Khó khăn trong hoạt động của cán bộ tư pháp, hộ tịch cấp xã

09:10 | 16/10/2018
|

Là cầu nối đưa chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến với người dân, trực tiếp giải quyết những vấn đề liên quan đến thủ tục pháp lý của người dân, tích cực tham mưu với chính quyền trong công tác quản lý Nhà nước ở địa phương… những cán bộ công chức tư pháp, 

Là cầu nối đưa chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến với người dân, trực tiếp giải quyết những vấn đề liên quan đến thủ tục pháp lý của người dân, tích cực tham mưu với chính quyền trong công tác quản lý Nhà nước ở địa phương… những cán bộ công chức tư pháp, hộ tịch ngày càng phát huy vai trò là người “gác cửa” về pháp luật cho UBND cấp xã. Tuy nhiên, hiện nay, với khối lượng công việc ngày càng nhiều, số cán bộ ngày càng tinh giản, đội ngũ cán bộ công chức tư pháp, hộ tịch tại các xã, phường, thị trấn đang gặp không ít khó khăn.

Công chức tư pháp hộ tịch xã Vũ Di (Vĩnh Tường) hướng dẫn, giải quyết thủ tục hành chính cho người dân. Ảnh Dương Hà

Theo báo cáo của Sở Tư pháp, hiện toàn tỉnh có 212 cán bộ công chức tư pháp, hộ tịch cấp xã, phường, thị trấn, trong đó có 202 công chức và 10 lao động hợp đồng. 73/137 xã, phường, thị trấn có 2 công chức tư pháp, hộ tịch (chiếm 53%). Về trình độ chuyên môn, 149 người có trình độ chuyên ngành luật (chiếm hơn 70%), trong đó, đại học Luật trở lên là 93 người, trung cấp Luật là 56 người; 62 người có trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp khác (chiếm gần 30%).

Theo đánh giá của lãnh đạo Sở Tư pháp, đội ngũ cán bộ công chức tư pháp, hộ tịch cấp xã, phường, thị trấn (gọi tắt là cấp xã) trên địa bàn tỉnh cơ bản đạt chuẩn và trên chuẩn về trình độ chuyên môn. Tuy nhiên, số cán bộ được bố trí làm nhiệm vụ này còn ít, phần lớn mỗi địa phương chỉ được bố trí 1 công chức tư pháp - hộ tịch, số đầu việc mà mỗi công chức phải đảm nhận ngày càng nhiều, hệ thống văn bản QPPL thường xuyên thay đổi. Để làm tốt nhiệm vụ được giao đòi hỏi công chức tư pháp - hộ tịch phải có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ vững vàng, chủ động cập nhật những văn bản QPPL mới. Trong khi đó, hiện số công chức tư pháp - hộ tịch tại phần lớn các xã, phường, thị trấn tuy đạt chuẩn về trình độ chuyên môn nhưng còn hạn chế về nghiệp vụ, chế độ đãi ngộ thấp, chưa thực sự tâm huyết với nghề là những nguyên nhân dẫn đến chất lượng công tác tư pháp tại một số địa phương chưa đáp ứng yêu cầu đặt ra.

Huyện Tam Đảo hiện 15 công chức tư pháp - hộ tịch, trong đó, 8 người có trình độ trung cấp Luật trở lên, chiếm hơn 53%, còn lại có trình độ cao đẳng, đại học các ngành nghề khác. Theo quy định của Luật Hộ tịch, công chức tư pháp - hộ tịch cấp xã, phường, thị trấn phải có trình độ trung cấp Luật trở lên.

Đồng chí Trần Như Trai, Trưởng Phòng Tư pháp huyện Tam Đảo cho biết: Để đáp ứng yêu cầu này, Phòng Tư pháp huyện Tam Đảo đã tham mưu cho UBND huyện, Sở Tư pháp xây dựng kế hoạch, cử cán bộ đi học nâng cao trình độ chuyên môn, phấn đấu đến năm 2020, 100% công chức tư pháp - hộ tịch có trình độ trung cấp Luật trở lên.

Cùng với việc thường trực tại bộ phận “một cửa”, công chức tư pháp - hộ tịch phải đảm nhận công tác chứng thực, hộ tịch, tuyên truyền PBGDPL, tham mưu cho UBND xã ban hành các văn bản QPPL, tham gia thẩm định, rà soát hệ thống văn bản QPPL; tham gia công tác hòa giải… Anh Trần Minh Sơn, công chức tư pháp - hộ tịch xã Hợp Châu (Tam Đảo) cho biết: Với số đầu việc lớn, một số việc đòi hỏi phải giải quyết ngay trong ngày như: chứng thực, hộ tịch… để hoàn thành công việc được giao, tôi thường xuyên phải đi làm vào ngày nghỉ. Việc tuyên truyền PBGDPL, vận động nhân dân chấp hành tốt chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, thường phải tranh thủ vào các buổi tối hoặc phối hợp với các tổ chức, đoàn thể trong thôn, xã lồng ghép nội dung tuyên truyền trong các buổi sinh hoạt chi bộ, họp dân.

Chị Hoàng Thị Ánh Hồng, công chức tư pháp - hộ tịch xã Định Trung (Vĩnh Yên) cho biết: Xã Định Trung có hơn 12.000 nhân khẩu, có nhiều doanh nghiệp, cơ quan Nhà nước đóng chân trên địa bàn nên số lượng người đến chứng thực mỗi ngày khá đông. Bởi vậy, để tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, doanh nghiệp đến giao dịch, bộ phận “một cửa” trực từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần. Điều đó đồng nghĩa với công việc của cán bộ công chức tư pháp - hộ tịch tăng lên. Bên cạnh đó, hiện nay có quá nhiều phần mềm thường xuyên được cập nhật và đưa vào ứng dụng, nhiều phần mềm chưa thống nhất giữa phần mềm của tỉnh và trung ương, gây khó khăn cho công tác hộ tịch. Do đảm nhận nhiều đầu việc, nên việc tham mưu cho UBND xã ban hành hệ thống văn bản QPPL chưa mang lại hiệu quả thiết thực.

Nhằm nâng cao năng lực của đội ngũ công chức tư pháp - hộ tịch cấp xã, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của nhân dân, vấn đề đặt ra cần tiếp tục củng cố, kiện toàn đội ngũ, đảm bảo đủ về số lượng, không ngừng nâng cao về chất lượng; thường xuyên tổ chức các lớp đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, phương tiện làm việc; có chế độ đãi ngộ nhằm thu hút những cán bộ có tâm huyết làm tư pháp. Vấn đề quan trọng là cấp ủy,chính quyền địa phương cần quan tâm, tạo điều kiện, bố trí những cán bộ có đủ tâm, đủ tài đảm nhận vị trí này. Mỗi công chức tư pháp - hộ tịch cần chủ động tự học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, tích lũy kinh nghiệm, trau dồi đạo đức nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ công chức tư pháp vừa hồng, vừa chuyên.

Kim Ngân