Vai trò của cấp ủy Đảng trong việc thực hiện Chỉ thị 11 ở huyện Vĩnh Tường

07:10 | 26/10/2018
|

Những năm qua, việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, mừng thọ, tổ chức các ngày kỷ niệm trên địa bàn huyện Vĩnh Tường chuyển biến tích cực; các hủ tục, mê tín dị đoan từng bước được đẩy lùi;

Những năm qua, việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, mừng thọ, tổ chức các ngày kỷ niệm trên địa bàn huyện Vĩnh Tường chuyển biến tích cực; các hủ tục, mê tín dị đoan từng bước được đẩy lùi; quy định không uống rượu bia, hút thuốc lá nơi công sở, công cộng trong cán bộ, công chức, viên chức được siết chặt. Có được kết quả đó là nhờ các cơ quan, đơn vị phát huy được vai trò hạt nhân của tổ chức Đảng, tinh thần gương mẫu của mỗi cán bộ, đảng viên trong thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Để các nội dung Chỉ thị 11 đi vào đời sống nhân dân, hằng năm, Ban Thường vụ Huyện ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, cơ quan, đơn vị trên địa bàn xây dựng kế hoạch và các chỉ tiêu cụ thể trong thực hiện việc cưới, việc tang, lễ hội, mừng thọ, kỷ niệm các ngày truyền thống theo nếp sống mới. Người đứng đầu cấp ủy trực tiếp chỉ đạo và phân công trách nhiệm cho các thành viên trong cấp ủy theo dõi, hướng dẫn các chi bộ lồng ghép nội dung của chỉ thị vào các buổi sinh hoạt định kỳ hàng tháng để cán bộ, đảng viên nghiên cứu, trao đổi. Thực hiện Chỉ thị 11, các cấp ủy Đảng, chính quyền chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, các thôn, làng, tổ dân phố đưa các nội dung của chỉ thị vào hương ước, quy ước, nội quy của cơ quan, đơn vị; phát huy vai trò làm chủ, ý thức tự giác của người dân trong việc thực hiện và giám sát việc thực hiện các tiêu chuẩn về nếp sống văn minh, gia đình văn hóa.

Với phương châm “đảng viên đi trước, làng nước theo sau”, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đặc biệt là người đứng đầu địa phương, cơ quan, đơn vị phải là người gương mẫu thực hiện; việc thực hiện Chỉ thị 11 là một trong những tiêu chí đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức hàng năm.

Huyện ủy lãnh đạo các chi, Đảng bộ cơ sở, trong sinh hoạt chi bộ, cơ quan thường xuyên kiểm điểm, đánh giá việc thực hiện chỉ thị; nghiêm khắc phê bình, đấu tranh và xử lý kỷ luật nghiêm những cán bộ, đảng viên vi phạm. Đồng thời, quy định rõ các chi, đảng bộ cơ quan, đơn vị nào không nghiêm túc thực hiện, cuối năm không tiến hành xếp loại thi đua,người đứng đầu phải kiểm điểm với lãnh đạo cấp trên. Huyện ủy chỉ đạo tổ chức cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ký cam kết thực hiện không uống rượu, bia trong giờ làm việc và không hút thuốc lá tại công sở.

Nhờ phát huy vai trò lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền, trách nhiệm của người đứng đầu, nội dung Chỉ thị 11 từng bước vào cuộc sống, tạo chuyển biến về nhận thức, ý thức và hành động của cán bộ, đảng viên, nhân dân trên địa bàn huyện. Hầu hết các gia đình tổ chức đám cưới gói gọn trong 1,5 ngày, không mời khách tràn lan, không mời khách trong giờ làm việc, không tổ chức tiệc cưới nhiều lần, nhiều ngày hoặc ở nhiều địa điểm khác nhau; không dùng thuốc lá trong đám cưới. Đặc biệt, đối với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức khi tổ chức cưới cho con hoặc bản thân đều gương mẫu thực hiện theo tinh thần Chỉ thị 11.

Việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc tang có sự chuyển biến rõ rệt. Hầu hết các lễ tang được tổ chức chu đáo, trang nghiêm, tiết kiệm, phù hợp với phong tục, tập quán, truyền thống của địa phương và điều kiện của gia đình. Không còn các hủ tục như: Đội mũ rơm, thắt lưng dây chuối, chống gậy, lăn đường, luồn cầu…; hạn chế tối đa việc rải vàng mã, tiền âm phủ trên đường. Sự chuyển biến rõ nét nhất trong việc tang là phần lớn người dân lựa chọn hình thức hỏa táng thay hình thức địa táng. Trong 9 tháng đầu năm, toàn huyện có hơn 750 người qua đời, trong đó, 435 người được hỏa táng, đạt tỷ lệ 58%.

Đồng chí Đặng Xuân Nghĩa, Bí thư Chi bộ thôn Yên Nhiên, xã Vũ Di cho biết: Trước kia, trong việc cưới, việc tang, người dân thường tổ chức ăn uống linh đình, mời khách tràn lan, kéo dài ngày… gây lãng phí, tốn kém thời gian, tiền bạc cho gia chủ. Để thay đổi các phong tục, tập quán đã tồn tại từ lâu đời trong nhân dân không phải một sớm một chiều, vì vậy, thông qua các buổi sinh hoạt chi bộ, họp dân, cấp ủy, chính quyền cùng các tổ chức đoàn thể, xã hội ở thôn đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện việc cưới, việc tang theo nếp sống mới. Phát huy vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong thực hiện Chỉ thị 11, nhận thức, hành động của người dân chuyển biến rõ nét; nhất là trong việc tang, người dân sử dụng hình thức hỏa táng khi có người thân qua đời chiếm tỷ lệ khoảng 70%.

Việc tổ chức kỷ niệm ngày truyền thống được các ban, ngành, đoàn thể trong huyện thực hiện đúng quy định, chỉ tổ chức 5 năm, 10 năm một lần; những năm khác không tổ chức tiếp khách, chỉ tổ chức gặp mặt nội bộ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đang công tác với nghi thức trang trọng, tiết kiệm. Cùng với đó, hầu hết cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức ở các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện nghiêm túc thực hiện việc không uống rượu, bia trong giờ hành chính, giờ nghỉ trưa những ngày làm việc và khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông; không hút thuốc lá nơi công sở, công cộng.

Mặc dù việc thực hiện Chỉ thị 11 ở một số địa phương còn nhiều bất cập, vẫn còn có tình trạng tổ chức đám cưới linh đình, phô trương gây tốn kém và lãng phí, việc chấp hành các nội dung chỉ thị ở một số cán bộ, đảng viên còn hạn chế, song, qua 6 năm triển khai, thực hiện Chỉ thị 11 của BTV Tỉnh ủy đã tạo chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động trong mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn huyện, góp phần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trong cộng đồng dân cư.

Lê Thảo