Đảng bộ Phú Xuân quan tâm giáo dục chính trị tư tưởng trong các trường học

09:05 | 10/05/2019
|

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong các nhà trường trên địa bàn xã Phú Xuân (Bình Xuyên) luôn được Đảng ủy, các chi bộ nhà trường quan tâm, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, giáo viên và thực hiện hiệu quả Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị gắn với Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, 

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong các nhà trường trên địa bàn xã Phú Xuân (Bình Xuyên) luôn được Đảng ủy, các chi bộ nhà trường quan tâm, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, giáo viên và thực hiện hiệu quả Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị gắn với Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phòng chống những biểu hiện suy thoái trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, giáo viên, góp phần tăng cường sức chiến đấu của tổ chức Đảng.

Đảng bộ xã Phú Xuân hiện có 4 chi bộ nhà trường. Những năm qua, xác định giáo dục chính trị, tư tưởng có vai trò quan trọng nhằm nâng cao nhận thức chính trị, thống nhất ý chí, hành động trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, giáo viên, Đảng ủy xã quán triệt, lãnh, chỉ đạo các chi bộ nhà trường nghiêm túc đưa công tác giáo dục chính trị tư tưởng là việc làm thường xuyên, liên tục, cốt lõi trong công tác xây dựng Đảng.

Đồng chí Nguyễn Tiến Năm, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Phú Xuân cho biết: Tư tưởng thông suốt thì làm tốt, tư tưởng dao động thì không làm được việc, vì vậy, trong môi trường giáo dục, nơi ươm mầm, đào tạo các thế hệ tương lai, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng càng đóng vai trò quan trọng. Ngoài đổi mới nội dung, phương thức quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng sao cho ngắn gọn, dễ nhớ, dễ hiểu, Đảng ủy chỉ đạo các đồng chí trong cấp ủy chi bộ, nhất là các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư các chi bộ nhà trường chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, diễn biến tư tưởng của từng cán bộ, đảng viên, giáo viên để kịp thời phát hiện, uốn nắn những biểu hiện lệch lạc trong tư tưởng; đưa nội dung công tác giáo dục tư tưởng chính trị vào các buổi sinh hoạt hàng tháng.

Cụ thể, tại Chi bộ Trường mầm non Phú Xuân A và Chi bộ Trường mầm non Phú Xuân B, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh được chi ủy, chi bộ, Ban Giám hiệu nhà trường và cán bộ, đảng viên, giáo viên gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn,các phong trào thi đua của ngành, đạo đức công vụ của nhà giáo; gắn với các phong trào “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”.

Cô giáo Nguyễn Thị Tám, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường mầm non Phú Xuân B cho biết:Bám sát sự chỉ đạo của Đảng ủy, ngành giáo dục, trước khi bước vào năm học, chi bộ nhà trường yêu cầu đội ngũ cán bộ, đảng viên, giáo viên nhà trường tham gia đầy đủ lớp bồi dưỡng chính trị, tư tưởng do ngành tổ chức. Chi bộ nhà trường lồng ghép công tác giáo dục chính trị,tư tưởng vào các buổi sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề. Trước một số thông tin mạng xã hội, nhất là những vấn đề biến động về đạo đức nghề giáo, chi bộ nhà trường quan tâm, chấn chỉnh, nhắc nhở thường xuyên trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, tránh tình trạng đảng viên, giáo viên vi phạm, nhất là giáo viên mầm non.

Đổi mới công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, giáo viên, học sinh nhà trường, Chi bộ Trường THCS Phú Xuân gắn việc nâng cao nhận thức, tư tưởng với các hoạt động thực tiễn trong thực hiện nếp sống văn minh, lành mạnh, mẫu mực trong tác phong, ngôn phong, ứng xử, yêu thương, giúp đỡ học sinh của các nhà giáo; tổ chức tuyên truyền, thông tin đầy đủ đến cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh về Luật An ninh mạng, Luật ATGT, các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và của ngành giáo dục.

Thầy giáo Trần Văn Hoạt, Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng Trường THCS Phú Xuân cho biết: Giáo dục đạo đức, chính trị, tư tưởng không dừng lại ở cán bộ, đảng viên, giáo viên, chi bộ nhà trường luôn hướng tới công tác tuyên truyền cho các em học sinh, những chủ nhân tương lai của đất nước về công tác chính trị tư tưởng, đạo đức cách mạng, niềm tin, lối sống trong trường học, xã hội, thông qua những bài giảng trên lớp hoặc các hoạt động giờ học ngoại khóa, hệ thống truyền thanh của nhà trường, các cuộc thi, phong trào của nhà trường tổ chức... Từ đó, giúp các em nâng cao ý thức, trách nhiệm, tự giác tu dưỡng rèn luyện đạo đức, phấn đấu vươn lên trong học tập.

Việc tăng cường công tác giáo dục tư tưởng, chính trị trong nhà trường không chỉ nâng cao nhận thức chính trị, phẩm chất đạo đức, kỹ năng sống của đội ngũ cán bộ, đảng viên, giáo viên, học sinh mà còn tích cực góp phần tăng cường sức chiến đấu, vai trò lãnh đạo của tổ chức Đảng và đảng viên, nâng cao chất lượng các hoạt động giáo dục.

Thanh Tuyền