Sông Lô thực hiện hiệu quả công tác dân vận chính quyền

08:10 | 04/10/2018
|

Nhằm phát huy quyền làm chủ của nhân dân và tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa cấp ủy Đảng, chính quyền với nhân dân, hàng năm, các cấp ủy Đảng, chính quyền huyện Sông Lô không ngừng đổi mới phương pháp, nội dung công tác dân vận chính quyền theo hướng “Trọng dân, gần dân, hiểu dân và có trách nhiệm với dân”.


Nhằm phát huy quyền làm chủ của nhân dân và tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa cấp ủy Đảng, chính quyền với nhân dân, hàng năm, các cấp ủy Đảng, chính quyền huyện Sông Lô không ngừng đổi mới phương pháp, nội dung công tác dân vận chính quyền theo hướng “Trọng dân, gần dân, hiểu dân và có trách nhiệm với dân”.

Gia đình ông Ngô Trí Vững, thôn Yên Thiết, xã Quang Yên (Sông Lô) tự nguyện phá dỡ trên 30m tường rào, hiến đất để xã làm đường GTNT. Ảnh: Trường Khanh

Để thực hiện tốt “Năm dân vận chính quyền”, các cấp ủy, chính quyền huyện Sông Lô thường xuyên chỉ đạo đổi mới, nâng cao chất lượng tuyên truyền giáo dục, tổ chức học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của các cấp về công tác dân vận chính quyền tới toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân.

UBND huyện chỉ đạo các xã, thị trấn chủ động xây dựng chương trình hành động, kế hoạch, phân công nhiệm vụ đến từng cán bộ làm công tác dân vận; thường xuyên giáo dục phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, thực hành tiết kiệm, nêu cao tinh thần trách nhiệm phục vụ nhân dân; chú trọng công tác sơ kết, tổng kết việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết về công tác dân vận chính quyền. Từ đó biểu dương, khen thưởng các cá nhân, tập thể có cách làm hay, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ được giao, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong các tầng lớp nhân dân.

Thực hiện công tác dân vận chính quyền, các cơ quan hành chính Nhà nước đã đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính (TTHC), cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển. Tập trung rà soát, đơn giản hóa, rút ngắn thời gian,ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết TTHC; thường xuyên cập nhật, niêm yết công khai đầy đủ bộ TTHC tại bộ phận “một cửa” của các xã, thị trấn. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, các cơ quan, đơn vị luôn phấn đấu theo hướng tiết kiệm thời gian, tránh gây phiền hà nhân dân. Nhờ vậy, số hồ sơ được giải quyết đúng hạn, trước hạn đạt tỷ lệ cao.

Để công tác dân vận chính quyền đạt hiệu quả cao, công tác đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền; công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân được huyện Sông Lô chú trọng thực hiện. Theo đó, các ban, ngành tập trung nâng cao hiệu quả, giải quyết những vấn đề nổi cộm, gây bức xúc trong nhân dân.

Tại các xã, thị trấn duy trì hoạt động tốt các tổ hòa giải ở mỗi thôn, tổ dân phố; xây dựng kế hoạch thực hiện công tác tiếp dân tại trụ sở UBND xã và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo theo đúng quy định. Nội quy tiếp công dân được niêm yết công khai, minh bạch; bố trí cán bộ phụ trách trực tiếp tiếp công dân vào tất cả các ngày trong tuần.

Thông qua công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của côngdân, chính quyền huyện Sông Lô đã giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc, nổi cộm trong nhân dân như: Ô nhiễm môi trường, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, an ninh trật tự, đền bù giải phóng mặt bằng, những vấn đề bức xúc ngay tại cơ sở… góp phần đảm bảo ANCT, TTATXH. Từ năm 2013 đến nay, cấp huyện đã tiếp nhận được hơn 1.240 đơn thư, giải quyết xong 1.220 đơn; cấp xã giải quyết được gần 1.260/1.316 đơn, thư.

Nét nổi bật trong thực hiện công tác dân vận chính quyền ở huyện Sông Lô đó là việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở ở các xã, thị trấn tiếp tục đi vào nền nếp, có chiều sâu. Với phương châm “Trọng dân, gần dân, hiểu dân và có trách nhiệm với dân”, các xã, thị trấn thực hiện nghiêm túc việc niêm yết công khai tại trụ sở UBND, bảng tin, nhà văn hóa các thôn, tổ dân phố để nhân dân biết các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nghị quyết, kế hoạch phát triển KT-XH, thu chi ngân sách, các khoản đóng góp của nhân dân để xây dựng các công trình công cộng… Từ đó, nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước của địa phương.

Tiêu biểu như phong trào xây dựng NTM, chính quyền các xã, thị trấn chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân thảo luận đi đến thống nhất góp ý vào các dự thảo, đề án và tự nguyện đóng góp kinh phí, ngày công, hiến kế, hiến đất để hoàn thành các tiêu chí. Trong 3 năm (2016-2018), phát huy vai trò gương mẫu, đi đầu của cán bộ, đảng viên, nhân dân trên địa bàn huyện đóng góp được hơn 23 tỷ đồng, hiến được hàng nghìn m2 đất các loại để xây dựng các công trình công cộng.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Khang, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Sông Lô cho biết: Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới, huyện Sông Lô tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của các cấp về công tác dân vận chính quyền; đa dạng hóa các hình thức tập hợp, vận động quần chúng tham gia các phong trào thi đua yêu nước; thực hiện tốt vai trò giám sát và phản biện xã hội trong triển khai, thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước… góp phần củng cố mối quan hệ gắn bó giữa nhân dân với cấp ủy, chính quyền.

Lê Thảo