Thành ủy Vĩnh Yên siết chặt công tác kiểm tra, giám sát của Đảng

10:10 | 15/10/2018
|

Bám sát nhiệm vụ chính trị và nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng, Thành ủy Vĩnh Yên tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, UBKT các cấp nghiêm túc thực hiện công tác kiểm tra, giám sát (KTGS),

Bám sát nhiệm vụ chính trị và nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng, Thành ủy Vĩnh Yên tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, UBKT các cấp nghiêm túc thực hiện công tác kiểm tra, giám sát (KTGS), thi hành kỷ luật của Đảng, kịp thời khắc phục tồn tại, hạn chế, giảm tình trạng vi phạm kỷ luật của tổ chức Đảng, đảng viên, góp phần xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Để nâng cao chất lượng công tác KTGS, thi hành kỷ luật của Đảng, những năm qua,Thành ủy Vĩnh Yên thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy và Ủy ban kiểm tra (UBKT) các cấp kịp thời tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện đến các chi, Đảng bộ cơ sở các quy định, chỉ thị, nghị quyết, hướng dẫn của cấp ủy cấp trên về công tác KTGS. Hàng năm, Thành ủy chỉ đạo cấp ủy cơ sở chủ động xây dựng chương trình công tác KTGS, trong đó xác định rõ nội dung, đối tượng, thời gian, địa điểm, phương pháp tiến hành, đảm bảo phù hợp tình hình cụ thể của địa phương.

Định kỳ 6 tháng, 1 năm, BTV Thành ủy, BCH Đảng bộ thành phố nghe UBKT Thành ủy báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ KTGS, thi hành kỷ luật của Đảng, từ đó, kịp thời chỉ đạo giải quyết những vụ việc tồn đọng, kiến nghị của các tổ chức Đảng cấp dưới. Đồng thời, Thành ủy thực hiện nghiêm việc sơ kết, tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm trong quá trình thực hiện; phân công nhiệm vụ cho từng đồng chí ủy viên BCH Đảng bộ thành phố thực hiện nhiệm vụ giám sát thường xuyên đối với các chi, Đảng bộ trực thuộc; quan tâm đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác KTGS cho đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra…

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, thực hiện nhiệm vụ KTGS theo Điều 30 Điều lệ Đảng, Thành ủy Vĩnh Yên đã tiến hành kiểm tra 11 cuộc với gần 70 lượt tổ chức cơ sở Đảng, 32 đảng viên là ủy viên BCH Đảng bộ thành phố và đảng viên thuộc diện BTV Thành ủy quản lý; cấp ủy, UBKT cơ sở kiểm tra gần 120 tổ chức cơ sở Đảng và 62 đảng viên. Thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo tiến hành giám sát chuyên đề 5 cuộc ở hơn 60 tổ chức cơ sở Đảng và 5 đảng viên; cấp ủy cơ sở tổ chức giám sát 75 tổ chức cơ sở Đảng và 51 đảng viên. Qua công tác KTGS, giúp các cấp ủy kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc; đánh giá đúng tình hình thực hiện nhiệm vụ, làm rõ ưu điểm, khuyết điểm của tổ chức Đảng và đảng viên để kịp thời uốn nắn, khắc phục. Nội dung KTGS có sự chuyển biến tích cực, ngày càng trọng tâm, trọng điểm, gắn với nhiệm vụ đặc thù của từng đơn vị, nhất là những vấn đề người dân quan tâm, vấn đề nhạy cảm, dễ phát sinh vi phạm như: Quản lý đất đai, xây dựng, tài chính, công tác cán bộ, đền bù giải phóng mặt bằng…

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của UBKT các cấp là việc thực hiện kiểm tra tổ chức Đảng cấp dưới và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Nội dung kiểm tra tập trung vào việc chấp hành quy chế làm việc của UBKT Thành ủy và thực hiện quy chế làm việc của cấp ủy cơ sở; việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ KTGS… Quá trình thực hiện, UBKT các cấp triển khai đúng quy trình, phương pháp kiểm tra, coi trọng công tác thẩm tra, xác minh, làm tốt công tác tư tưởng đối với tổ chức Đảng, đảng viên được kiểm tra. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, UBKT Thành ủy đã kiểm tra 7 tổ chức cơ sở Đảng, 23 đảng viên. Qua đó chỉ rõ những hạn chế, khuyết điểm của tổ chức Đảng, đảng viên.

Cùng với đó, công tác thi hành kỷ luật đối với đảng viên và tổ chức Đảng được các cấp ủy thực hiện theo đúng phương châm “công minh, chính xác, kịp thời” theo quy định của Điều lệ Đảng. Qua các cuộc KTGS, thành phố Vĩnh Yên đã thi hành kỷ luật 2 tổ chức cơ sở Đảng, 74 đảng viên. Qua đó, răn đe kịp thời đối với các tổ chức Đảng, đảng viên, nhất là những lãnh đạo, quản lý có biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống, thiếu tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Có thể nói, những nỗ lực của các cấp ủy thành phố Vĩnh Yên trong công tác KTGS, thi hành kỷ luật của Đảng đã kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế ở các đảng viên, tổ chức Đảng; tạo được niềm tin của nhân dân. Nhờ vậy, hầu hết các chỉ tiêu phát triển KT-XH và xây dựng hệ thống chính trị đã đạt và vượt mục tiêu Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XX đề ra. Hàng năm, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 17,5%; thu ngân sách Nhà nước bình quân tăng gần 11%; tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 1,73% (năm 2016) ước tính hết năm 2018 còn 1,22%. Hàng năm, số tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt trên 95%, không có chi, Đảng bộ yếu kém; tỷ lệ đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt trên 90%...

Đồng chí Nguyễn Thái Châm, Chủ nhiệm UBKT Thành ủy Vĩnh Yên cho biết: Bên cạnh kết quả đạt được, công tác KTGS, thi hành kỷ luật của Đảng vẫn còn những tồn tại, hạn chế như: Nội dung một số cuộc KTGS của cấp ủy, UBKT cấp cơ sở chung chung, chưa gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, kiểm tra dàn trải; sau KTGS còn chậm ban hành kết luận kiểm tra, thông báo kết quả giám sát; việc giải quyết một số đơn thư, tố cáo, khiếu nại còn để kéo dài; công tác nắm tình hình, phát hiện dấu hiệu vi phạm của tổ chức Đảng, đảng viên chưa kịp thời…

Thời gian tới, để công tác KTGS, thi hành kỷ luật Đảng đạt kết quả cao, Thành ủy, UBKT các cấp tiếp tục gắn công tác KTGS với thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; duy trì chế độ giao ban khối đảng, đoàn thể để nắm tình hình, trao đổi nghiệp vụ chuyên môn; giải quyết dứt điểm các đơn, thư, tố cáo liên quan đến đảng viên và tổ chức Đảng ngay tại cơ sở; gắn trách nhiệm đối với những đồng chí được phân công giám sát địa bàn, lĩnh vực…

Lê Thảo