Cán bộ, đảng viên huyện Bình Xuyên nêu cao trách nhiệm thực thi công vụ

08:10 | 10/10/2018
|

Huyện Bình Xuyên đã và đang chủ động thực hiện nhiều biện pháp nhằm chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) trong thực thi công vụ. 

Huyện Bình Xuyên đã và đang chủ động thực hiện nhiều biện pháp nhằm chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) trong thực thi công vụ. Trong đó, việc kiểm tra đột xuất và thường xuyên được duy trì đã góp phần tạo chuyển biến tích cực về lề lối làm việc của CBCCVC, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy Nhà nước.

Cán bộ Trung tâm Hành chính công huyện Bình Xuyên hướng dẫn người dân thực hiện các thủ tục hành chính. Ảnh: Trường Khanh

Những năm qua, huyện Bình Xuyên luôn xác định trách nhiệm của CBCCVC trong thực thi công vụ là một trong những yếu tố quan trọng, quyết định trong thực hiện chương trình cải cách hành chính, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của bộ máy quản lý Nhà nước. Trên cơ sở xác định vị trí việc làm, công việc được phân công cụ thể, kết quả được kiểm soát, tạo sự đồng thuận, thống nhất và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, đảm bảo sự công khai, minh bạch, tạo niềm tin vào bộ máy quản lý Nhà nước của nhân dân.

Trên cơ sở đó, các cấp ủy, chính quyền đã có nhiều giải pháp để tập trung đánh giá đúng thực trạng, tình hình, kết quả việc thực hiện công tác cải cách hành chính; trách nhiệm thực thi công vụ của người đứng đầu và CBCCVC trong các cơ quan, đơn vị nhằm phát hiện những tồn tại, hạn chế trong thực hiện chức năng nhiệm vụ của tập thể và mỗi cá nhân cũng như những bất cập trong thực hiện chính sách, pháp luật để kiến nghị với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền biện pháp khắc phục.

Đồng thời, chủ động phòng ngừa, phát hiện hành vi vi phạm pháp luật trong thực thi công vụ, giúp cơ quan, tổ chức cá nhân thực hiện đúng quy định của pháp luật, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân. Ngay từ đầu năm, UBND huyện đã ban hành kế hoạch kiểm tra, thành lập Đoàn kiểm tra do đồng chí Trưởng phòng Nội vụ huyện làm trưởng đoàn, thường xuyên, định kỳ và đột xuất về cơ sở kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính và thực thi công vụ tại các phòng, ban, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Nhờ các biện pháp kiểm tra đột xuất, kiểm tra thường xuyên, đến nay, các đơn vị thực hiện tốt việc phân công nhiệm vụ đối với từng cán bộ, công chức; công tác giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông từ huyện đến cơ sở đã đi vào nền nếp. CBCCVC tại các cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn đều chấp hành nghiêm việc thực hiện quy chế văn hóa công sở, đeo thẻ công chức khi thực thi nhiệm vụ; treo biển "cấm hút thuốc lá" ở những vị trí dễ quan sát tại công sở; bổ sung quy định thực hiện không uống rượu, bia, không hút thuốc lá nơi công sở vào quy chế làm việc của cơ quan và tiêu chí xét thi đua đối với tập thể, cá nhân và đánh giá xếp loại cán bộ, công chức, viên chức hàng năm; không còn tình trạng cán bộ, công chức, viên chức quảng cáo thương mại tại công sở; trang phục của CBCCVC gọn gàng, thái độ lịch sự khi thi hành công vụ và khi tiếp công dân.

Quan sát thực tế tại Trung tâm Hành chính công huyện Bình Xuyên cho thấy, mặc dù chưa đến giờ làm việc buổi chiều, nhưng tất cả cán bộ trực tại đây đều có mặt đầy đủ. Mỗi người mỗi việc nhanh tay sắp xếp giấy tờ, tài liệu, vệ sinh khu vực làm việc, chỉnh lại trang phục sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ khi có người dân đến làm việc. Đồng chí Nguyễn Thị Vụ, Giám đốc Trung tâm Hành chính công huyện Bình Xuyên cho biết: Để đẩy nhanh tiến độ giải quyết các thủ tục hành chính cho công dân, cùng với việc tích cực ứng dụng công nghệ thông tin, công khai minh bạch trong giải quyết thủ tục hành chính, thời gian qua, Trung tâm Hành chính công huyện Bình Xuyên thường xuyên quán triệt cán bộ phải nghiêm túc, trách nhiệm trong thực thi công vụ, thực hiện nghiêm phương châm “làm hết việc chứ không hết giờ”. Được sự quan tâm của UBND huyện, từ tháng 9/2018, đội ngũ CBCCVC trung tâm thực hiện mặc đồng phục, tạo phong cách chuyên nghiệp, hiện đại, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc. Tính đến hết ngày 15/9/2018, Trung tâm Hành chính công huyện đã giải quyết hơn 1.300 hồ sơ, trong đó, hồ sơ giải quyết trước và đúng hạn đạt 97,5%.

Đồng chí Nguyễn Thị Toán, Phó trưởng Phòng Nội vụ huyện Bình Xuyên cho biết: “Việc kiểm tra thường xuyên và đột xuất về trách nhiệm thực thi công vụ đối vớiCBCCVC, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị nhằm phòng ngừa, phát hiện và xử lý hành vi vi phạm pháp luật trong thực thi công vụ, giúp cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện đúng quy định của pháp luật; góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Để nâng cao hiệu quả bộ máy hành chính Nhà nước trên địa bàn, thời gian tới, Đoàn kiểm tra của UBND huyện tiếp tục tiến hành kiểm tra, giám sát đột xuất, thường xuyên việc thực thi công vụ đối với các đơn vị, UBND các xã, thị trấn, các nhà trường, góp phần xây dựng đội ngũ CBCCVC có phẩm chất đạo đức, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”.

Thu Nhàn