Đảng bộ Thanh tra tỉnh chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

10:10 | 19/10/2018
|

100% các chi bộ duy trì sinh hoạt đúng định kỳ hàng tháng; tỷ lệ bình quân đảng viên dự sinh hoạt đạt trên 92%; số đảng viên phát biểu ý kiến đạt gần 50%; nhiều năm liền, Đảng bộ không có chi bộ yếu kém... Đó là những kết quả nổi bật nhờ việc chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo hướng bám sát chức năng,

100% các chi bộ duy trì sinh hoạt đúng định kỳ hàng tháng; tỷ lệ bình quân đảng viên dự sinh hoạt đạt trên 92%; số đảng viên phát biểu ý kiến đạt gần 50%; nhiều năm liền, Đảng bộ không có chi bộ yếu kém... Đó là những kết quả nổi bật nhờ việc chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo hướng bám sát chức năng, nhiệm vụ được giao của Đảng bộ Thanh tra tỉnh.

Một phiên họp thường kỳ của Chi bộ Phòng Thanh tra phòng chống tham nhũng (Đảng bộ Thanh tra tỉnh). Ảnh: Trường Khanh

Đảng bộ Thanh tra tỉnh có 45 đảng viên, sinh hoạt ở 7 chi bộ trực thuộc. Không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch vững mạnh, thời gian qua, căn cứ vào các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên, Đảng bộ tập trung thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo hướng bám sát chức năng, nhiệm vụ được giao.

Hàng năm, Đảng ủy Thanh tra tỉnh chú trọng nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, Bí thư chi bộ và đảng viên về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của sinh hoạt chi bộ;phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế, khuyết điểm trong sinh hoạt chi bộ; đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII trở thành nội dung thường xuyên trong sinh hoạt chi bộ; góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Đồng chí Nguyễn Văn Sinh, Bí thư Chi bộ Phòng Thanh tra phòng chống tham nhũng cho biết: Là chi bộ có đặc thù công việc thanh tra lĩnh vực nhạy cảm, khó khăn, Chi ủy luôn chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ gắn với nhiệm vụ chuyên môn của phòng. Hàng tháng, chi bộ sinh hoạt theo Hướng dẫn 12 của Ban Tổ chức Trung ương, đảm bảo thời gian, phát huy tinh thần dân chủ để bàn bạc, thảo luận và quyết nghị những vấn đề như biện pháp nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng chống tham nhũng; rà soát, sửa đổi bổ sung các quy định nội bộ về quy trình, thủ tục hành chính, tăng cường công tác kiểm tra để ngăn ngừa, chấn chỉnh sai phạm trên các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng...

Đồng thời, lắng nghe ý kiến của đảng viên liên quan đến tự phê bình và phê bình để cùng nhau tiến bộ. Cương quyết chống bệnh thành tích, "dĩ hòa vi quý", nể nang, né tránh, ngại va chạm, thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không dám đấu tranh. Qua đó, các đảng viên trong chi bộ ngày càng đoàn kết hơn, các nghị quyết chuyên đề được ban hành sát với thực tiễn và khả thi khi đưa vào thực hiện...

Căn cứ Hướng dẫn số 12 của Ban Tổ chức Trung ương về nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ, Đảng ủy phân công các đồng chí đảng ủy viên phụ trách giúp đỡ từng chi bộ trong sinh hoạt và góp ý kiến trong việc đổi mới nội dung,phương thức sinh hoạt, chú trọng sinh hoạt chuyên đề, phục vụ tốt công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng chi bộ. Các chi bộ đã chấp hành nghiêm túc chế độ sinh hoạt định kỳ theo quy định.

Trước khi sinh hoạt chi bộ, Chi ủy luôn bám sát chức năng, nhiệm vụ của phòng chuyên môn để xây dựng nội dung sinh hoạt phù hợp với tình hình đặc điểm của chi bộ. Trong đó, tập trung vào những vấn đề trọng tâm như: đánh giá kết quả công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị trong tháng của chi bộ và việc thực hiện nhiệm vụ của đảng viên; chỉ rõ ưu điểm, hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân để đề ra biện pháp khắc phục trong việc thực hiện chủ trương,đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các chỉ thị, nghị quyết của cấp ủy Đảng cấp trên; đánh giá việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện tự phê bình và phê bình, nhận diện và khắc phục những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện“tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ theo tinh thần nghị quyết TW4 (khóa XII) của Đảng; công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, quan liêu, xa dân.

Việc phát huy dân chủ trong sinh hoạt chi bộ được Đảng ủy chỉ đạo thực hiện, các đảng viên tích cực tham gia phát biểu, đóng góp ý kiến, góp phần đề cao tính Đảng, tính nguyên tắc và phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của đảng viên trong sinh hoạt chi bộ; đảm bảo chất lượng nội dung; phát huy tinh thần tự phê bình và phê bình, ý thức tổ chức kỷ luật trong chi bộ...

Đồng chí Phạm Hồng Thu, Phó Bí thư Đảng ủy Thanh tra tỉnh cho biết: Xác định sinh hoạt chi bộ là một trong những giải pháp quan trọng trong việc xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, Đảng ủy Thanh tra tỉnh chỉ đạo các chi bộ thực hiện nghiêm công tác này, coi đây là một tiêu chí quan trọng để đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức Đảng, đảng viên. Đảng ủy ban hành hướng dẫn, xây dựng nội dung sinh hoạt cụ thể, trong đó tập trung vào những vấn đề quan trọng, những vấn đề khó đang tồn tại, hạn chế để tìm ra các giải pháp khắc phục...

Thường xuyên củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ chi ủy viên, Bí thư chi bộ; tăng cường tập huấn, bồi dưỡng, tọa đàm về kỹ năng chuẩn bị, điều hành sinh hoạt cho chi ủy, Bí thư chi bộ; kịp thời nhân rộng những chi bộ tiêu biểu có nhiều giải pháp đổi mới, sáng tạo, đạt kết quả tốt trong nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích...

Thu Nhàn