"Dân vận khéo" tạo động lực trong xây dựng nông thôn mới

08:09 | 27/09/2018
|

Với phương châm hướng mạnh công tác dân vận về cơ sở, các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương trên địa bàn tỉnh đã tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước và đạt kết quả tích cực.

Với phương châm hướng mạnh công tác dân vận về cơ sở, các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương trên địa bàn tỉnh đã tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước và đạt kết quả tích cực. Nổi bật là thực hiện tốt phong trào thi đua “dân vận khéo” trong xây dựng nông thôn mới (NTM), góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân.

Những ngày đầu tháng 9, trở về xã Vĩnh Sơn (Vĩnh Tường), chúng tôi cảm nhận được niềm phấn khởi của nhân dân khi vừa đón Quyết định, Bằng công nhận xã đạt chuẩn NTM. Năm 2011, khi mới bắt đầu xây dựng NTM, xã Vĩnh Sơn chỉ đạt 8/19 tiêu chí; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân gặp nhiều khó khăn. Hệ thống điện, đường, trường, trạm không được đầu tư, xuống cấp nghiêm trọng… Nhưng, với sự đồng thuận của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong thực hiện các mục tiêu đề ra, xã đã được công nhận đạt chuẩn NTM. Sau 7 năm triển khai, thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM, xã huy động được hơn 214 tỷ đồng để hoàn thiện các tiêu chí, trong đó, nhân dân đóng góp được hơn 156 tỷ đồng để chỉnh trang nhà cửa, cổng ngõ, đầu tư phát triển sản xuất…

Tính đến hết năm 2017, tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều của xã giảm từ 6,7% (năm 2011) xuống còn 1,14%; thu nhập bình quân đầu người tăng từ 15,2 triệu đồng (năm 2011) lên hơn 37 triệu đồng; 100% đường trục xã, liên xã được nhựa hóa, bê tông hóa; không có gia đình nào phải ở nhà tạm, nhà dột nát… Có được kết quả đó là nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, chính quyền trong việc đẩy mạnh phong trào “dân vận khéo” kết hợp với thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở trong xây dựng NTM.

Đồng chí Phùng Quốc Tuấn, Trưởng khối Dân vận xã Vĩnh Sơn cho biết: Để hoàn thành các tiêu chí theo đúng kế hoạch đề ra, Đảng ủy, chính quyền xã lãnh đạo, chỉ đạo 5 tổ dân vận nâng cao trách nhiệm, bám sát cơ sở, tuyên truyền để nhân dân hiểu về mục đích, ý nghĩa của Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng NTM là vì lợi ích và phục vụ nhu cầu của nhân dân, từ đó tự nguyện đóng góp, ủng hộ ngày công, tiền xây dựng, nâng cấp các công trình công cộng ở địa phương.

Với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, ngoài tuyên truyền trên loa truyền thanh, tại trụ sở UBND xã, nhà văn hóa thôn, xã niêm yết công khai, minh bạch các phương án đền bù, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, tái định cư; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; kinh phí đầu tư xây dựng, các khoản thu, chi... để nhân dân biết và thực hiện. Nhờ đó, nhận thức và sự đồng thuận của nhân dân được nâng lên rõ rệt, cùng góp công, góp sức với cấp ủy, chính quyền hoàn thành các tiêu chí”.

Không chỉ riêng xã Vĩnh Sơn, nhờ phát huy tốt vai trò của công tác dân vận, nhất là mô hình "dân vận khéo" trong chương trình xây dựng NTM ở hầu hết các địa phương đã giúp nhân dân hiểu, có nhận thức đúng, đồng thuận và nhiệt tình hưởng ứng. Kết quả mô hình "dân vận khéo" đã góp phần tạo tiền đề toàn tỉnh phấn đấu thực hiện mục tiêu chung là chậm nhất hết năm 2019, 100% xã đạt chuẩn NTM, hết năm 2020, các huyện đạt chuẩn và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM.

Để hiện thực hóa mục tiêu đó, tỉnh chỉ đạo các địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt sâu rộng chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của các cấp về công tác dân vận; đổi mới nội dung tuyên truyền theo hướng gần dân, sát dân; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên về thực hiện nhiệm vụ được giao; lắng nghe, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân, chú trọng xây dựng, nhân rộng các điển hình “dân vận khéo” trên tất các các lĩnh vực.

Nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi, các ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể gắn chương trình xây dựng NTM với các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, các chương trình phát triển KT-XH ở địa phương, tạo sức lan tỏa, chuyển biến rõ rệt từ nhận thức đến hành động để nhân dân tích cực tham gia ủng hộ, đóng góp tiền, ngày công, hiến đất để thực hiện các tiêu chí NTM.

Xác định phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, xóa đói giảm nghèo là điều kiện quan trọng để hoàn thành các tiêu chí khác, tỉnh tập trung chỉ đạo các địa phương quyết liệt và tổ chức thực hiện có hiệu quả các nội dung về hỗ trợ phát triển sản xuất. UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn hướng dẫn các xã tập trung đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, tổ chức lại sản xuất theo hướng xác định nhóm cây, con, ngành nghề lợi thế… góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế, nhờ đó, đời sống nhân dân từng bước được cải thiện, thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn năm 2017 đạt hơn 30 triệu đồng.

Nhờ thực hiện tốt công tác dân vận, đến hết tháng 6/2018, toàn tỉnh có 83/112 xã được công nhận đạt chuẩn NTM, chiếm hơn 74% tổng số xã; có 2 huyện Yên Lạc và Bình Xuyên đạt chuẩn NTM; 2 thành phố Vĩnh Yên, Phúc Yên đã có hồ sơ đề nghị thẩm định chờ xét duyệt. Tổng vốn huy động trong 3 năm 2016-2018 cho chương trình xây dựng NTM đạt hơn 4.161 tỷ đồng. Bộ mặt nông thôn Vĩnh Phúc tiếp tục có nhiều đổi mới khang trang, hiện đại, nhiều công trình, hạ tầng nông thôn đã được xây mới, nâng cấp; đời sống vật chất, tinh thần người dân không ngừng tăng lên; môi trường chuyển biến tích cực…

Lê Thảo