Vì sao Lập Thạch luôn đạt và vượt kế hoạch kết nạp đảng viên?

08:11 | 26/11/2020
|

Xác định công tác phát triển đảng viên là một trong những nội dung quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, nhằm tăng thêm sức chiến đấu, bảo đảm sự kế thừa, phát triển của Đảng, Huyện uỷ Lập Thạch luôn quan tâm, chú trọng công tác tạo nguồn, bồi dưỡng kết nạp đảng viên. Số lượng, chất lượng đảng viên được kết nạp hằng năm đều đạt, vượt kế hoạch đề ra.


Xác định công tác phát triển đảng viên là một trong những nội dung quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, nhằm tăng thêm sức chiến đấu, bảo đảm sự kế thừa, phát triển của Đảng, Huyện uỷ Lập Thạch luôn quan tâm, chú trọng công tác tạo nguồn, bồi dưỡng kết nạp đảng viên. Số lượng, chất lượng đảng viên được kết nạp hằng năm đều đạt, vượt kế hoạch đề ra.

Thường trực Đảng uỷ xã Hợp Lý, huyện Lập Thạch làm việc với Chi uỷ thôn Thọ Linh về công tác phát triển đảng viên. Ảnh: Trường Khanh

Nhiều năm nay, xã Sơn Đông là một trong những địa phương tiêu biểu làm tốt công tác phát triển đảng viên ở huyện Lập Thạch.

Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ xã Sơn Đông Trần Văn Tuấn cho biết: Dù thanh niên của xã chủ yếu đi làm ăn xa, nhưng số lượng đảng viên mới là thanh niên hằng năm vẫn chiếm tỷ lệ cao. Để tạo nguồn, phát triển đảng viên, Đảng uỷ chỉ đạo các chi bộ chú trọng xây dựng kế hoạch, biện pháp tạo nguồn, đảm bảo chỉ tiêu về phát triển Đảng.

Đồng thời, chỉ đạo các tổ chức đoàn thể, nhất là Đoàn Thanh niên tạo môi trường để đoàn viên thanh niên có cơ hội rèn luyện, thử thách, bồi dưỡng, giới thiệu quần chúng ưu tú cho tổ chức đảng.

Đảng uỷ xã tổ chức kiểm tra, đánh giá công tác phát triển Đảng tại các kỳ họp cấp uỷ nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc ở các chi bộ; lấy chỉ tiêu kết nạp đảng viên là một trong những tiêu chí để đánh giá xếp loại chi bộ cuối năm.

Từ năm 2015 đến nay, xã Sơn Đông đã kết nạp 50 quần chúng ưu tú vào Đảng. Từ đầu năm 2020 đến nay, địa phương kết nạp được 6 đảng viên, chuyển Đảng chính thức cho 6 đảng viên.

Cũng như ở Sơn Đông, công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên ở xã Thái Hòa luôn được các cấp uỷ quan tâm. Cùng với làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, Đảng uỷ xã Thái Hòa phát huy trách nhiệm của người đứng đầu trong cấp ủy, chi bộ, vai trò người đảng viên, làm gương cho quần chúng tự nguyện, tích cực phấn đấu vào Ðảng.

Đảng ủy xã Thái Hòa chỉ đạo các đoàn thể, tổ chức đẩy mạnh các phong trào thi đua phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương, qua đó phát hiện những đoàn viên, hội viên tiêu biểu giới thiệu cho Đảng bồi dưỡng kết nạp… Hằng năm, Đảng bộ xã Thái Hòa đều đạt và vượt chỉ tiêu kết nạp đảng viên.

Phó Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Lập Thạch Trần Văn Dương cho biết, để đảm bảo chỉ tiêu hằng năm phát triển đảng viên theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Lập Thạch nhiệm kỳ 2020 – 2025 và nghị quyết Đại hội chi, Đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020 – 2025 đề ra, Ban Thường vụ Huyện uỷ yêu cầu các chi, đảng bộ cơ sở tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt Chỉ thị 28 của Ban Bí thư về “Nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát đưa đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng”; Chỉ thị 33 của Ban Bí thư về “Tăng cường xây dựng tổ chức Đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân”.

Chú trọng xây dựng kế hoạch, biện pháp tạo nguồn phát triển đảng viên, trên cơ sở đó đề ra những biện pháp cụ thể hằng năm và cả nhiệm kỳ; giao chỉ tiêu kết nạp Đảng hằng năm cho các chi, đảng bộ trực thuộc.

Cấp ủy giao chỉ tiêu bồi dưỡng, giới thiệu quần chúng ưu tú cho tổ chức đoàn thể, chính trị xã hội. Thực hiện nghiêm túc quy trình, đề nghị xem xét kết nạp Đảng, chuyển Đảng chính thức cho đảng viên theo quy định.

Ban Thường vụ Huyện ủy phân công các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, huyện ủy viên phụ trách các xã, thị trấn chỉ đạo, đôn đốc công tác phát triển đảng viên ở các chi, Đảng bộ cơ sở được phân công.

Ban Tổ chức Huyện ủy thường xuyên phân công cán bộ khảo sát, nắm bắt tình hình thực tế ở những xã, thị trấn làm tốt công tác phát triển đảng viên để rút ra bài học kinh nghiệm, cũng như các xã, thị trấn chưa làm tốt công tác phát triển đảng viên để lắng nghe, nắm bắt, cùng các đơn vị, địa phương tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn trong công tác phát triển đảng viên; hướng dẫn các chi, đảng bộ bộ cơ sở thống kê, rà soát và lập danh sách quần chúng ưu tú để có kế hoạch bồi dưỡng, tạo nguồn phát triển đảng viên....

Với cách làm trên, hằng năm, Đảng bộ huyện Lập Thạch đều kết nạp Đảng đạt và vượt chỉ tiêu đề ra. 10 tháng năm 2020, huyện Lập Thạch kết nạp được 102 đảng viên, đảm bảo đúng tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định và nêu cao tính tiên phong gương mẫu, tích cực thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển KT - XH ở cơ sở.

Để làm tốt công tác phát triển đảng viên, thời gian tới, Ban Thường vụ Huyện ủy Lập Thạch tiếp tục chỉ đạo các chi, Đảng bộ thực hiện đồng bộ các giải pháp, trong đó, đẩy mạnh tuyên truyền đưa nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp vào cuộc sống, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và các đoàn thể chính trị - xã hội về công tác phát triển Đảng; tạo điều kiện, môi trường tốt để các doanh nghiệp hoạt động hiệu quả, thu hút lao động, tạo nguồn phát triển Đảng trong công nhân và phát triển tổ chức Đảng trong doanh nghiệp tư nhân.

Tăng cường chỉ đạo xây dựng các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội vững mạnh, tổ chức tốt các phong trào thi đua nhằm tập hợp, thu hút ngày càng nhiều đoàn viên, hội viên tham gia, từ đó phát hiện những quần chúng ưu tú, có nguyện vọng để tạo nguồn bồi dưỡng phát triển Đảng.

Thanh Tuyền