Thượng Trưng tập trung khắc phục hạn chế, khuyết điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4

08:10 | 17/10/2018
|

Nhằm tạo sự chuyển biến tích cực trong thực hiện Nghị quyết T.Ư 4, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Đảng bộ xã Thượng Trưng (Vĩnh Tường) tập trung lãnh đạo các chi bộ thực hiện kiểm điểm tự phê bình và phê bình với tinh thần nghiêm túc,

Nhằm tạo sự chuyển biến tích cực trong thực hiện Nghị quyết T.Ư 4, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Đảng bộ xã Thượng Trưng (Vĩnh Tường) tập trung lãnh đạo các chi bộ thực hiện kiểm điểm tự phê bình và phê bình với tinh thần nghiêm túc, thẳng thắn, làm rõ khuyết điểm và trách nhiệm, biện pháp khắc phục của từng cá nhân, tập thể, góp phần xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Đồng chí Đinh Quang Thọ, Bí thư Đảng ủy xã Thượng Trưng cho biết: "Việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình được tiến hành nghiêm túc từ tập thể BCH Ðảng bộ, cá nhân các đồng chí lãnh đạo đến tất cả cán bộ, đảng viên. Tuy nhiên, sau khi kiểm điểm vẫn còn những tồn tại, hạn chế được BTV Đảng ủy xã chỉ ra như: Tỷ lệ đảng viên tham gia học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước còn thấp; phong cách, lề lối làm việc của một số cán bộ, công chức chậm đổi mới, năng lực, trình độ, tinh thần trách nhiệm chưa cao; tiến độ giải quyết chính sách đất dịch vụ cho nhân dân còn chậm; vẫn còn tình trạng nể nang, đùn đẩy trách nhiệm; việc đổi mới nội dung,nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng từ chi bộ đến Đảng bộ còn hạn chế...".

Khắc phục những tồn tại, hạn chế đó, trước mỗi lần học tập chỉ thị, nghị quyết, Đảng ủy thông báo thời gian học tập để chi ủy, chi bộ thông báo cho đảng viên thu xếp công việc về dự; sau học tập sẽ công khai kết quả kèm theo danh sách đảng viên vắng, đi muộn, về sớm để yêu cầu chi ủy kiểm điểm.

Nội dung học tập, ngoài các chỉ thị, nghị quyết tổ chức thực hiện theo sự chỉ đạo của cấp trên, Đảng ủy xã chủ động tuyên truyền, phổ biến thêm các vấn đề thời sự trong nước và quốc tế, những vấn đề nổi cộm, bức xúc mà đảng viên, nhân dân quan tâm. Nhờ vậy, thời gian học tập các chỉ thị, nghị quyết đều hoàn thành theo kế hoạch, nhận thức của cán bộ, đảng viên được nâng lên, tỷ lệ đảng viên tham dự ngày càng cao.

Với phương châm “Tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách”, Đảng ủy xã phân công các đồng chí đảng ủy viên phụ trách và dự họp tại các chi bộ để theo dõi, hướng dẫn trình tự, quy trình, nội dung kiểm điểm đối với tập thể, cá nhân về thực hiện các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Đảng. Hàng tháng, đồng chí Bí thư Đảng ủy và Chủ tịch UBND xã dự họp luân phiên tất cả các chi bộ và cùng dự với tổ công tác của Huyện ủy ở cơ sở theo từng quý. Các chi bộ đều xây dựng quy chế làm việc của chi ủy và phân công nhiệm vụ cụ thể cho mỗi cán bộ, đảng viên theo quy định.

Đảng ủy xã Thượng Trưng gắn việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình với Quy định số 05 của Tỉnh ủy về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp” và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về tiếp tục “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”... Cùng với đó, UBKT Đảng ủy tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc khắc phục, sửa chữa hạn chế, khuyết điểm của từng tập thể, cá nhân sau mỗi lần kiểm điểm, phê bình và tự phê bình đã được chỉ ra.

Nhằm thay đổi phong cách, lề lối làm việc, nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn của cán bộ, đảng viên, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ trong tình hình mới, Đảng ủy, chính quyền xã tạo mọi điều kiện để cán bộ, công chức tham gia các lớp bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ; bố trí công việc phù hợp với năng lực, sở trường của mỗi cán bộ, công chức; tổ chức rà soát, bổ sung quy hoạch nguồn cán bộ lãnh đạo quản lý nhiệm kỳ 2020 – 2025, chú trọng công tác phát triển đảng viên.

Mặt khác, Đảng ủy xã lãnh đạo, duy trì nghiêm túc việc tiếp dân theo định kỳ hoặc đột xuất để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, kịp thời đưa ra biện pháp xử lý; tiếp nhận các ý kiến nhận xét, đánh giá, phản ánh của quần chúng nhân dân đối với cán bộ, đảng viên thông qua thực hiện quy chế dân chủ, tổ chức các hội nghị đối thoại với nhân dân.

Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp, đến nay, việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình ở Đảng bộ xã Thượng Trưng đã tạo được những chuyển biến tích cực trong công tác Đảng, lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Trong các buổi sinh hoạt chi bộ, hội nghị tổng kết công tác Đảng, các cán bộ, đảng viên sôi nổi thảo luận, góp ý thẳng thắn, trách nhiệm, chân thành, có tính xây dựng cao, không có hiện tượng lợi dụng kiểm điểm để tô hồng hoặc bôi đen lẫn nhau. Đối với những vấn đề Ban Thường vụ Huyện ủy gợi ý kiểm điểm cơ bản được Đảng ủy xã giải trình, phân tích rõ nguyên nhân, hạn chế, không có biểu hiện né tránh, ngại va chạm.

Điểm nổi bật trong việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) là các cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu đã xác định được những công việc cần làm ngay để khắc phục, sửa chữa. Chất lượng sinh hoạt chi bộ, năng lực lãnh đạo của tổ chức cơ sở Đảng được nâng lên; phong cách lãnh đạo, lề lối làm việc của cán bộ, đảng viên đổi mới theo hướng gần dân, sát dân.

Qua đó, góp phần thắt chặt đoàn kết, thống nhất trong Đảng; cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc về nguy cơ và những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ để phòng chống. Nhờ vậy, nhiều năm liền, Đảng bộ xã Thượng Trưng đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh. Năm 2013, xã Thượng Trưng được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Cờ thi đua xuất sắc; năm 2014 được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen.

Lê Thảo