Đảng bộ xã Yên Đồng: Kiểm tra, giám sát góp phần tích cực xây dựng, chỉnh đốn Đảng

08:09 | 27/09/2018
|

Chú trọng công tác kiểm tra, giám sát (KTGS), thi hành kỷ luật trong Ðảng có trọng tâm, trọng điểm, thời gian qua, Đảng bộ xã Yên Đồng (Yên Lạc) đã khắc phục được một số tồn tại, hạn chế trong công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên, 

Chú trọng công tác kiểm tra, giám sát (KTGS), thi hành kỷ luật trong Ðảng có trọng tâm, trọng điểm, thời gian qua, Đảng bộ xã Yên Đồng (Yên Lạc) đã khắc phục được một số tồn tại, hạn chế trong công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên, tích cực phòng, chống các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong cán bộ, đảng viên.

UBKT Đảng ủy xã Yên Đồng (Yên Lạc) họp bàn công tác kiểm tra giám sát năm 2018. Ảnh: Trường Khanh

Đảng bộ xã Yên Đồng có trên 430 đảng viên, sinh hoạt ở 13 chi bộ. Xác định KTGS, thi hành kỷ luật của Đảng có vai trò quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, những năm qua, Đảng ủy, UBKT đã chủ động xây dựng chương trình KTGS ngay từ đầu năm; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nội dung KTGS theo đúng chương trình, kế hoạch, đảm bảo phù hợp với tình hình thực tiễn ở địa phương. Cấp ủy các cấp đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho mỗi cán bộ, đảng viên có nhận thức về vị trí, vai trò, tác động của công tác KTGS, thi hành kỷ luật trong Đảng.

Qua đó, cụ thể hóa các nội dung KTGS đối với các tổ chức Đảng, đảng viên, nhất là các đồng chí lãnh đạo, người đứng đầu cấp ủy, chi bộ về việc lãnh đạo thực hiện các chương trình, mục tiêu, các nghị quyết, chỉ thị, quy định, quyết định của cấp ủy cấp trên trong công tác Đảng, thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội; kiểm tra cấp ủy cấp dưới thực hiện nhiệm vụ công tác KTGS và thi hành kỷ luật trong Đảng.

Các nội dung KTGS gắn với Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến’, “tự chuyển hóa’’ trong nội bộ và việc đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Thông qua việc chủ động nắm bắt tình hình thông tin cơ sở, những hoạt động của tổ chức Đảng, đảng viên, những vấn đề nổi cộm, bức xúc được cán bộ, đảng viên, dư luận, người dân quan tâm, nhất là đối với tổ chức Đảng, đảng viên có dấu hiệu vi phạm để có định hướng kịp thời trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo công tác KTGS.

Đồng chí Nguyễn Văn Nghĩa, Phó Bí thư Thường trực, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy xã Yên Đồng cho biết: “Công tác KTGS được Đảng ủy xã quan tâm lãnh đạo thực hiện thường xuyên. Qua công tác KTGS giúp Đảng ủy nắm chắc hơn tình hình mọi mặt ở địa phương; khắc phục những hạn chế trong công tác lãnh, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền; kịp thời ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện tiêu cực, sai trái của cán bộ, đảng viên khi còn manh nha; góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các nghị quyết, mục tiêu phát triển KT-XH ở địa phương”.

Để nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác KTSG, Đảng ủy chú trọng đổi mới nội dung, hình thức KTGS, bám sát tình hình thực hiện các nhiệm vụ ở địa phương; tiến hành đồng bộ giữa công tác kiểm tra với giám sát, có trọng tâm, trọng điểm, thực hiện công khai, dân chủ, minh bạch, nghiêm túc, bài bản; quan tâm việc bố trí, xây dựng chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác KTGS có đủ phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị, năng lực, trình độ chuyên môn và có nhiều kinh nghiệm.

Thực hiện công tác KTGS theo quy định của Điều 30, Điều 32, Điều lệ Đảng, từ năm 2017 đến nay, Đảng ủy, UBKT Đảng ủy xã Yên Đồng tiến hành kiểm tra 13 lượt tổ chức cơ sở Đảng và kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 2 tổ chức Đảng, 2 Bí thư chi bộ; tổ chức giám sát 6 lượt tổ chức cơ sở Đảng và 4 đảng viên. Qua kiểm tra, đã thẳng thắn chỉ rõ những ưu điểm, khuyết điểm để chi bộ sửa chữa. Cụ thể như tại chi bộ thôn Miễu, thôn Yên Tâm, nội dung sinh hoạt chi bộ chưa đổi mới, chưa có trọng tâm, trọng điểm, nội dung còn chung chung. Hay việc giám sát tại chi bộ thôn Chùa về công tác chỉ đạo việc thu quỹ môi trường vẫn còn để thất thu nhiều, công tác vệ sinh môi trường ở khu dân cư chưa được thực hiện thường xuyên, ảnh hưởng đến môi trường cuộc sống của người dân…

Đồng chí Nguyễn Văn Nghĩa, Phó Bí thư Thường trực, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy xã Yên Đồng cho biết thêm: "Địa phương không chỉ nghiêm túc trong công tác KTGS, mà sau kết quả KTGS, Đảng ủy, UBKT Đảng ủy đôn đốc các tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên tập trung đưa ra các giải pháp để sớm khắc phục tồn tại, hạn chế sau khi có kết luận và kiên quyết không để tình trạng nể nang, né tránh trách nhiệm. Khi phát hiện cán bộ, đảng viên có dấu hiệu vi phạm, Đảng ủy, UBKT Đảng xử lý nghiêm khắc".

Nhờ thực hiện tốt công tác KTGS, Đảng bộ xã Yên Đồng không có tổ chức Đảng, đảng viên vi phạm; 17 năm liền, Đảng bộ xã Yên Đồng được Huyện ủy Yên Lạc công nhận TSVM và vững mạnh tiêu biểu.

Thanh Tuyền