Những con đường “Ý Đảng, lòng dân”

03:11 | 25/11/2020
|

Xác định được tầm quan trọng của giao thông nông thôn (GTNT) trong thời kỳ đẩy mạnh phát triển kinh tế theo hướng CNH-HĐH, Bình Xuyên đã tập trung mọi nguồn lực đầu tư xây dựng hệ thống GTNT, đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân, làm cho diện mạo làng quê ngày càng khởi sắc, thúc đẩy KT-XH phát triển.

Xác định được tầm quan trọng của giao thông nông thôn (GTNT) trong thời kỳ đẩy mạnh phát triển kinh tế theo hướng CNH-HĐH, Bình Xuyên đã tập trung mọi nguồn lực đầu tư xây dựng hệ thống GTNT, đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân, làm cho diện mạo làng quê ngày càng khởi sắc, thúc đẩy KT-XH phát triển.

Hệ thống GTNT xã Tam Hợp (Bình Xuyên) được đầu tư xây dựng hoàn thiện, đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân

Đến xã Tam Hợp (Bình Xuyên) hôm nay, chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng trước sự đổi thay của vùng đất trung du vốn nhiều khó khăn.

Những con đường đất trước đây nhỏ hẹp, đầy ổ voi, ổ gà, chưa nắng đã bụi, chưa mưa đã lầy, giờ được rải nhựa, thảm bê tông rộng rãi, thông thoáng. Cùng với đó là những “con đường hoa” đa sắc chạy quanh các xóm làng.

Niềm vui, phấn khởi xen lẫn tự hào luôn hiện hữu trong từng ánh mắt, nụ cười của người dân nơi đây, tô điểm thêm cho toàn cảnh bức tranh nông thôn mới (NTM) sống động.

Phó Chủ tịch UBND xã Đặng Đình Lê chia sẻ: “Nghị quyết số 02/2011/NQ-HĐND về phát triển GTNĐ giai đoạn 2011-2020 và Nghị quyết số 25/2016/NQ-HĐND về phát triển GTNT giai đoạn 2017-2020 đã tạo nên sự phát triển đột phá của GTNT địa phương trong khoảng 10 năm trở lại đây.

Trước kia, toàn xã chỉ có khoảng 300m đường GTNT kiên cố, thì đến nay, 100% đường liên xã, liên thôn, ngõ xóm, GTNĐ được trải nhựa, bê tông hóa.

Hạ tầng GTNT được cải thiện tạo động lực thúc đẩy KT-XH địa phương phát triển, góp phần nâng cao đời sống của người dân (năm 2010, thu nhập bình quân chỉ đạt 18 triệu đồng/người/năm thì đến nay, đạt 55 triệu đồng/người/năm)”.

Là vùng đất có nhiều tiềm lực phát triển kinh tế, huyện trọng điểm về thu hút đầu tư và phát triển công nghiệp của tỉnh, Bình Xuyên luôn xác định cơ sở hạ tầng, bao gồm hệ thống GTNT là yếu tố then chốt thúc đẩy phát triển KT- XH.

Chính vì vậy, ngay sau khi Nghị quyết số 02/2011/NQ-HĐND về phát triển GTNĐ giai đoạn 2011-2020 và Nghị quyết số 25/2016/NQ-HĐND về phát triển GTNT giai đoạn 2017-2020 được ban hành, huyện đã đã tranh thủ mọi nguồn lực, quyết liệt, sáng tạo trong việc triển khai thực hiện với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”.

Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của tỉnh, huyện đã chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn hướng dẫn UBND các xã triển khai thực hiện Nghị quyết đảm bảo kịp thời và hiệu quả.

Các công trình được hỗ trợ phải đúng theo quy định của tỉnh, xây dựng công trình theo quy hoạch NTM của xã và đảm bảo các quy định hiện hành về đầu tư xây dựng.

Huyện cũng chỉ đạo UBND các xã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân; giao cho Ban công tác Mặt trận thôn dân cư, Ban phát triển thôn triển khai tinh thần Nghị quyết đến từng gia đình để nhân dân hiểu sâu sắc về chủ trương của tỉnh và lợi ích của chính mình, từ đó tham gia đóng góp cùng Nhà nước hoàn thành các tuyến đường. Đồng thời, thực hiện tốt khâu giám sát cộng đồng để nâng cao chất lượng đường GTNT.

Khi ý Đảng, lòng dân đã hợp, có được sự chung sức đồng lòng của cả hệ thống chính trị, phong trào làm đường GTNT càng có sức lan tỏa mạnh mẽ.

Sau gần 10 năm thực hiện Nghị quyết số 02/2011/NQ-HĐND về phát triển GTNĐ giai đoạn 2011- 2020 và 4 năm thực hiện Nghị quyết số 25/2016/NQ-HĐND về phát triển GTNT giai đoạn 2017- 2020, GTNT của huyện đã có nhiều chuyển biến tích cực.

100% số xã của huyện đã đạt tiêu chí 2- tiêu chí giao thông; 100% đường giao thông trục xã, trục thôn và trên 71% đường trục chính GTNĐ đã được cứng hóa.

Thấy được lợi ích từ việc xây dựng và phát triển GTNT, nhiều hộ dân tự nguyện hiến đất GPMB, đóng góp tiền của, ngày công lao động cho công trình giao thông của địa phương.

Đường GTNT được đầu tư, nâng cấp, hoàn thiện không chỉ tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại của nhân dân mà còn là đòn bẩy thúc đẩy phát triển KT-XH, giao thương, trao đổi hàng hóa. Từ đó, đời sống người dân được nâng lên, thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn huyện năm sau luôn cao hơn năm trước.

Tuy nhiên, do dân cư sống không tập trung, địa hình phức tạp, mạng lưới GTNT, đường trục chính GTNĐ trải dài nên nguồn vốn đầu tư cho cải tạo, nâng cấp rất lớn, trong khi nguồn vốn ngân sách có hạn, chủ yếu tập trung cho đường huyện, nguồn hỗ trợ để kích cầu cho phát triển GTNT còn hạn chế.

Phong trào xây dựng GTNT, GTNĐ được duy trì và phát triển nhưng chưa đồng đều. Một số xã chưa thực sự quyết tâm trong việc lãnh đạo, chỉ đạo phong trào, còn ỷ lại, trông chờ vào nguồn kinh phí Nhà nước, chưa có phương pháp huy động các nguồn lực, đóng góp của nhân dân cho đầu tư xây dựng GTNT, GTNĐ.

Giai đoạn 2020- 2025, Bình Xuyên tiếp tục thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh về cơ chế hỗ trợ đường GTNT, GTNĐ trên địa bàn tỉnh; xây dựng cơ chế hỗ trợ cho đường giao thông liên thôn, trục thôn trong giai đoạn 2020- 2025.

Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nhân dân ủng hộ cao nhất khi thực hiện các công trình GTNT như: Hiến đất, hỗ trợ tiền, ngày công. Phấn đấu đến năm 2025, cứng hóa 100% đường GTNT và đường trục chính GTNĐ trên địa bàn huyện.

Bài, ảnh: Phùng Hải