Trọn đời theo Đảng

08:01 | 02/01/2019
|

Ở thôn Đại Định, xã Cao Đại, huyện Vĩnh Tường có một cán bộ tiền khởi nghĩa dù tuổi đã cao nhưng vẫn tích cực sinh hoạt chi bộ và tham gia các hoạt động của địa phương, được bà con thôn xóm yêu quý, nể trọng. Đó là cụ Đỗ Văn Năng, 95 tuổi đời, 70 năm tuổi Đảng.


Ở thôn Đại Định, xã Cao Đại, huyện Vĩnh Tường có một cán bộ tiền khởi nghĩa dù tuổi đã cao nhưng vẫn tích cực sinh hoạt chi bộ và tham gia các hoạt động của địa phương, được bà con thôn xóm yêu quý, nể trọng. Đó là cụ Đỗ Văn Năng, 95 tuổi đời, 70 năm tuổi Đảng.

Cụ Đỗ Văn Năng sinh năm 1923 trong một gia đình nông dân nghèo. Tháng 6/1945, cụ tham gia hoạt động cách mạng, chuyên hoạt động trong vùng địch vận. Tháng 2/1948, cụ được kết nạp vào Đảng. Tháng 11/1951, khi đang làm Phó Chủ tịch Ủy ban Kháng chiến hành chính huyện Đông Anh (Vĩnh Phúc), cụ bị địch bắt.

Chúng đưa cụ qua nhiều nhà tù, từ Đông Anh đến Phù Lỗ, Vĩnh Yên. Cụ là một trong những người bị kết án tù chung thân, thuộc diện biệt giam trong xà lim, không được ra ngoài lao động. Tuy bị tra tấn dã man, nhưng quân địch không khai thác được gì từ người cộng sản kiên trung.

Khi đó, chi bộ trong nhà tù có 18 đảng viên, duy trì thường xuyên chế độ sinh hoạt, liên lạc với bên ngoài thông qua những người bạn tù được ra ngoài lao động. Chi bộ hạ quyết tâm vượt ngục, đưa ra kế hoạch để cùng thực hiện. Đảng viên Đỗ Văn Năng đã nhờ các bạn tù được ra ngoài lao động xin người dân lưỡi cưa rồi âm thầm cùng bạn tù quyết tâm, kiên trì cưa song sắt trong 3 tháng. Khi hoàn thành, 18 đảng viên bị biệt giam đã bỏ trốn (2 người cuối cùng bị cai ngục phát hiện, dùng súng bắn nên đã hy sinh).

Sau gần 300 ngày bị giam cầm, đảng viên Đỗ Văn Năng đã được tự do và tiếp tục công tác, cống hiến cho Đảng. Trải qua nhiều chức vụ công tác khác nhau như: Cán bộ Sở Tài chính, Chủ nhiệm Công ty lương thực, Ủy viên chuyên trách Ban Thi đua khen thưởng (tỉnh Vĩnh Phú)… dù ở cương vị nào, đảng viên Đỗ Văn Năng cũng đem hết sức lực, trí tuệ và tâm huyết của mình để phục vụ Đảng, phục vụ nhân dân.

Tháng 8/1981, cụ nghỉ hưu theo chế độ và về sinh sống tại quê nhà. Cụ đã có nhiều ý kiến tâm huyết tham gia xây dựng thôn, xã, nhất là việc thực hiện nếp sống văn minh, xóa bỏ những hủ tục lạc hậu. Hiện, vợ chồng cụ sống đầm ấm tại quê hương, 4 người con đều là những cán bộ, đảng viên gương mẫu.

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Văn Dung, Bí thư, Trưởng thôn Đại Định, xã Cao Đại cho biết: Cụ Đỗ Văn Năng sống rất mẫu mực, đức độ, nhân hòa, được bà con quý mến, nể trọng. Tuy tuổi đã cao, nhưng cụ Năng vẫn tích cực tham gia sinh hoạt chi bộ và có nhiều ý kiến xây dựng tổ chức Đảng ở cơ sở, thực sự là “cây cao bóng cả, tỏa bóng mát” ở địa phương.

Đào Duy Tuấn