Xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh

09:10 | 21/10/2020
|

Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh có 56 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc với hơn 4.000 đảng viên. Trong nhiệm kỳ qua, Đảng ủy Khối Các cơ quan (CCQ) tỉnh chú trọng việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng, chất lượng sinh hoạt chi bộ, góp phần xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh.

Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh có 56 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc với hơn 4.000 đảng viên. Trong nhiệm kỳ qua, Đảng ủy Khối Các cơ quan (CCQ) tỉnh chú trọng việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng, chất lượng sinh hoạt chi bộ, góp phần xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh.

Buổi sinh hoạt chuyên đề của Chi bộ Kế hoạch - Tài chính, Đảng bộ BHXH tỉnh có nhiều đảng viên đóng góp ý kiến. Ảnh: Trường Khanh

 

Đảng ủy Khối CCQ tỉnh đã ban hành 3 nghị quyết chuyên đề, xây dựng 1 đề án về nâng cao chất lượng xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh giai đoạn 2017 - 2020 và những năm tiếp theo.

Hằng năm, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối trực tiếp làm việc với các ban xây dựng Đảng để chỉ đạo nhiều nội dung trọng tâm, trọng điểm trong công tác tham mưu; chọn những nội dung còn hạn chế của cơ sở, sau đó tổ chức làm việc với Đảng ủy, chi bộ để chỉ đạo, khắc phục.

Tập trung tổ chức sinh hoạt điểm cấp ủy, chi bộ gắn với đánh giá thực hiện cam kết, đăng ký và kế hoạch thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII), Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị.

Phân công các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ; trưởng, phó các ban xây dựng Đảng của Đảng ủy Khối CCQ tỉnh theo dõi, dự sinh hoạt cấp ủy, chi bộ; tổ chức các hội thi, tập huấn, điển hình là cuộc thi Bí thư chi bộ giỏi để cấp ủy, bí thư chi bộ học hỏi, trao đổi kinh nghiệm.

Đồng thời, yêu cầu cấp ủy cơ sở đăng ký lịch sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề; kiểm tra, giám sát quản lý hồ sơ đảng viên; sổ ghi chép nghị quyết cấp ủy, chi bộ.

Chỉ đạo kiểm điểm, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 và Chỉ thị số 05 thông qua sinh hoạt cấp ủy, chi bộ hằng tháng; trong đó, xác định rõ trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là đồng chí bí thư, cấp ủy viên, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị.

Nhờ các giải pháp đồng bộ và toàn diện nên chất lượng sinh hoạt chi bộ trong các tổ chức cơ sở đảng từng bước được nâng lên. Qua đánh giá, xếp loại, trong nhiệm kỳ qua, có hơn 65% chi, đảng bộ cơ sở đạt trong sạch vững mạnh, gần 30% chi, đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ; 78% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó hơn 16% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, còn có những hạn chế nhất định, một số tổ chức đảng chưa thực hiện tốt quy chế làm việc; công tác giáo dục chính trị tư tưởng có mặt chưa thường xuyên.

Phương thức lãnh đạo ở một số tổ chức đảng chưa rõ nét; nội dung sinh hoạt chi bộ đã có đổi mới nhưng vẫn còn hạn chế nhất định, nhất là tự phê bình và phê bình; việc phân công nhiệm vụ cho đảng viên chưa được chú trọng.

Thời gian tới, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối CCQ tỉnh chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nắm tâm tư, nguyện vọng đảng viên; tạo điều kiện cho đảng viên thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn; xây dựng tinh thần đoàn kết, đồng thuận trong tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị.

Đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy, chi bộ, chú trọng xây dựng, sửa đổi bổ sung quy chế làm việc đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, phát huy tính tiên phong, gương mẫu của đảng viên, nhất là cấp ủy viên và cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu.

Quan tâm tạo nguồn, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cấp ủy, bí thư chi bộ; thường xuyên cập nhật kiến thức mới, nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng cho cấp ủy cơ sở, bí thư chi bộ.

Thực hiện tốt sinh hoạt chi bộ chuyên đề, lựa chọn các nội dung phù hợp và mở rộng dân chủ trong sinh hoạt chi bộ, thực hiện tốt các nguyên tắc sinh hoạt Đảng, nhất là tự phê bình và phê bình, tập trung dân chủ, đoàn kết thống nhất, kỷ luật nghiêm minh cũng như tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, nhất là việc phân công cấp ủy, tổ công tác cấp trên phụ trách tổ chức đảng cấp dưới...

Lê Minh