Đảng ủy Quân sự thành phố Vĩnh Yên: Đột phá trong khâu đánh giá cán bộ

08:10 | 24/10/2018
|

Với nhiều giải pháp quyết liệt trong thực hiện Nghị quyết T.Ư 4, công tác xây dựng Đảng và rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng bộ quân sự thành phố Vĩnh Yên đã có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần nâng cao năng lực, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức Đảng. 

Với nhiều giải pháp quyết liệt trong thực hiện Nghị quyết T.Ư 4, công tác xây dựng Đảng và rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng bộ quân sự thành phố Vĩnh Yên đã có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần nâng cao năng lực, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức Đảng. Việc thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết T.Ư 4 cũng được xem là bước đột phá trong khâu đánh giá cán bộ ở Đảng bộ Quân sự thành phố.

Cán bộ, đảng viên Đảng bộ Quân sự thành phố Vĩnh Yên nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công việc sau kiểm điểm phê bình và tự phê bình. Ảnh: Dương Hà

Nhận thức rõ tầm quan trọng của việc thực hiện Nghị quyết T.Ư 4, khóa XII đối với công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy Quân sự thành phố đã tập trung tổ chức quán triệt, học tập, triển khai nghiêm túc tới cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Đồng thời, coi đây là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng giúp cấp ủy, tổ chức Đảng và cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ nhận thức rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. 100% cán bộ, đảng viên nhận biết rõ 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Để việc thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 có hiệu quả thiết thực, Đảng ủy Quân sự thành phố đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ trực thuộc chủ động xây dựng kế hoạch, triển khai, thực hiện nghiêm túc các nội dung Nghị quyết T.Ư 4 gắn với nhiệm vụ, kế hoạch công tác của cơ quan, đơn vị, nhất là những công việc cần làm ngay.

Chỉ đạo các chi bộ tổ chức nghiêm túc việc kiểm điểm tập thể, cá nhân gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Hàng tháng, hàng quý gắn việc quán triệt, giáo dục với rèn luyện kỷ luật của cán bộ, đảng viên; nhận xét, đánh giá, phê bình cán bộ, đảng viên và phân loại, rà soát chất lượng cán bộ. Đưa nội dung sinh hoạt, học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tự phê bình và phê bình thành nội dung sinh hoạt thường xuyên của cấp ủy, chi bộ.

Đặc biệt, Đảng bộ lấy việc thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 và Chỉ thị 05 làm tiêu chí đánh giá cán bộ, đảng viên. Đây có thể coi là bước đột phá trong khâu đánh giá cán bộ, nhằm tiếp tục đổi mới việc đánh giá cán bộ, đảng viên ở các tổ chức cơ sở Đảng, hướng đến kết quả thực chất.

Bởi việc thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 gắn với việc đánh giá cán bộ sẽ giúp cho các tiêu chí đánh giá cán bộ cụ thể, rõ ràng hơn, nhất là các đồng chí cán bộ chủ chốt. Từ đó, giúp sàng lọc và quy hoạch cán bộ trong cơ quan gắn với quy hoạch cán bộ cấp ủy, các chức danh lãnh đạo, quản lý, cán bộ chủ chốt các cấp.

Bám sát những nội dung cơ bản 27 biểu hiện suy thoái trong Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) đã chỉ ra, toàn Đảng bộ đã tiến hành kiểm điểm, liên hệ thực tế của cấp ủy, tổ chức Đảng đơn vị mình theo trình tự từ trên xuống, tập thể trước, cá nhân sau, chống các biểu hiện hình thức, đối phó, làm qua loa. Với tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, Đảng ủy đã đánh giá đúng thực trạng, bảo đảm trung thực, khách quan, không né tránh, tập trung làm rõ ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân và đề ra nội dung, biện pháp khắc phục của tập thể và từng cá nhân.

Qua kiểm điểm cho thấy, tập thể Đảng ủy và các đồng chí đảng ủy viên luôn có quan điểm chính trị đúng đắn, bản lĩnh kiên định, vững vàng, tư duy nhạy bén về chính trị; luôn đoàn kết thống nhất cao, đề cao trách nhiệm gương mẫu, tận tụy với công việc, có năng lực hoạt động thực tiễn, kiên quyết đấu tranh với các quan điểm sai trái, tiêu cực; thường xuyên phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể của địa phương trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng. Mọi công việc thuộc phạm vi lãnh đạo, nhất là những việc lớn, khó, nhạy cảm, đột xuất đều được Đảng ủy thảo luận dân chủ.

Tập thể Đảng ủy tích cực đổi mới phương pháp, tác phong công tác theo phương châm nhìn thẳng sự thật, không né tránh, không chủ quan, quy chụp, xen động cơ cá nhân, phát huy trí tuệ tập thể, dân chủ, kỷ luật, sát cơ sở, nói đi đôi với làm; kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện cho cơ quan, đơn vị hoàn thành nhiệm vụ. Qua đó, những khâu yếu, mặt yếu được rà soát, khắc phục kịp thời; trách nhiệm của cấp ủy viên, vai trò lãnh đạo của Đảng ủy, đặc biệt người đứng đầu cấp ủy, chỉ huy trong lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ được phát huy tốt.

Theo đánh giá, hiện nay, trong toàn Đảng bộ không có cán bộ, đảng viên nào có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, không có biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Công tác xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh được thực hiện nghiêm túc, việc đánh giá, phân loại tổ chức Đảng, đảng viên, khen thưởng, kỷ luật trong Đảng được thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc, đúng hướng dẫn. 2 năm gần đây, 100% tổ chức Đảng, đảng viên trong Đảng bộ hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, Đảng bộ Quân sự thành phố đạt trong sạch vững mạnh.

Bình Duyên