Khắc phục tình trạng đơn điệu, hình thức trong sinh hoạt chi bộ ở Vĩnh Thịnh

10:06 | 14/06/2019
|

Thời gian qua, Đảng bộ xã Vĩnh Thịnh (Vĩnh Tường) đã tích cực triển khai các giải pháp nhằm từng bước tăng cường vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên, nhất là việc khắc phục tình trạng đơn điệu, hình thức trong sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ.


Thời gian qua, Đảng bộ xã Vĩnh Thịnh (Vĩnh Tường) đã tích cực triển khai các giải pháp nhằm từng bước tăng cường vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên, nhất là việc khắc phục tình trạng đơn điệu, hình thức trong sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ.

Thường trực Đảng ủy xã Vĩnh Thịnh (Vĩnh Tường) kiểm tra việc xây dựng nội dung, chương trình sinh hoạt định kỳ tháng 6/2019 tại chi bộ thôn Môn Trì. Ảnh Trường Khanh

Đảng bộ xã Vĩnh Thịnh hiện có 334 đảng viên, sinh hoạt ở 20 chi bộ trực thuộc, trong đó, có 16 chi bộ nông thôn và 4 chi bộ trường học. Những năm trước đây, chất lượng sinh hoạt chi bộ, nhất là các chi bộ nông thôn trên địa bàn xã bộc lộ nhiều hạn chế như: Vai trò lãnh đạo của cấp ủy chi bộ có lúc, có nơi còn mờ nhạt; nội dung sinh hoạt nghèo nàn, đơn điệu, thiếu hấp dẫn; trong quá trình điều hành sinh hoạt, Bí thư chi bộ chưa nêu được những vấn đề trọng tâm để đảng viên tập trung thảo luận; tinh thần tự phê bình và phê bình của một bộ phận đảng viên còn hạn chế, đảng viên ít tham gia phát biểu, đóng góp ý kiến; số lượng đảng viên tham dự sinh hoạt chưa đầy đủ, chưa đều; nghị quyết chi bộ đề ra còn chung chung, chưa sát với tình hình thực tế…

Để khắc phục tình trạng trên, BTV Đảng ủy xã ban hành nghị quyết chuyên đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; phân công các đồng chí Đảng ủy viên phụ trách,trực tiếp theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc các chi bộ chấp hành chế độ sinh hoạt theo quy định. Hàng quý, Đảng ủy xã phân công các đồng chí Ủy viên BTV Đảng ủy về dự sinh hoạt với các chi bộ để trực tiếp nắm bắt, kịp thời đưa ra các giải pháp khắc phục những khó khăn, vướng mắc ngay từ cơ sở…

Đảng ủy xã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ kịp thời sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc sát với chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế của địa phương. BTV Đảng ủy xã thường xuyên tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nội dung, chất lượng sinh hoạt tại các chi bộ. Trong đó, chú trọng kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của chi ủy chi bộ; kiểm tra việc quán triệt, triển khai thực hiện các chủ trương chỉ đạo của Đảng ủy xã và các nhiệm vụ của Đảng ủy cấp trên giao...

Đồng chí Nguyễn Văn Việt, Bí thư Chi bộ thôn Môn Trì cho biết: Quán triệt chỉ đạo của Đảng ủy xã về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, chi ủy đã chủ động đề ra các giải pháp nhằm từng bước đổi mới nội dung sinh hoạt theo hướng thiết thực, hiệu quả... Trước mỗi kỳ sinh hoạt, chi ủy đều thông báo trước thời gian, nội dung để đảng viên sắp xếp công việc tham gia đầy đủ. Chi ủy cũng dự thảo nội dung, chương trình sinh hoạt sát với tình hình thực tế của chi bộ. Trong các buổi sinh hoạt, tinh thần dân chủ được phát huy; việc phát biểu ý kiến của đảng viên về những nội dung trọng tâm luôn được khuyến khích, các đảng viên đều tích cực tham gia tranh luận với tinh thần trách nhiệm cao, đóng góp nhiều ý kiến trong việc xây dựng nghị quyết của chi bộ đúng, trúng, sát với tình hình thực tế của địa phương...

Nhờ thực hiện các giải pháp đồng bộ, thiết thực, đến nay, chất lượng sinh hoạt chi bộ ở xã Vĩnh Thịnh đã có những chuyển biến rõ rệt; chế độ sinh hoạt được duy trì đều đặn, tỷ lệ đảng viên tham gia sinh hoạt đạt cao (từ 85%-90%). Nội dung, hình thức sinh hoạt tại các chi bộ đổi mới theo hướng thiết thực, hiệu quả, đúng trọng tâm, trọng điểm. Năng lực lãnh đạo của chi ủy, Bí thư chi bộ từng bước được nâng lên. Định kỳ mỗi quý một lần, các chi bộ đều tổ chức sinh hoạt chuyên đề về nội dung thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 gắn với Chỉ thị 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh...

Đồng chí Nguyễn Văn Xuân, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Vĩnh Thịnh cho biết: Để tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, thời gian tới, Đảng ủy xã đã xác định, cần chú trọng nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy chi bộ, nhất là đồng chí Bí thư chi bộ thông qua việc lựa chọn những đảng viên có năng lực, phẩm chất đạo đức, có sức khỏe, nhiệt tình với công tác, có khả năng tập hợp, quy tụ được cán bộ, đảng viên ở địa phương, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Thường xuyên cử các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư, cấp ủy chi bộ tham gia các lớp bồi dưỡng, tập huấn kiến thức, nâng cao trình độ về công tác Đảng... Từ đó, góp phần nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo ở các chi bộ; tạo cầu nối giữa Đảng với quần chúng nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT-XH, đảm bảo an ninh chính trị, TTATXH trên địa bàn...

Ngô Tuấn Anh