Xây dựng nếp sống văn minh ở Yên Đồng

02:11 | 25/11/2020
|

Với sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của cấp ủy, chính quyền địa phương, sau 8 năm thực hiện Chỉ thị 11 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, tổ chức các ngày kỷ niệm, không uống rượu bia trong ngày làm việc và không hút thuốc lá nơi công sở”, 

Với sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của cấp ủy, chính quyền địa phương, sau 8 năm thực hiện Chỉ thị 11 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, tổ chức các ngày kỷ niệm, không uống rượu bia trong ngày làm việc và không hút thuốc lá nơi công sở”, nhận thức, hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân xã Yên Đồng, huyện Yên Lạc ngày càng được nâng lên; các hủ tục lạc hậu dần được xóa bỏ; nhiều nghi lễ được tổ chức tiết kiệm, đảm bảo trang nghiêm và giữ được nét văn hóa truyền thống.

Bí thư chi bộ thôn Đình, xã Yên Đồng, huyện Yên Lạc tuyên truyền, vận động người dân thực hiện nếp sống văn minh. Ảnh: Dương Hà

Xác định rõ vai trò và tầm quan trọng của việc thực hiện nếp sống văn minh ở các khu dân cư, ngay sau khi có Chỉ thị 11, Đảng ủy xã Yên Đồng tổ chức quán triệt, học tập chỉ thị đến 100% cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ.

Xã chỉ đạo MTTQ, các ban, ngành, đoàn thể, thôn dân cư làm tốt công tác tuyên truyền thông qua hệ thống loa truyền thanh và lồng ghép qua các hội nghị, các cuộc họp dân để cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân nắm rõ mục đích, ý nghĩa của việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, tổ chức các ngày kỷ niệm, không uống rượu bia trong ngày làm việc, không hút thuốc lá nơi công sở.

Đối với quy định về việc cán bộ, đảng viên, công chức không được uống rượu bia trong ngày làm việc, không hút thuốc lá nơi công sở, Đảng ủy, UBND xã tổ chức cho 100% cán bộ, đảng viên ký cam kết; xây dựng nội quy, quy chế làm việc và niêm yết công khai tại trụ sở để cán bộ, đảng viên nắm được và thực hiện nghiêm túc.

BTV Đảng ủy xã chỉ đạo các chi bộ lồng ghép nội dung thực hiện Chỉ thị 11 vào các buổi sinh hoạt hằng tháng; gắn việc thực hiện nội dung Chỉ thị 11 với việc đánh giá, xếp loại, bình xét thi đua, khen thưởng hằng năm đối với cán bộ, đảng viên, công chức; phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, đi đầu của cán bộ, đảng viên trong thực hiện Chỉ thị 11.

Để việc thực hiện chỉ thị đạt kết quả cao, cấp ủy, chính quyền chỉ đạo các thôn dân cư bổ sung, cụ thể hóa các nội dung của chỉ thị 11 vào các quy định trong hương ước, quy ước của địa phương.

Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Đình Nguyễn Văn Hà cho biết: Chi ủy chi bộ thường xuyên tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và người dân thực hiện đúng các quy định về xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, tổ chức các ngày kỷ niệm; đưa các nội dung của Chỉ thị 11 vào hương ước, quy ước của thôn. Đặc biệt, khi phát hiện vi phạm, cấp ủy, chính quyền thôn trực tiếp nhắc nhở, vận động, tuyên truyền gia đình nghiêm túc thực hiện quy định chỉ thị.

Sau hơn 8 năm thực hiện Chỉ thị 11, nhận thức, hành động của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân xã Yên Đồng trong việc xây dựng nếp sống văn minh có nhiều chuyển biến tích cực.

Tình trạng uống rượu bia trong ngày làm việc, hút thuốc lá nơi công sở dần hạn chế. Tỷ lệ cán bộ, công chức thực hiện nghiêm quy chế văn hóa nơi công sở ngày càng tăng lên.

Đối với việc cưới, nếu như trước đây, các gia đình có điều kiện kinh tế khá giả trên địa bàn tổ chức đám cưới cho con, em diễn ra trong nhiều ngày, mời khách, ăn uống linh đình gây tốn kém, lãng phí, thì nay tình trạng này được cải thiện rõ rệt.

Từ năm 2013 đến nay, xã không còn tình trạng tảo hôn, 100% các đám cưới được tổ chức theo nếp sống văn minh. Nhiều đám cưới bỏ thủ tục dạm ngõ; lệ chia cau làng, mời thuốc lá; lễ ăn hỏi thường được tổ chức cùng ngày cưới; các hoạt động văn hóa, văn nghệ được tổ chức vui tươi, lành mạnh...

Việc tang được thực hiện đúng về thời gian và an táng theo quy định của địa phương. Mọi nghi thức trong lễ tang đảm bảo sự trang nghiêm, tiết kiệm, phù hợp với truyền thống văn hóa, phong tục tập quán. Tình trạng rắc tiền trần, vàng mã trên đường đưa tang đã giảm hơn trước.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Yên Đồng Nguyễn Văn Nghĩa cho biết: Nét nổi bật trong thực hiện nếp sống văn minh trong việc tang ở Yên Đồng trong những năm gần đây là phần lớn các đám tang đều đã xóa bỏ được các hủ tục, mê tín dị đoan như chống gậy, lăn đường, bắc cầu, chèo đò, đội mũ rơm...

Người đến thăm viếng không mua lễ vật cầu kỳ, lãng phí. Các tuần tiết sau đám tang như 49 ngày, 100 ngày, giỗ đầu và cải táng được rút ngắn, không còn tình trạng làm cỗ mời khách mà chỉ tổ chức gọn nhẹ trong gia đình. Tỷ lệ người mất được hỏa táng đạt khá cao.

Nhờ triển khai nghiêm túc và có hiệu quả Chỉ thị 11, những năm gần đây, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân trên địa bàn xã Yên Đồng nâng lên rõ rệt. Năm 2019, toàn xã có trên 90% số hộ đạt gia đình văn hóa; 7/8 thôn dân cư đạt tiêu chuẩn làng văn hóa; tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn dưới 3%.

Thanh Huyền