Kiểm tra, giám sát có trọng tâm, trọng điểm, sát với yêu cầu nhiệm vụ

08:01 | 08/01/2021
|

Xác định rõ vai trò, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, Chi bộ Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) huyện Bình Xuyên xây dựng, tiến hành kiểm tra, giám sátcó trọng tâm, trọng điểm, tạo chuyển biến tích cực trong thực hiện nhiệm vụ được giao của mỗi đảng viên.

 

Xác định rõ vai trò, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, Chi bộ Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) huyện Bình Xuyên xây dựng, tiến hành kiểm tra, giám sátcó trọng tâm, trọng điểm, tạo chuyển biến tích cực trong thực hiện nhiệm vụ được giao của mỗi đảng viên.

Chi bộ VKSND huyện Bình Xuyên chú trọng công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên, góp phần nâng cao chất lượng công tác chuyên môn. Ảnh: Dương Hà

Trong những năm qua, VKSND huyện Bình Xuyên luôn phấn đấu trở thành đơn vị dẫn đầu trong các phong trào thi đua của ngành, địa phương. Nhiều năm liền, chi bộ được Huyện ủy Bình Xuyên công nhận trong sạch vững mạnh và trong sạch vững mạnh tiêu biểu.

Có được kết quả đó, chi bộ triển khai thực hiện toàn diện các nội dung công tác xây dựng Đảng; trong đó, đặc biệt quan tâm đến công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; quán triệt, thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, quy chế, quy định, hướng dẫn của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng.

Đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền, thường xuyên giáo dục, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát...

Từ năm 2015 đến nay, Chi bộ VKSND huyện Bình Xuyên thực hiện toàn diện các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát do Điều lệ Đảng quy định và Huyện ủy giao; tiến hành giám sát chuyên đề đối với 8 lượt đảng viên về việc thực hiện Chỉ thị 11 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; tổ chức kiểm tra 35 lượt đảng viên.

Nội dung kiểm tra, giám sát tập trung vào việc thi hành Điều lệ Đảng; thực hiện quy định về những điều đảng viên không được làm; việc thực hiện Chỉ thị 05 ; thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu…

Qua kiểm tra cho thấy, các đảng viên chấp hành tốt Điều lệ Đảng, các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, quy chế của ngành... Minh chứng rõ nét nhất, đó là nhiều năm liền, chi bộ không có đơn thư tố cáo đảng viên, không có đảng viên có biểu hiện tiêu cực, tham ô, lãng phí, quan liêu, hách dịch, cửa quyền.

Phó Bí thư Chi bộ, Phó Viện trưởng VKSND huyện Bình Xuyên Trần Minh Châu cho biết: Thời gian qua, các cuộc kiểm tra, giám sát của chi bộ đều đảm bảo đúng quy trình, nguyên tắc, thủ tục, thẩm quyền; xác định rõ nội dung, đối tượng, phương pháp tiến hành.

Sau kiểm tra, giám sát đều ban hành thông báo kết luận; trong đó, kết luận rõ ưu điểm, khuyết điểm của cá nhân được kiểm tra, giám sát, nhờ đó chất lượng, hiệu quả các cuộc kiểm tra, giám sát được nâng lên rõ rệt, có tác dụng ngăn ngừa vi phạm đối với đảng viên, góp phần nâng cao chất lượng công tác chuyên môn.

Năm 2020, mặc dù số lượng công việc của đơn vị tăng nhiều so với cùng kỳ năm 2019; tính chất tội phạm phức tạp, hành vi phạm tội ngày càng nguy hiểm, tinh vi; các vụ án tranh chấp về hợp đồng dân sự, quyền sử dụng đất, thừa kế cũng như các vụ án hành chính, kinh doanh thương mại xảy ra ngày càng nhiều song với tinh thần quyết tâm cao, Chi bộ VKSND huyện Bình xuyên đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.

Để nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng, Chi bộ VKSND huyện Bình Xuyên tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các nội dung liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; xây dựng quy chế hoạt động, chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa; hằng năm, xây dựng chương trình kế hoạch cụ thể và tổ chức kiểm tra, giám sát có trọng tâm, sát với yêu cầu nhiệm vụ của đơn vị.

Bên cạnh những nội dung kiểm tra, giám sát theo chương trình của Huyện ủy, chi bộ tiếp tục kiểm tra việc triển khai, thực hiện nhiệm vụ chính trị về công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp của các đảng viên, nhằm thực hiện tốt chỉ thị của Viện trưởng VKSND Tối cao về các biện pháp chống oan sai, bỏ lọt tội phạm...

Lê Minh