Đổi mới phương thức lãnh đạo, tạo động lực phát triển mới

10:11 | 06/11/2020
|

Với mục tiêu nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân, xây dựng Vân Trục ngày càng giàu mạnh, ngay sau khi tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Vân Trục nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng ủy xã đã ban hành nghị quyết, triển khai giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng, chú trọng việc đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của các cấp ủy trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển KT-XH của địa phương.


Với mục tiêu nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân, xây dựng Vân Trục ngày càng giàu mạnh, ngay sau khi tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Vân Trục nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng ủy xã đã ban hành nghị quyết, triển khai giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng, chú trọng việc đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của các cấp ủy trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển KT-XH của địa phương.

Bí thư Đảng ủy xã Vân Trục Nguyễn Kim Hải cùng cán bộ, đảng viên bàn các giải pháp đưa Nghị quyết đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 - 2025 vào cuộc sống. Ảnh: Trường Khanh

Đảng bộ xã Vân Trục có 281 đảng viên, tham gia sinh hoạt ở 12 chi bộ trực thuộc. Ngay sau khi Đại hội đại biểu Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 - 2025 tổ chức thành công vào cuối tháng 3/2020, Đảng bộ xã Vân Trục xác định để thúc đẩy phát triển KT - XH, ổn định an ninh chính trị thì việc tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo nhằm nâng cao vai trò lãnh đạo của các cấp ủy Đảng là một trong những nhiệm vụ cần làm ngay.

Đảng ủy xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện theo từng giai đoạn; phân công các đồng chí trong cấp ủy phụ trách từng lĩnh vực, chi bộ để trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Xây dựng, ban hành quy chế làm việc của Đảng ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025, chỉ đạo các chi ủy kịp thời ban hành quy chế hoạt động của chi ủy nhiệm kỳ 2020 - 2022. Đây sẽ là cơ sở để đánh giá chất lượng tổ chức đảng và đảng viên vào cuối năm.

Bí thư Đảng ủy xã Vân Trục Nguyễn Kim Hải cho biết: Để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, ngay sau đại hội, Đảng ủy đã lãnh đạo thực hiện tốt công tác bố trí sắp xếp đội ngũ cán bộ; phân công cán bộ phụ trách kiêm nhiệm; xây dựng kế hoạch đào tạo, bố trí, sử dụng cán bộ...

Một trong những nội dung nhằm đổi mới, nâng cao phương thức lãnh đạo của cấp ủy Đảng là đổi mới chất lượng sinh hoạt chi bộ. Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng ủy đề ra mục tiêu phấn đấu hằng năm có trên 80% chi bộ đạt TSVM, Đảng ủy chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng tiếp tục thực hiện nghiêm Hướng dẫn số 12 của Ban Tổ chức Trung ương, chú trọng triển khai các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Duy trì nền nếp sinh hoạt chi bộ gắn với tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành chế độ sinh hoạt chi bộ. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo nội dung Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị gắn với thực hiện tốt công tác đánh giá, xếp loại tổ chức đảng và đảng viên hằng năm.

Chỉ đạo thực hiện tốt công tác rà soát, sàng lọc đảng viên, gắn với đẩy mạnh công tác tạo nguồn phát triển đảng viên. Đảng ủy đã chỉ đạo các cấp ủy chi bộ tăng cường phối hợp với các tổ chức chính trị xã hội, nhất là chi hội CCB, phụ nữ, đoàn thanh niên chú trọng rà soát, tạo nguồn kết nạp đảng viên.

Với việc lãnh, chỉ đạo sát sao, quyết liệt, cấp ủy, tổ chức đảng có sự chuyển biến rõ nét trong hoạt động, nhất là trong phương thức lãnh đạo.

Sau khi sáp nhập thôn Song Vân và thôn Vân Hội thành thôn Song Vân, đội ngũ cán bộ cấp ủy, cán bộ chủ chốt của thôn nhanh chóng được kiện toàn, ổn định. Việc đổi mới trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đã tạo sự đoàn kết, gắn bó giữa cán bộ với người dân.

Nếu như trước đây, tại các buổi sinh hoạt chi bộ, đảng viên ngại tham gia phát biểu ý kiến đóng góp, nội dung sinh hoạt nhàm chán, hình thức thì đến nay, phần lớn đảng viên đều tích cực tham gia góp ý; nội dung sinh hoạt có sự đổi mới, tập trung vào những vấn đề thực tiễn của địa phương, được người dân quan tâm, giúp địa phương giải quyết nhiều việc khó.

Điển hình như trong việc triển khai mô hình "Thắp sáng đường làng", sau khi có văn bản chỉ đạo của Đảng ủy xã, chi bộ tổ chức họp dân. Được tham gia họp bàn, đóng góp ý kiến, nắm rõ chủ trương của cấp ủy, chính quyền, đông đảo nhân dân tham gia đóng góp tiền, ngày công.

Chỉ trong vòng gần 2 tháng triển khai, 100% đường ngõ xóm trong thôn Song Vân đều có đèn điện chiếu sáng, tạo cảnh quan nông thôn văn minh, hiện đạị.

Có thể nói, việc chú trọng đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của các cấp ủy đã tạo những kết quả quan trọng, là động lực để Vân Trục tiếp tục "chuyển mình" trong một nhiệm kỳ mới.

Kim Ngân