Phúc Yên xây dựng môi trường văn hóa công sở

08:10 | 04/10/2018
|

Việc thực hiện quy chế văn hóa công sở, xây dựng ý thức, tác phong chuẩn mực cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CB-CCVC) tại các cơ quan, đơn vị, địa phương theo tinh thần Chỉ thị 11 của BTV Tỉnh ủy luôn được các cấp ủy Đảng, chính quyền trên địa bàn thành phố Phúc Yên thường xuyên quan tâm, chỉ đạo thực hiện; 

Việc thực hiện quy chế văn hóa công sở, xây dựng ý thức, tác phong chuẩn mực cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CB-CCVC) tại các cơ quan, đơn vị, địa phương theo tinh thần Chỉ thị 11 của BTV Tỉnh ủy luôn được các cấp ủy Đảng, chính quyền trên địa bàn thành phố Phúc Yên thường xuyên quan tâm, chỉ đạo thực hiện; từng bước tạo chuyển biến tích cực trong lề lối, tác phong làm việc của đội ngũ CB-CCVC, góp phần xây dựng môi trường cơ quan văn hóa, công sở ngày càng văn minh, hiện đại.

Cán bộ công chức phường Đồng Xuân (Phúc Yên) hướng dẫn công dân tìm hiểu các thủ tục hành chính. Ảnh: Dương Hà

Sau hơn 5 năm thực hiện quy chế văn hóa công sở theo tinh thần Chỉ thị 11 của BTV Tỉnh ủy, đến nay, tất cả các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn thành phố Phúc Yên đã cụ thể hóa và đưa nội dung các quy định trong quy chế văn hóa công sở vào nội quy của cơ quan, đơn vị, địa phương mình như: Quy định về trang phục; tác phong, ứng xử giao tiếp của CB-CCVC với nhân dân khi giải quyết công việc, với đồng nghiệp khi trao đổi, phối hợp làm việc; thực hiện quy định không hút thuốc lá nơi công sở, công cộng; không uống rượu bia trong giờ hành chính, giờ nghỉ trưa…

Để xây dựng môi trường văn hóa công sở ngày càng văn minh, hiện đại, BTV Thành ủy Phúc Yên xác định, việc nâng cao ý thức, trách nhiệm, tác phong, lề lối làm việc của đội ngũ CB-CCVC là nhân tố quan trọng. BTV Thành ủy thường xuyên chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tiến hành rà soát đội ngũ CB-CCVC, trên cơ sở đó sắp xếp, bố trí vị trí công việc phù hợp với năng lực, trình độ của từng người.

Việc phân cấp, xác định rõ vai trò trách nhiệm, thẩm quyền trong quá trình thực thi nhiệm vụ đã góp phần tích cực nâng cao ý thức, trách nhiệm của mỗi cấp, ngành, cơ quan, đơn vị trong thực hiện quy chế văn hóa. Việc thực hiện quy chế văn hóa được triển khai nghiêm túc và có sự kiểm tra, giám sát thường xuyên của cấp ủy, chính quyền nhằm khuyến khích, động viên, khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân chấp hành tốt, đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm...

Phường Đồng Xuân là một trong những địa phương thực hiện tốt quy chế văn hóa công sở. Đồng chí Đàm Văn Hưng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường cho biết: Công sở là nơi CBCC hàng ngày thực thi công vụ và tiếp xúc, giải quyết những công việc liên quan đến người dân. Vì vậy, từ nền nếp đến phong cách, thái độ ứng xử của đội ngũ CBCC đều ảnh hưởng đến hiệu quả công việc và hiệu lực quản lý Nhà nước. Việc thực hiện nếp sống văn hóa công sở đã trở thành ý thức tự giác của đại đa số CBCC trên địa bàn.

Đội ngũ CBCC phường luôn thể hiện thái độ giao tiếp, ứng xử đúng mực, hòa nhã khi tiếp xúc, giao dịch với nhân dân; thường xuyên học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, trau dồi phẩm chất đạo đức, rèn luyện tác phong công vụ; luôn thể hiện được vai trò, trách nhiệm cá nhân trong công việc và cuộc sống. Trang phục của CBCC khi làm việc đảm bảo gọn gàng, lịch sự, phù hợp với quy định và đặc thù công việc chuyên môn; không hút thuốc lá tại công sở, nơi công cộng và không uống rượu bia trong giờ hành chính, giờ nghỉ trưa...

Đồng chí Đào Đình Long, Bí thư Đảng ủy phường Hùng Vương cho biết: Nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện quy chế văn hóa công sở, bên cạnh công tác quản lý, giáo dục CBCC, Đảng ủy, UBND phường thường xuyên quan tâm, chú trọng đầu tư xây dựng môi trường công sở ngày càng văn minh, hiện đại. Việc bài trí khuôn viên công sở như gắn biển tên cơ quan, biển tên phòng làm việc; biển tên, chức danh CBCC được thực hiện theo đúng quy định. Phòng làm việc của cán bộ lãnh đạo và các bộ phận chuyên môn được bố trí gọn gàng, hợp lý; nơi để phương tiện giao thông được quy định cụ thể, có biển chỉ dẫn cho khách đến liên hệ công tác… Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa tại trụ sở UBND phường được bố trí riêng biệt, khang trang, hiện đại; các thủ tục hành chính đều được niêm yết công khai nhằm đảm bảo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân đến giao dịch, làm việc...

Việc thực hiện nghiêm quy chế văn hóa công sở trong các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn thành phố Phúc Yên thời gian qua đã tác động tích cực đến nhận thức và hành động của đông đảo CB-CCVC. Đội ngũ CB-CCVC thành phố đã từng bước rèn luyện được tác phong nhanh nhẹn, tận tụy với công việc, luôn thể hiện được tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ, nói đi đôi với làm, góp phần xây dựng môi trường văn hóa cơ quan, công sở ngày càng văn minh, hiện đại.

Ngô Tuấn Anh