Đảng bộ huyện Vĩnh Tường kết nạp đảng viên vượt chỉ tiêu giao

10:02 | 22/02/2021
|

Để đạt chỉ tiêu phát triển đảng viên, hằng năm, Huyện ủy Vĩnh Tường xây dựng kế hoạch tạo nguồn phát triển đảng viên cụ thể, sát với tình hình thực tế; hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho cơ sở trong công tác tạo nguồn và kết nạp đảng viên để bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện, nguyên tắc, quy trình, coi trọng cả số lượng và chất lượng...


Để đạt chỉ tiêu phát triển đảng viên, hằng năm, Huyện ủy Vĩnh Tường xây dựng kế hoạch tạo nguồn phát triển đảng viên cụ thể, sát với tình hình thực tế; hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho cơ sở trong công tác tạo nguồn và kết nạp đảng viên để bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện, nguyên tắc, quy trình, coi trọng cả số lượng và chất lượng...

Căn cứ kế hoạch được giao, các chi bộ, Đảng bộ cơ sở xây dựng kế hoạch kết nạp đảng viên. Huyện ủy phân công các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện phụ trách các Đảng bộ cơ sở tham gia dự sinh hoạt chi bộ cơ sở để nắm bắt tình hình, kịp thời chỉ đạo tháo gỡ khó, vướng mắc trong công tác phát triển Đảng.

MTTQ và các đoàn thể cùng phối hợp tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên làm tốt công tác tạo nguồn phát triển đảng viên. Ban Tổ chức Huyện ủy chỉ đạo các cấp ủy cơ sở hướng dẫn làm hồ sơ kết nạp Đảng thật kỹ ngay từ lần đầu đối với quần chúng ưu tú để hạn chế việc phải viết lại nhiều lần...

Nhờ thực hiện tốt những giải pháp trên, năm 2020, Đảng bộ huyện Vĩnh Tường đã kết nạp được 184 đảng viên, đạt 102% chỉ tiêu giao, nâng số đảng viên trong toàn Đảng bộ lên gần 9.400 đồng chí.

Thúy Hường