Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh: Tăng cường kiểm tra tổ chức Đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm

08:11 | 08/11/2018
|

Để nâng cao năng lực, sức chiến đấu của Đảng, những năm qua, công tác kiểm tra tổ chức Đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm (DHVP) được UBKT hai cấp triển khai, thực hiện tương đối toàn diện,

Để nâng cao năng lực, sức chiến đấu của Đảng, những năm qua, công tác kiểm tra tổ chức Đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm (DHVP) được UBKT hai cấp triển khai, thực hiện tương đối toàn diện, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm minh những trường hợp vi phạm, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Những năm qua, công tác kiểm tra, giám sát tổ chức Đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm (DHVP) được Đảng ủy, UBKT Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh quan tâm, thực hiện khá bài bản từ khâu xây dựng kế hoạch, các chương trình kiểm tra thường xuyên và đột xuất, qua đó, xác định rõ vi phạm (nếu có) của tổ chức Đảng, đảng viên, bảo đảm cương lĩnh, điều lệ, nghị quyết, chỉ thị và các nguyên tắc tổ chức của Đảng, pháp luật của Nhà nước được chấp hành nghiêm chỉnh; góp phần giáo dục, phòng ngừa, ngăn chặn kịp thời, không để khuyết điểm trở thành nghiêm trọng, vi phạm của một người trở thành vi phạm của nhiều người, của tổ chức. Đồng thời, giúp tổ chức Đảng quản lý đảng viên được kiểm tra thấy rõ trách nhiệm của mình, rút ra bài học kinh nghiệm trong việc quản lý, giáo dục, giám sát đảng viên, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên.

Đồng chí Diệp Thị Thanh Hà, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Khối CCQ tỉnh cho biết: Kiểm tra tổ chức Đảng cấp dưới và đảng viên khi có DHVP chủ yếu tập trung vào những lĩnh vực trọng tâm, trọng điểm, tránh kiểm tra tràn lan, giúp cho công tác kiểm tra có hiệu quả cao. Qua công tác kiểm tra, nếu tổ chức Đảng, đảng viên có vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật thì phải thi hành kỷ luật công minh, chính xác, kịp thời.

Từ đầu năm đến nay, UBKT Đảng ủy khối và UBKT Đảng ủy cơ sở đã tiến hành kiểm tra 71 tổ chức Đảng cấp dưới trong việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát. Trong đó, UBKT Đảng ủy khối kiểm tra 3 đảng bộ cơ sở; UBKT Đảng ủy cơ sở kiểm tra 68 chi bộ trực thuộc. Nội dung kiểm tra chủ yếu là việc lãnh đạo, chỉ đạo của cấpủy đối với công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng; việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng.

Qua kiểm tra cho thấy, hầu hết các cấp ủy và UBKT cơ sở đã chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát. Cấp ủy cơ sở đã chủ động trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, định kỳ nghe UBKT báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; hoạt động của ủy viên UBKT cơ bản theo sự phân công. Kết quả, không có tổ chức Đảng nào phải thi hành kỷ luật, nhưng còn một số hạn chế cần nhắc nhở và khắc phục như: Một số cấp ủy cơ sở nhận thức chưa đầy đủ về vai trò, vị trí của công tác kiểm tra, giám sát; có nơi xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát còn chậm, chưa sát với tình hình thực tiễn của đơn vị; Ủy viên UBKT chưa chủ động, tích cực trong công tác tham mưu.

Đối với đảng viên, tập trung kiểm tra về việc thực hành chức trách, nhiệm vụ được giao; việc chấp hành quy chế làm việc, chế độ công tác; các nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt Đảng, trước hết là nguyên tắc tập trung dân chủ; việc giữ gìn phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, lối sống, đoàn kết thống nhất nội bộ và việc thực hiện quy định những điều đảng viên không được làm. 9 tháng năm 2018, cấp ủy và UBKT các cấp ra quyết định thi hành kỷ luật 5 đảng viên, trong đó, UBKT Đảng ủy khối ra quyết định thi hành kỷ luật 1 đảng viên với hình thức khai trừ do phạm tội đánh bạc; Đảng ủy cơ sở ra quyết định thi hành kỷ luật 1 đảng viên với hình thức khiển trách do vi phạm nguyên tắc quản lý tài chính và để xảy ra vi phạm quản lý trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; chi bộ cơ sở ra quyết định thi hành kỷ luật 3 đảng viên với hình thức khiển trách do vi phạm chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình (sinh con thứ ba).

Trong thời gian tới, để nâng cao chất lượng, hiệu quả của cấp ủy và UBKT Đảng ủy cơ sở trong việc phát hiện, xác định, quyết định và tổ chức thực hiện kiểm tra tổ chức Đảng cấp dưới, đảng viên khi có DHVP, UBKT Đảng ủy khối và UBKT đảng ủy cơ sở sẽ tăng cường công tác giám sát, chủ động nắm chắc tình hình tổ chức Đảng và đảng viên; chủ động phát hiện, kiểm tra và kết luận những tổ chức Đảng cấp dưới và đảng viên khi có sai phạm; giải quyết dứt điểm, kịp thời các đơn thư, tố cáo đối với tổ chức Đảng và đảng viên; xử lý nghiêm minh những trường hợp vi phạm.

Đồng thời, cử cán bộ UBKT Đảng ủy khối tham gia đầy đủ các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra do cấp trên tổ chức để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra và hoạt động của UBKT các cấp, đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ kiểm tra của Đảng.

Lê Minh