Bám sát thực tiễn, nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

10:01 | 11/01/2021
|

Nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn những biểu hiện sai phạm, vi phạm kỷ luật của tổ chức Đảng, thời gian qua, Huyện ủy Vĩnh Tường lãnh đạo các chi, Đảng bộ bám sát thực tiễn, xây dựng và thực hiện chương trình công tác kiểm tra, giám sát (KTGS), thi hành kỷ luật hiệu quả thiết thực, góp phần xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh.


Nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn những biểu hiện sai phạm, vi phạm kỷ luật của tổ chức Đảng, thời gian qua, Huyện ủy Vĩnh Tường lãnh đạo các chi, Đảng bộ bám sát thực tiễn, xây dựng và thực hiện chương trình công tác kiểm tra, giám sát (KTGS), thi hành kỷ luật hiệu quả thiết thực, góp phần xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Cán bộ UBKT Huyện ủy Vĩnh Tường rà soát hồ sơ các cuộc KTGS và thi hành kỷ luật trong Đảng.

Bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, Huyện ủy có nhiều đổi mới trong chỉ đạo và xây dựng chương trình KTGS năm 2020, tránh trùng lặp về nội dung, đối tượng KTGS giữa các cơ quan có liên quan.

Đặc biệt, phục vụ đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Huyện ủy ban hành Hướng dẫn số 13 công tác KTGS phục vụ đại hội đảng bộ các cấp; chỉ đạo các cấp ủy xây dựng và triển khai thực hiện chương trình công tác KTGS, thi hành kỷ luật Đảng theo đúng quy định của Điều lệ Đảng.

Huyện ủy phân công các đồng chí là Ủy viên BTV, trưởng các ban xây dựng Đảng chủ trì các cuộc KTGS, chỉ đạo, đôn đốc các tổ chức Đảng thực hiện tốt nhiệm vụ KTGS theo chương trình của cấp ủy đề ra.

UBKT Huyện ủy thường xuyên tổ chức giao ban với các cơ quan thuộc khối nội chính của huyện, các ban xây dựng Đảng, MTTQ và các đoàn thể chính trị để nắm tình hình, phát hiện những biểu hiện vi phạm, vấn đề nổi cộm, từ đó lãnh đạo, chỉ đạo công tác KTGS đối với từng vụ việc cụ thể, đảm bảo đúng quy trình.

Các cấp ủy đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt văn bản chỉ đạo, nghị quyết, hướng dẫn của cấptrên về công tác KTGS, tạo sự chuyển biến trong nhận thức của cán bộ, đảng viên về vai trò, ý nghĩa của công tác này.

Nội dung KTGS ngày càng trọng tâm, trọng điểm gắn với nhiệm vụ đặc thù của từng đơn vị, trách nhiệm người đứng đầu; tập trung vào những vấn đề người dân quan tâm, nhạy cảm, dễ phát sinh vi phạm như: Quản lý đất đai, xây dựng, công tác cán bộ, đền bù giải phóng mặt bằng; trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của nhân dân; công tác lãnh đạo, chỉ đạo xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng, chức vụ và tổ chức thực hiện việc thu hồi đất để thực hiện công trình dự án…

Nét nổi bật trong công tác KTGS ở huyện Vĩnh Tường là thông qua hoạt động giám sát hoặc nắm bắt tình hình dư luận từ cơ sở, Huyện ủy chỉ đạo UBKT Huyện ủy tiến hành kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với một số tổ chức Đảng, đảng viên, kịp thời phát hiện trường hợp tuyên truyền, phát ngôn không đúng đường lối của Đảng về công tác cán bộ.

Huyện ủy chỉ đạo UBKT Huyện ủy tiến hành kiểm tra ngay và kết thúc nhanh, xử lý kỉ luật nghiêm khắc; thông báo kết quả xử lý vi phạm đến tất cả các tổ chức Đảng và đảng viên để kịp thời răn đe, phòng ngừa vi phạm.

Năm 2020, cấp ủy các cấp tiến hành kiểm tra 49 tổ chức, 50 đảng viên, giám sát 37 tổ chức, 34 đảng viên; UBKT các cấp tiến hành kiểm tra 35 tổ chức Đảng cấp dưới thực hiện nhiệm vụ KTGS và thi hành kỷ luật trong Đảng, giám sát chuyên đề đối với 38 tổ chức cơ sở Đảng; kiểm tra 13 tổ chức cơ sở Đảng, 25 đảng viên có dấu hiệu vi phạm.

Qua KTGS giúp cấp ủy đánh giá đúng việc chấp hành, làm rõ những ưu, khuyết điểm, phát hiện những thiếu sót trong công tác lãnh, chỉ đạo, điều hành của tổ chức Đảng để kịp thời uốn nắn, điều chỉnh; giúp các đảng viên nhìn nhận rõ ưu điểm, hạn chế, từ đó xây dựng kế hoạch, lộ trình khắc phục hạn chế, khuyết điểm.

Công tác thi hành kỷ luật đối với đảng viên và tổ chức Đảng được các cấp ủy thực hiện theo đúng phương châm “công minh, chính xác, kịp thời”. Qua các cuộc KTGS, huyện ủy đã thi hành kỷ luật 100 đảng viên, răn đe kịp thời đối với các tổ chức Đảng, đảng viên, nhất là những lãnh đạo, quản lý có biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống, thiếu tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Quá trình thực hiện, cấp ủy, chi bộ, UBKT các cấp chủ động, kịp thời xem xét nội dung, tính chất, mức độ vi phạm để xử lý, bảo đảm đúng quy định; làm tốt công tác tư tưởng, tuyên truyền, động viên để các tổ chức Đảng và đảng viên chấp hành nghiêm túc quyết định, kế hoạch kiểm tra.

Trên địa bàn huyện Vĩnh Tường có rất nhiều công trình, dự án của tỉnh và quốc gia cần phải giải phóng mặt bằng. Hơn nữa, năm 2021 sẽ tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, nếu không được sự đồng lòng của người dân thì mọi việc trở nên khó khăn. Vì vậy, công tác KTGS, thi hành kỷ luật Đảng đối với tổ chức Đảng, đảng viên giữ vai trò quan trọng, góp phần ổn định tình hình chính trị.

Để công tác này đạt hiệu quả cao, cấp ủy các cấp tăng cường giám sát, chủ động nắm chắc tình hình các tổ chức Đảng trực thuộc, nhất là ở những nơi có biểu hiện nội bộ mất đoàn kết; tăng cường công tác giải quyết khiếu nại tố cáo, trước hết là đơn thư khiếu nại, tố cáo đối với tổ chức Đảng, đảng viên liên quan trực tiếp đến công tác bầu cử HĐND các cấp…

Trọng tâm công tác KTGS năm 2021 của huyện Vĩnh Tường là việc triển khai, tổ chức thực hiện kiểm điểm, khắc phục những thiếu sót, khuyết điểm theo Nghị quyết T.Ư 4; lãnh, chỉ đạo công tác phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý vi phạm về đất đai và bồi thường giải phóng mặt bằng….

Bài, ảnh: Lê Thảo