"Thấu hiểu lòng dân - Tận tâm phục vụ"

10:11 | 18/11/2020
|

Thực hiện phương châm "Thấu hiểu lòng dân - Tận tâm phục vụ", thời gian qua, việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” với trọng tâm chuyển từ “học tập” sang “làm theo”, 

Thực hiện phương châm "Thấu hiểu lòng dân - Tận tâm phục vụ", thời gian qua, việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” với trọng tâm chuyển từ “học tập” sang “làm theo”, gắn với thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) đã tạo chuyển biến tích cực từ nhận thức đến hành động của toàn thể cán bộ, đảng viên ở Chi bộ Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Tam Dương.

Cán bộ NHCSXH huyện Tam Dương làm thủ tục vay vốn cho người dân tại điểm giao dịch xã Hoàng Đan.

Để thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05, Chi bộ, Ban giám đốc NHCSXH huyện xây dựng và ban hành các văn bản chỉ đạo, triển khai phù hợp với nhiệm vụ, điều kiện thực tế của đơn vị; chú trọng lồng ghép việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05 với thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; các nghị quyết, chỉ thị của Đảng bộ cấp trên về đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chấn chỉnh, siết chặt kỷ cương hành chính trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, viên chức, người lao động...

Song song với việc khuyến khích, động viên cán bộ, đảng viên, viên chức, người lao động trong đơn vị tự rèn luyện, học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, Chi bộ, Ban Giám đốc NHCSXH huyện quan tâm tới công tác bồi dưỡng, giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống cho đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Thông qua sinh hoạt chi bộ và các buổi học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chi bộ định hướng cho cán bộ, đảng viên xác định lập trường, tư tưởng vững vàng, tin tưởng vào đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của ngành; noi gương Bác Hồ về “cần, kiệm, liêm, chính, trung thực, khách quan” trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Chi bộ thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên; từ đó, chủ động đề ra các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị.

Trong công tác chuyên môn, chi bộ thể hiện vai trò lãnh đạo toàn diện trong thực hiện nhiệm vụ; có những giải pháp hay, cách làm hợp lý, đặc biệt luôn đề cao vai trò tiên phong, gương mẫu của mỗi cán bộ, đảng viên; thực hiện tốt phương châm “Thấu hiểu lòng dân - Tận tâm phục vụ” để dòng vốn tín dụng chính sách của Đảng, Nhà nước được trao cho người nghèo và đối tượng chính sách trên địa bàn...

Tính đến cuối tháng 10/2020, tổng dư nợ các nguồn vốn cho vay của NHCSXH huyện Tam Dương đã giải ngân đạt trên 318 tỷ đồng, với tổng số khách hàng còn dư nợ là hơn 12.200 trường hợp.

Trong đó, cho vay hộ nghèo đạt dư nợ trên 19 tỷ đồng; cho vay hộ cận nghèo đạt hơn 21 tỷ đồng; cho vay hộ mới thoát nghèo đạt trên 68 tỷ đồng; cho vay chương trình nước sạch và VSMT nông thôn trên 106 tỷ đồng; cho vay giải quyết việc làm đạt trên 53 tỷ đồng; cho vay nhà ở xã hội và cho vay hộ nghèo khó khăn về nhà ở đạt trên 9 tỷ đồng…

Qua kiểm tra của ngân hàng, hầu hết các hộ vay vốn đều sử dụng nguồn vốn vay đúng mục đích, có hiệu quả; không có nợ quá hạn, không có lãi tồn…

Bí thư Chi bộ, Giám đốc NHCSXH huyện Tam Dương Trịnh Viết Thanh Tùng cho biết: Để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thực sự hiệu quả, chất lượng; Chi bộ, Ban Giám đốc NHCSXH huyện luôn quán triệt để cán bộ, đảng viên, người lao động nhận thức đúng, sâu sắc những giá trị cốt lõi của đạo đức cán bộ ngân hàng theo lời dạy của Người.

Nhất là sự tận tụy, trách nhiệm trong công việc; có ý thức ham học hỏi, nghiên cứu, tư duy để nâng cao kiến thức, kỹ năng làm việc; thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện, giữ gìn đạo đức nghề nghiệp; luôn thể hiện tinh thần tiên phong, gương mẫu, hăng hái trong các phong trào thi đua; dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm trước công việc được giao”.

Thời gian tới, chi bộ đẩy mạnh công tác giáo dục, rèn luyện tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, viên chức, người lao động; thường xuyên phát động các phong trào thi đua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị... Qua đó, xây dựng mối đoàn kết, thống nhất trong tập thể chi bộ, tạo động lực giúp đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Bài, ảnh: Ngô Tuấn Anh