Chuyển biến trong thực hiện “Năm dân vận chính quyền” ở Lập Thạch

08:09 | 24/09/2018
|

Quyết tâm thực hiện tốt “Năm dân vận chính quyền”, các cấp ủy Đảng, chính quyền huyện Lập Thạch tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới công tác dân vận theo hướng “gần dân, trọng dân, sát dân”, giữ vững mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, chính quyền với nhân dân;

Quyết tâm thực hiện tốt “Năm dân vận chính quyền”, các cấp ủy Đảng, chính quyền huyện Lập Thạch tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới công tác dân vận theo hướng “gần dân, trọng dân, sát dân”, giữ vững mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, chính quyền với nhân dân; góp phần tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức, hành động của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân trong thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của địa phương.

Nhiều hộ dân thôn Thành Công, xã Triệu Đề tự nguyện hiến đất, đóng góp tiền, ngày công và tháo dỡ tường rào để mở rộng đường GTNT. Ảnh: Trường Khanh

Cụ thể hóa Nghị quyết 25 của BCH Trung ương Đảng về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới” và thực hiện chủ đề “Năm dân vận chính quyền” năm 2018, các cấp ủy, chính quyền huyện Lập Thạch đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai, đổi mới công tác tuyên truyền tới cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân về ý nghĩa, vai trò công tác dân vận trong tình hình mới; xác định rõ vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong thực hiện công tác dân vận.

Đồng thời, cụ thể hóa chương trình phối hợp trong thực hiện “Năm dân vận chính quyền”, gắn việc xây dựng các mô hình “Dân vận khéo” với đẩy mạnh "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Qua đó, tác phong, thái độ, lề lối làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong huyện có nhiều chuyển biến tích cực, thể hiện rõ trong việc nêu cao tinh thần trách nhiệm giải quyết công việc, vì nhân dân phục vụ và gương mẫu chấp hành, thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Đồng chí Đỗ Thị Kim Liên, Phó trưởng Ban Dân vận Huyện ủy Lập Thạch cho biết: Một trong những chuyển biến rõ nét trong công tác dân vận chính quyền được các cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương đánh giá cao chính là công tác cải cách hành chính, trên tinh thần tăng cường ý thức trách nhiệm, nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính, đổi mới phương thức lề lối làm việc của cán bộ, công chức, viên chức, đề cao vai trò của người đứng đầu trong giải quyết công việc, hướng tới sự hài lòng của người dân.

Huyện ban hành các văn bản QPPL, quy chế quản lý, sử dụng phần mềm ứng dụng chung của tỉnh cho bộ phận “một cửa” tại các cơ quan, đơn vị; áp dụng quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn IS0 9001:2008 và thực hiện công khai minh bạch, đơn giản hóa các TTHC tạo thuận lợi cho tổ chức, công dân đến giao dịch công việc. 8 tháng đầu năm 2018, các cấp chính quyền đã tiếp nhận trên 9.800 hồ sơ TTHC, đa phần các hồ sơ được giải quyết đúng thời hạn, trong đó, 56% hồ sơ trả trước thời hạn.

Huyện chỉ đạo, phân công cán bộ phụ trách cơ sở, nắm bắt tâm, tư nguyện vọng của quần chúng nhân dân; kịp thời giải quyết những vấn đề bức xúc, vướng mắc, nổi cộm ngay từ cơ sở. Tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo để bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của công dân; tăng cường tổ chức hòa giải, duy trì đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân xoay quanh những vấn đề được dư luận quan tâm như: Vấn đề đất đai, công tác GPMB cho các dự án; công tác vệ sinh môi trường, xử lý rác thải ở một số khu dân cư; chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM); tìm đầu ra cho các sản phẩm nông nghiệp... Nhờ đó, thời gian qua, trên địa bàn huyện không để có “điểm nóng”, khiếu kiện đông người, đơn thư vượt cấp, tình hình an ninh chính trị được giữ vững.

Đồng chí Phan Công Chung, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Bàn Giản cho biết:Thông qua các cuộc tiếp xúc, đối thoại trực tiếp, nhiều vấn đề bức xúc, phản ánh của nhân dân đã được lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã trực tiếp lắng nghe, tiếp thu và chỉ đạo giải quyết tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc nảy sinh tại cơ sở. Từ đó, góp phần củng cố và phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong phát triển KT –XH ở địa phương.

Đơn cử là trong xây dựng NTM, mặc dù địa phương về đích từ năm 2015, song, để nâng cao các tiêu chí giao thông, nhà văn hóa, năm 2018, UBND xã huy động nhân dân đóng góp, ủng hộ được trên 300 triệu đồng để cải tạo, nâng cấp một số tuyến đường ngõ xóm đã xuống cấp. Tiêu biểu như thôn Đông Lai đã vận động người dân ủng hộ được 40 triệu đồng để nâng cấp 3 tuyến đường ngõ nhỏ; thôn Bồ Thầy đã vận động người dân ủng hộ gần 90 triệu đồng san lấp mặt bằng, khuôn viên NVH.

Đổi mới công tác dân vận chính quyền theo hướng “gần dân, trọng dân, sát dân”, huyện Lập Thạch còn phát huy được sức mạnh đoàn kết và quyền làm chủ của nhân dân, đặc biệt trong xây dựng NTM. Với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, đến nay, huyện Lập Thạch đã huy động gần 974 tỷ đồng xây dựng NTM, trong đó, vận động nhân dân đóng góp, ủng hộ được gần 30 tỷ đồng, trên 40.000 ngày công, hơn 287.000m2 đất để xây dựng, nâng cấp 296,3 km đường giao thông nông thôn và cứng hóa kênh mương; lắp đặt trên 100 chiếc cống, sửa chữa trên 100 phòng học...

Cơ sở hạ tầng được quan tâm đầu tư khang trang, 97% tuyến đường trục chính liên xã được cứng hóa; cơ cấu kinh tế có sự chuyển dịch tích cực, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được cải thiện, ANCT, TTATXH được giữ vững. Cuối năm 2018, Lập Thạch phấn đấu 100% các xã đạt NTM và trở thành huyện NTM vào năm 2019...

Đồng chí Lưu Thị Chi Lan, Phó Trưởng ban Thường trực, Ban Dân vận Huyện ủy Lập Thạch nhấn mạnh: Phát huy hiệu quả “Năm dân vận chính quyền”, huyện Lập Thạch đã tạo nhiều chuyển biến tích cực, mỗi cán bộ, đảng viên thực sự trở thành “công bộc” của dân, góp phần đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân phát huy quyền làm chủ trong phát triển KT –XH và xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh, qua đó củng cố niềm tin giữa nhân dân với Đảng, Nhà nước.

Thanh Tuyền