Hiệu quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 ở Đồng Thịnh

08:11 | 02/11/2018
|

Nhằm thực hiện có hiệu quả Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII), Đảng bộ xã Đồng Thịnh (Sông Lô) đã triển khai nhiều giải pháp nhằm tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát đội ngũ cán bộ, đảng viên;

Nhằm thực hiện có hiệu quả Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII), Đảng bộ xã Đồng Thịnh (Sông Lô) đã triển khai nhiều giải pháp nhằm tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát đội ngũ cán bộ, đảng viên; trong đó, đặc biệt chú trọng việc đánh giá vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Trên cơ sở nhận diện, phân tích những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, BTV Đảng ủy xã đã nghiêm túc triển khai việc kiểm điểm, đánh giá, tự phê bình và phê bình theo tinh thần nghị quyết T.Ư 4 trong toàn Đảng bộ. Trong quá trình triển khai kiểm điểm, tự phê bình và phê bình, mỗi cơ quan, đơn vị xác định rõ nội dung trọng tâm, trọng điểm để tập trung chỉ đạo thực hiện; chủ động khắc phục tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm hoặc lợi dụng tự phê bình và phê bình để trù dập, công kích gây mất đoàn kết nội bộ. Việc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình có sự kết hợp với công tác kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm...

BTV Đảng ủy xã chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể, chi bộ, thôn dân cư tập trung nâng cao hiệu quả công tác bồi dưỡng, giáo dục chính trị, tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên; xác định rõ trách nhiệm, vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là việc nêu gương của cán bộ chủ chốt, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị; coi đây là một trong những giải pháp để ngăn chặn sự suy thoái về đạo đức, lối sống trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức…

Đồng chí Nguyễn Ngọc Hùng, Bí thư Chi bộ thôn Hiệp Lực chia sẻ: Chi ủy chi bộ đã tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 đến toàn thể cán bộ, đảng viên. Hàng tháng, nội dung sinh hoạt chi bộ đều được gắn với kiểm điểm thực hiện Nghị quyết. Các đảng viên trong chi bộ luôn thẳng thắn đóng góp ý kiến, cùng bàn bạc, thảo luận, thống nhất đề ra biện pháp giải quyết những vấn đề nổi cộm, gây bức xúc trên địa bàn; không có tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm hoặc lợi dụng việc tự phê bình và phê bình để công kích gây mất đoàn kết trong nội bộ...

Đồng chí Lộc Phú Cường, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Đồng Thịnh cho biết: Thời gian qua, nhận thức chính trị, tư tưởng của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ đã từng bước được nâng lên. Chất lượng công tác kiểm điểm, tự phê bình và phê bình chuyển biến rõ rệt, ngày càng phát huy dân chủ trong Đảng. Chất lượng sinh hoạt chi bộ, chất lượng cán bộ, đảng viên đã đi vào thực chất hơn thông qua việc đánh giá, phân loại tổ chức Đảng và đảng viên.

Vai trò, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị đã được phát huy, thể hiện ở sự đồng nhất giữa “nói đi đôi với làm”, gương mẫu, nêu gương trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành. Chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức được nâng lên thông qua hiệu quả thực hiện nhiệm vụ, công việc được giao; kỷ luật, kỷ cương, phong cách, thái độ phục vụ nhân dân chuyển biến tích cực; những vấn đề nổi cộm, bức xúc được dư luận và nhân dân quan tâm đã và đang được các ban, ngành chủ động giải quyết kịp thời...

Phát huy những kết quả sau 2 năm thực hiện Nghị quyết T.Ư 4, BTV Đảng ủy xã tập trung chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể, chi bộ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống cho toàn thể cán bộ, đảng viên; đồng thời nghiêm túc đánh giá những kết quả đã đạt được trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao; nêu rõ những tồn tại, hạn chế, yếu kém và có giải pháp khắc phục, nhất là các vấn đề tồn đọng kéo dài, gây bức xúc trong nhân dân liên quan đến các lĩnh vực: Cải cách hành chính, chế độ, chính sách, quản lý đất đai...

Việc kiên quyết khắc phục những hạn chế, tồn tại theo tinh thần nghị quyết T.Ư 4 ở Đồng Thịnh góp phần giữ vững danh hiệu Đảng bộ TSVM liên tục mà xã đã đạt được trong hơn 25 năm qua.

Ngô Tuấn Anh