Sớm đưa nội dung Nghị quyết Đại hội XIII vào cuộc sống

09:04 | 05/04/2021
|

Đây là chỉ đạo của đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Hoàng Anh tới các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy sau hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.


Đây là chỉ đạo của đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Hoàng Anh tới các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy sau hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Cán bộ, đảng viên thuộc Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh nghiêm túc học tập Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Ảnh: Dương Hà

Từ hội trường Diên Hồng của tòa nhà Quốc hội, hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã kết nối với hơn 7.400 điểm cầu trên cả nước. Trên địa bàn tỉnh, hơn 17.000 đảng viên từ cấp tỉnh đến cơ sở được quán triệt nghị quyết đại hội.

Đây cũng là lần đầu tiên nhiều cán bộ, đảng viên ở cơ sở được nghe báo cáo viên là những cán bộ trực tiếp chỉ đạo xây dựng nghị quyết, đồng thời là người chịu trách nhiệm quan trọng trong thực hiện phổ biến nghị quyết truyền đạt các nội dung.

Được tham dự hội nghị quán triệt Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đồng chí Lê Xuân Bình, Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện Tam Dương cho biết: Nghị quyết được các Ủy viên Bộ Chính trị có kinh nghiệm truyền đạt. Các đồng chí đã phân tích, giúp cán bộ, đảng viên nắm được tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Việc quán triệt nghị quyết lần này có nhiều đổi mới, đó là, được truyền hình trực tiếp từ tòa nhà Quốc hội đến tận cơ sở. Nghị quyết không chỉ trực tiếp đi vào đời sống mà còn có tác dụng truyền cảm hứng đến đội ngũ cán bộ, đảng viên với quyết tâm thực hiện thành công mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Huyện Tam Dương có 1 điểm cầu được kết nối trực tuyến với sự có mặt của gần 300 cán bộ, đảng viên tham dự. Trong suốt 2 ngày diễn ra hội nghị nghiên cứu, quán triệt, học tập Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các đại biểu được triệu tập đều có mặt đúng thời gian quy định, đảm bảo về quân số, tập trung lắng nghe, ghi chép nhiều nội dung do các báo cáo viên Trung ương truyền đạt.

Qua việc triển khai các hội nghị bằng hình thức trực tuyến tạo điều kiện cho cán bộ, đảng viên cơ sở có cơ hội được tiếp thu nội dung nghị quyết của Trung ương, của tỉnh, huyện một cách sớm nhất, đầy đủ nhất.

Sau hội nghị lần này, BTV Huyện ủy, BCH Đảng bộ huyện Tam Dương sẽ nghiên cứu, thảo luận để xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện phù hợp với nhiệm vụ chính trị và điều kiện thực tiễn, phát huy được tiềm năng, lợi thế của địa phương.

Đảng bộ thành phố Vĩnh Yên có hơn 8.200 đảng viên đang sinh hoạt tại 34 tổ chức cơ sở đảng. Để việc triển khai hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng trên địa bàn thành phố đạt hiệu quả, chất lượng, BTV Thành ủy Vĩnh Yên chỉ đạo Đảng bộ các xã, phường chuẩn bị tốt cơ sở vật chất, đảm bảo việc nghiên cứu, học tập trực tuyến cho cán bộ, đảng viên.

Mỗi đơn vị bố trí ít nhất 1 điểm cầu kết nối trực tuyến với điểm cầu trung ương, những Đảng bộ có đông đảng viên có thể bố trí 2 đến 3 điểm cầu; khuyến khích hình thức học tập trực tuyến đối với các chi, Đảng bộ còn lại nếu đảm bảo điều kiện về cơ sở vật chất.

Các đồng chí Ủy viên BTV Thành ủy được phân công phụ trách xã, phường đôn đốc, chỉ đạo việc triển khai nghiên cứu, học tập nghị quyết ở đơn vị phụ trách và dự học tập tại đơn vị.

Sau đợt nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết, BTV Thành ủy yêu cầu các chi, Đảng bộ trực thuộc căn cứ nghị quyết đại hội, chương trình hành động đã xây dựng và thông qua tại đại hội cấp mình cần đối chiếu, rà soát với nội dung Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng để cập nhật, bổ sung, sửa đổi đầy đủ, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, đơn vị.

Được cụ thể hóa bằng các đề án, kế hoạch theo từng lĩnh vực, có lộ trình rõ ràng, việc triển khai phải được thực hiện theo phương châm “Chủ trương 1, Chương trình 10, hành động 100”. Tuy nhiên, phải đồng bộ, thống nhất với chương trình hành động của Tỉnh ủy, Thành ủy, nhất là các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ trong thời gian tới.

Trong 2 ngày diễn ra hội nghị trực tuyến, thành phố Vĩnh Yên có 13 điểm cầu, trong đó, có 1 điểm cầu của thành phố, 10 điểm cầu tại 9 xã, phường (phường Liên Bảo có 2 điểm cầu) và có 2 điểm cầu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh; Bệnh viện Sản -Nhi.

Là 1 trong số hơn 500 đảng viên được tham dự hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng tại điểm cầu phường Đồng Tâm, thành phố Vĩnh Yên, Bí thư Chi bộ Tổ dân phố Đông Thành Nguyễn Quốc Toản rất phấn khởi, bởi đây là lần đầu tiên anh dự hội nghị trực tuyến về nghiên cứu, học tập Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc từ trung ương đến tận cơ sở.

Báo cáo viên là những Ủy viên Bộ Chính trị truyền đạt nghị quyết lại chính là những vị lãnh đạo cấp cao trực tiếp chỉ đạo xây dựng các văn kiện Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ XIII. Việc truyền đạt nghị quyết lần này được triển khai sâu rộng, tập trung, chất lượng. Điều đó thể hiện quyết tâm chính trị rất lớn của Đảng ta.

Với cách tổ chức học tập nghị quyết trực tuyến lần này, cùng lúc, đảng viên trong toàn Đảng, từ trung ương đến cơ sở được quán triệt các nội dung cơ bản, cốt lõi của nghị quyết. Trong thời gian tới, chi bộ sẽ bám sát chương trình hành động, kế hoạch của Đảng ủy để triển khai thực hiện hiệu quả.

Với quyết tâm chính trị, các cấp ủy, tổ chức Đảng, các cơ quan, đơn vị, địa phương cùng với toàn Đảng bộ sẽ đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến rộng rãi đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân nội dung cơ bản các văn kiện Đại hội XIII của Đảng; nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra.

Hoàng Nga