Sông Lô phát huy vai trò của người có uy tín trong xây dựng Đảng, chính quyền

08:09 | 25/09/2018
|

Thời gian qua, những người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn huyện Sông Lô đã phát huy được vai trò của mình trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, các quy định của địa phương.

Thời gian qua, những người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn huyện Sông Lô đã phát huy được vai trò của mình trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, các quy định của địa phương. Họ thực sự là “cầu nối” giữa Đảng, chính quyền với người dân trong việc xây dựng, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc... Qua đó, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền cơ sở ngày càng vững mạnh.

Ông Đặng Văn Sinh (bên phải) người có uy tín trong đồng bào dân tộc Dao ở thôn Thành Công, xã Lãng Công (Sông Lô) đã vận động bà con nhân dân hiến đất và nhiều ngày công làm đường GTNT. Ảnh: Trường Khanh

Huyện Sông Lô hiện có 5 người được công nhận là người có uy tín trong đồng bào DTTS, họ là các Già làng, Trưởng bản, cán bộ hưu trí có uy tín ở địa phương. Với bà con đồng bào DTTS, “tai nghe không bằng mắt thấy, miệng nói không bằng tay làm”, bằng chính những hành động cụ thể của mình, thời gian qua, những người có uy tín luôn là những tấm gương sáng tại các thôn dân cư, được bà con nhân dân kính trọng, tin tưởng, nghe theo.

Thực tế, nhiều người có uy tín trong đồng bào các dân tộc, trong nhiều khu dân cư luôn là nhân tố tích cực, chủ đạo trong công tác tuyên truyền, vận động đồng bào DTTS tham gia vào các lĩnh vực phát triển KT-XH, XĐGN, xây dựng NTM, giữ vững ổn định chính trị, TTATXH ở cơ sở.

Họ thực sự trở thành “cầu nối” giữa Đảng, chính quyền với người dân; là tấm gương sáng góp phần gìn giữ, bảo tồn và phát huy những nét đẹp văn hóa truyền thống của đồng bào DTTS, thường xuyên tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, thi đua lao động sản xuất, xây dựng thôn dân cư ngày càng giàu mạnh, bình yên...

Nhiều năm trở lại đây, người dân thôn Thành Công, xã Lãng Công luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, tích cực phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa mới; nhiều năm liền, Chi bộ thôn đạt danh hiệu TSVM, thôn đạt danh hiệu Làng văn hóa cấp tỉnh.

Có được kết quả đó, vai trò của Trưởng bản Đặng Văn Sinh - người có uy tín trong đồng bào dân tộc Dao, thôn Thành Công là rất quan trọng. Ông Sinh chia sẻ: “Tôi được bà con suy tôn là người có uy tín, bà con tin tưởng, nghe theo, bản thân mình phải luôn gương mẫu trong việc chấp hành các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, các quy định của xã, hương ước của thôn; đồng thời phải tích cực tuyên truyền, vận động để con em mình, dòng tộc mình tích cực làm việc tốt…".

Ông Đào Văn Lin là người có uy tín trong đồng bào dân tộc Cao Lan ở thôn Đồng Dạ, xã Quang Yên, ông luôn được bà con trong thôn kính trọng, tin theo. Tuy tuổi đã cao, nhưng ông Lin vẫn tích cực tham gia công tác xã hội, giữ vai trò Trưởng Ban Công tác mặt trận thôn.

Với vai trò, uy tín, ông luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm,gương mẫu, đi đầu trong mọi phong trào thi đua ở địa phương. Ông Lin cho biết: “Được chính quyền và bà con suy tôn là người có uy tín, bản thân tôi luôn tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân trong thôn hăng hái tham gia lao động sản xuất, phát triển kinh tế, tích cực đóng góp xây dựng NTM...

Từ năm 2016 đến nay, tôi đã cùng chi bộ, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể ở thôn vận động bà con tự nguyện hiến trên 5.000 m2 đất các loại để xã triển khai các dự án, công trình phục vụ chương trình xây dựng NTM như: Nhà văn hóa thôn, đường GTNT, GTNĐ”...

Đồng chí Vi Đình Quang, Phó Chủ tịch UBND xã Quang Yên cho biết: Nhiều năm qua, những người có uy tín ở xã luôn phát huy tốt vai trò, vị thế đối với cộng đồng dân cư. Bằng uy tín, tiếng nói, hành động, những người uy tín đã có những đóng góp tích cực trong tuyên truyền phổ biến các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước đến với đông đảo người dân, luôn đi đầu trong việc tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia lao động, sản xuất, phát triển KT-XH, đảm bảo AN-QP trên địa bàn khu dân cư.

Với kinh nghiệm và sự hiểu biết của mình,những người có uy tín trên địa bàn xã đã có tiếng nói, ý kiến đóng góp quý báu trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền TSVM. Họ thực sự là cầu nối truyền tải tâm tư nguyện vọng của đồng bào DTTS đến với cấp ủy, chính quyền địa phương.

Mặc dù, hiện nay, những người có uy tín ở xã tuổi đều đã cao nhưng vẫn nhiệt tình tham gia công tác xã hội, đảm nhận các chức vụ như: Bí thư chi bộ, Trưởng Ban Công tác mặt trận; Chi hội trưởng NCT... ở các thôn dân cư. Với sự hiểu biết phong phú về phong tục, tập quán và bản sắc văn hóa dân tộc Cao Lan, người có uy tín ở xã đã nêu cao vai trò trong việc gìn giữ, bảo tồn và phát huy các giá trị, phong tục truyền thống, bản sắc văn hóa tốt đẹp của dân tộc mình...

Bên cạnh đó, họ cũng luôn tích cực đi đầu trong việc tuyên truyền, vận động bà con đồng bào DTTS tham gia đóng góp tiền, ngày công xây dựng nhà văn hóa, hiến đất xây dựng đường GTNT, GTNĐ... phục vụ chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng NTM ở địa phương...

Những đóng góp thiết thực của người có uy tín ở huyện Sông Lô đã góp phần tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Đồng bào các dân tộc trên địa bàn huyện tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước; luôn thể hiện tinh thần đoàn kết, giữ vững ổn định chính trị, TTATXH ngay từ cơ sở... Qua đó, tạo tiền đề xây dựng Đảng, chính quyền ngày càng TSVM.

Ngô Tuấn Anh