Nêu gương để Đảng mạnh, dân tin

10:10 | 13/10/2020
|

Nêu cao tư tưởng chính trị, thực hành đạo đức cách mạng, lối sống, tác phong, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên là mấu chốt để nâng cao vai trò, củng cố, nhân lên niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước. Đặc biệt, việc nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người lãnh đạo chủ chốt còn góp phần ngăn chặn, đẩy lùi những nguy cơ suy thoái mà Đảng chỉ ra. Thực tế, đội ngũ cán bộ, đảng viên trên địa bàn tỉnh luôn chú trọng việc nêu gương rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, tiên phong gương mẫu đi đầu trong thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Đảng và học tập, làm theo tư tưởng, tác phong gần dân của Bác.

Nêu cao tư tưởng chính trị, thực hành đạo đức cách mạng, lối sống, tác phong, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên là mấu chốt để nâng cao vai trò, củng cố, nhân lên niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước. Đặc biệt, việc nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người lãnh đạo chủ chốt còn góp phần ngăn chặn, đẩy lùi những nguy cơ suy thoái mà Đảng chỉ ra. Thực tế, đội ngũ cán bộ, đảng viên trên địa bàn tỉnh luôn chú trọng việc nêu gương rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, tiên phong gương mẫu đi đầu trong thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Đảng và học tập, làm theo tư tưởng, tác phong gần dân của Bác.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Sơn Đông, huyện Lập Thạch Trần Văn Tuấn (bên trái) tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia xây dựng rãnh thoát nước thải ở khu dân cư.

Vận dụng tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về việc nêu gương của cán bộ, đảng viên, những năm qua, Đảng ta luôn quan tâm việc nêu gương của cán bộ, đảng viên, đề cập trong các văn bản, nghị quyết, quy định của Đảng, thể hiện rõ trong Quy định 101-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; Quy định số 55-QĐ/TW; Quy định số 08-QĐi/TW.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quy định số 05-QĐ/TU về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp gắn với thực hiện Nghị quyết 04-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị (khóa XII).

Theo đó, tỉnh chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền từ tỉnh đến đến cơ sở quán triệt thường xuyên, thực hiện nghiêm túc nội dung, quan điểm, tư tưởng của Đảng, Bác Hồ, của tỉnh về thực hiện nêu gương.

Để tăng cường vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là lãnh đạo chủ chốt các cấp, cấp ủy, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở chỉ đạo cán bộ, đảng viên giữ gìn đạo đức cách mạng, tinh thần cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư, luôn giữ gìn tác phong, lề lối làm việc gần dân, sát dân, lắng nghe ý kiến, tâm tư nguyện vọng của nhân dân.

Mặt khác, làm tốt công tác đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với nhân dân; cấp ủy, chính quyền lựa chọn những vấn đề nổi cộm, bức xúc để tập trung giải quyết như: giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; quản lý đất đai, bồi thường GPMB, môi trường, công tác cán bộ…

Qua đó, nhiều khó khăn, vướng mắc ngay từ cơ sở được các cấp ủy, chính quyền địa phương kịp thời tháo gỡ, giải quyết dứt điểm, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, chính quyền các cấp.

Theo Bí thư Đảng ủy xã Tam Hồng, huyện Yên Lạc Nguyễn Văn Mai, để xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh và nhân dân tin tưởng thực hiện, cán bộ, đảng viên không chỉ đi đầu tiên phong mà còn là người nêu gương cho quần chúng học tập. Nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền phải có tinh thần trách nhiệm “nói đi đôi với làm” trước công việc được giao, “đầu tàu” trong thực hiện các phong trào ở địa phương.

Về xã Tam Hồng hôm nay, diện mạo NTM và đời sống của người dân địa phương ngày càng thay đổi. Có được kết quả đó, ngoài sự nỗ lực của cấp ủy, chính quyền và nhân dân phải kể đến vai trò gương mẫu của từng cán bộ, đảng viên, tiêu biểu như đồng chí Đỗ Văn Khang, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Tam Hồng, người lãnh đạo chủ chốt luôn trách nhiệm, tận tâm với công việc.

Không chỉ sâu sát cơ sở, quần chúng nhân dân, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, đồng chí cũng không nề hà với công việc khó, trực tiếp chỉ đạo cán bộ chuyên môn giải quyết những vấn đề nổi cộm được nhân dân quan tâm.

Xác định nêu gương là việc làm thường xuyên, liên tục của mỗi cán bộ, đảng viên, hằng năm, Đảng ủy xã Hồng Châu, huyện Yên Lạc quán triệt các chi bộ chọn nội dung nêu gương trong các kỳ sinh hoạt; lấy kết quả đó để đánh giá cán bộ, đảng viên cuối năm.

Bí thư Đảng ủy xã Hồng Châu Nguyễn Quốc Luận cho biết, từ việc nêu gương tạo sự chuyển biến tích cực trong tác phong, lề lối làm việc của từng cán bộ, đảng viên.

Nhất là trong công tác xây dựng Đảng, nhiều chi bộ, người đứng đầu cấp ủy, chi bộ mạnh dạn tự phê bình và phê bình, không ngại đấu tranh trước cái sai, không né tránh trước khuyết điểm, cầu thị tiếp thu và tự giác khắc phục, sửa chữa theo tinh thần “tự soi, tự sửa”. Nhiều năm nay, sức chiến đấu, năng lực lãnh đạo của các chi bộ được nâng lên, khẳng định niềm tin của người dân với Đảng.

Ở đâu cán bộ, đảng viên nêu gương, biết lắng nghe, biết gần dân thì ở đó ắt sẽ khơi dậy sự đoàn kết, sức mạnh của lòng dân. Là một trong những địa phương đi đầu ở huyện Lập Thạch về xây dựng rãnh thoát nước thải ở khu dân cư, đến nay, xã Sơn Đông huy động sức dân tham gia đóng góp cải tạo, xây dựng được hơn 10km rãnh thoát nước thải.

Theo Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Sơn Đông Trần Văn Tuấn, ban đầu chỉ tiêu phấn đấu của xã chỉ xây dựng hơn 5km rãnh thoát nước thải ở khu dân cư, song qua tuyên truyền, vận động, nhất là sự gương mẫu đi đầu thực hiện của những cán bộ, đảng viên trong thôn khiến người dân địa phương tin tưởng, làm theo, nhiệt tình đóng góp ủng hộ phong trào…

Việc nêu gương không chỉ là ý thức trách nhiệm của từng cán bộ, đảng viên, đây cũng là giải pháp để ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh, củng cố niềm tin của quần chúng nhân dân với Đảng, Nhà nước.

Bài, ảnh: Thanh Tuyền