Xây dựng đội ngũ cán bộ quân đội đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ

10:10 | 13/10/2020
|

Thấm nhuần tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”,Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đặc biệt chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ đủ về số lượng, không ngừng nâng cao về chất lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Thấm nhuần tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”,Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đặc biệt chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ đủ về số lượng, không ngừng nâng cao về chất lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Cán bộ, nhân viên Ban Cán bộ, Bộ CHQS tỉnh rà soát các quyết định về công tác cán bộ. Ảnh: Trường Khanh

Bám sát vào yêu cầu xây dựng quân đội “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh quán triệt sâu sắc quan điểm của Đảng về công tác cán bộ, nhất là Nghị quyết 769-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương “Về xây dựng đội ngũ cán bộ quân đội giai đoạn 2013 - 2020 và những năm tiếp theo”.

Theo đó, cấp ủy, tổ chức đảng, người chỉ huy các cơ quan, đơn vị đều nhận thức rõ tầm quan trọng của cán bộ và công tác cán bộ, xác định đây là khâu then chốt trong công tác xây dựng Đảng, từ đó có những giải pháp triển khai đồng bộ, toàn diện các khâu trong công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ đảm bảo số lượng, chất lượng, cơ cấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Để công tác cán bộ đi vào nền nếp, chủ động, có tầm nhìn xa, đáp ứng cả nhiệm vụ trước mắt và lâu dài, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị chú trọng thực hiện đồng bộ các khâu: Quy hoạch, quản lý, nhận xét, đánh giá, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, chính sách đối với cán bộ.

Cấp ủy, chỉ huy các cấp kết hợp chặt chẽ công tác cán bộ với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết T.Ư 4, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội cụ Hồ”.

Đặc biệt, trong khâu đánh giá chất lượng cán bộ luôn gắn chặt với phân tích, đánh giá chất lượng đảng viên, tạo điều kiện để nâng cao chất lượng xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp.

Công tác quy hoạch cán bộ đảm bảo 3 lớp đương nhiệm, kế cận và kế tiếp. Việc rà soát, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ đảm bảo đúng nguyên tắc, quy trình. Công tác chính sách đối với cán bộ được quan tâm... giúp đội ngũ cán bộ LLVT tỉnh luôn ổn định tư tưởng, yên tâm công tác, sẵn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Thiếu tá Lê Văn Minh, Trưởng Ban Cán bộ, Phòng Chính trị, Bộ CHQS tỉnh cho biết: Hiện nay, đội ngũ cán bộ trong LLVT tỉnh được xây dựng đủ số lượng theo biên chế, qua đánh giá có 100% cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Cán bộ các cấp trong Bộ CHQS tỉnh hầu hết được đào tạo tại các học viện, nhà trường trong quân đội, tỷ lệ cán bộ có trình độ từ cao đẳng trở lên đạt trên 82%, trong đó phần lớn là đại học và sau đại học.

Hằng năm, căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ của từng bộ phận, Bộ CHQS tỉnh xây dựng kế hoạch, lập danh sách những cán bộ có đủ tiêu chuẩn để cử đi đào tạo, bồi dưỡng thêm tại các trường trong quân đội.

Trung bình mỗi năm, Bộ CHQS tỉnh có trên 20 đồng chí thuộc lực lượng khung thường trực được cử đi đào tạo nâng cao trình độ.

Bên cạnh đó, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong Bộ CHQS tỉnh luôn khuyến khích, động viên đội ngũ cán bộ các cấp tích cực tự nghiên cứu, học tập, rèn luyện, nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn của bản thân nhằm đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị thực hiện có hiệu quả quy định về nêu gương của đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chủ trì các cấp về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, góp phần xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng cho mỗi cán bộ.

Với nhiều giải pháp đồng bộ, hiệu quả trong công tác cán bộ đã tạo cơ sở để nhiều năm qua, đội ngũ cán bộ trong LLVT tỉnh luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương và các nhiệm vụ đột xuất, bất ngờ, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh, tiêu biểu, mẫu mực.

Bình Duyên