngày 18/6/2013 của BTV Thị ủy Phúc Yên (nay là Thành ủy Phúc Yên) về “Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng trong công tác quản lý và sử dụng đất đai”, Đảng ủy, UBND phường Hùng Vương đã chủ động triển khai nhiều giải pháp tích cực nhằm xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong lĩnh vực đất đai và trật tự xây dựng, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn.

Đội trật tự đô thị phường Hùng Vương (Phúc Yên) tháo dỡ công trình do người dân xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp. Ảnh: Trường Khanh

Cụ thể hóa Nghị quyết 13 của BTV Thị ủy Phúc Yên, ngày 25/6/2013, Đảng ủy phường Hùng Vương ban hành Nghị quyết chuyên đề số 05A-NQ/ĐU về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác quản lý và sử dụng đất đai trên địa bàn gắn với thực hiện nếp sống văn minh đô thị”. Trong quá trình triển khai nghị quyết, Đảng ủy, UBND phường xác định: Chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền để đông đảo cán bộ, đảng viên, nhân dân hiểu và thực hiện đúng các quy định của Luật Đất đai; từ đó, mỗi cán bộ, đảng viên và người dân tự giác chấp hành chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về đất đai.

Trong các buổi họp thường kỳ hàng tháng của BTV Đảng ủy, BCH Đảng bộ, vấn đề quản lý đất đai, trật tự xây dựng đều được đưa ra bàn bạc, từ đó, có biện pháp chủ động trong lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng kế hoạch, phân công cụ thể các ban, ngành, đoàn thể, chi bộ, tổ dân phố tập trung triển khai các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng; phân công cán bộ chuyên môn trực tiếp phụ trách việc quản lý, sử dụng đất và trật tự xây dựng ở từng tổ dân phố; chủ động tham mưu, đề xuất với Đảng ủy, UBND phường những giải pháp nhằm góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý đất đai; kịp thời ngăn chặn, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm ngay từ khi mới phát sinh...

Đồng chí Nguyễn Thị Thúy Hà, Chủ tịch UBND phường Hùng Vương cho biết: Xác định công tác quản lý đất đai và trật tự xây dựng là nhiệm vụ chính trị quan trọng của địa phương, UBND phường đã chủ động triển khai nhiều giải pháp tích cực nhằm từng bước khắc phục những hạn chế, tồn tại, đưa công tác quản lý đất đai và trật tự xây dựng dần đi vào nền nếp... Bên cạnh việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, UBND phường đã chỉ đạo cán bộ chuyên môn thường xuyên kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật về đất đai theo đúng quy định... Kết quả xử lý các trường hợp vi phạm đều được phường thông báo công khai đến tất cả các tổ dân phố nhằm nâng cao công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về đất đai cho người dân, đồng thời qua đó răn đe, ngăn chặn các trường hợp cố tình vi phạm...

Tuy nhiên, qua tìm hiểu, nguy cơ phát sinh các vi phạm về đất đai và trật tự xây dựng trên địa bàn phường Hùng Vương luôn tiềm ẩn bởi hiện tại còn rất nhiều diện tích đất nông nghiệp manh mún, nằm xen kẽ trong các khu dân cư mà người dân không thể canh tác nên dễ dẫn đến tình trạng người dân tự ý đổ đất san nền để xây dựng nhà ở hoặc các công trình trên đất nông nghiệp như: Làm chuồng, trại chăn nuôi, lều quán kinh doanh buôn bán... trái quy định. Để phòng ngừa, ngăn chặn những trường hợp vi phạm, Đảng ủy, UBND phường Hùng Vương đã chỉ đạo cán bộ địa chính-xây dựng tổ chức kiểm tra, rà soát xác định chính xác diện tích đất nông nghiệp đã giao cho người dân, cũng như diện tích đất nông nghiệp đang nằm xen kẽ trong các khu dân cư; tổng hợp, phân loại số diện tích đã được cấp hoặc chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất… Từ đó, có những giải pháp điều chỉnh, xử lý phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương...

Đồng chí Đào Đình Long, Bí thư Đảng ủy phường Hùng Vương cho biết: Thời gian tới, song song với việc làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về đất đai đến đông đảo cán bộ, đảng viên và người dân, Đảng ủy, UBND phường sẽ thường xuyên kiểm tra, rà soát và quản lý chặt chẽ quỹ đất công ích trên địa bàn; thực hiện việc đăng ký quyền sử dụng đất, lập hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân theo đúng quy định... Kịp thời phát hiện và kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật về đất đai theo đúng thẩm quyền, đúng quy định của pháp luật.

Tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng đô thị, giám sát chặt chẽ việc xây dựng các công trình trên địa bàn để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm hoặc báo cáo cơ quan có thẩm quyền xử lý đối với những trường hợp xây dựng nhà ở trái phép, không phép, tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang làm nhà ở hoặc các công trình xây dựng khác. Tăng cường công tác tiếp dân, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai cho người dân theo đúng quy định ngay từ cơ sở...

Ngô Tuấn Anh