Xây dựng hình ảnh người cán bộ kiểm sát kỷ cương, trách nhiệm

09:09 | 19/09/2018
|

Những năm qua, Viện Kiểm sát nhân dân (KSND) huyện Yên Lạc luôn chú trọng đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, từng bước xây dựng đội ngũ cán bộ, kiểm sát viên (KSV) “vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm, bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”...


Những năm qua, Viện Kiểm sát nhân dân (KSND) huyện Yên Lạc luôn chú trọng đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, từng bước xây dựng đội ngũ cán bộ, kiểm sát viên (KSV) “vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm, bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”...

Cán bộ, kiểm sát viên Viện KSND huyện Yên Lạc trao đổi nghiệp vụ chuyên môn, nâng cao chất lượng thực thi pháp luật. Ảnh: Dương Hà

Để việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đi vào chiều sâu và có sức lan tỏa rộng rãi trong toànđơn vị, ngay từ đầu năm, Chi bộ Viện KSND huyện Yên Lạc luôn coi trọng công tác tuyên truyền về việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước trong đội ngũ cán bộ, đảng viên nhằm nâng cao nhận thức về vai trò, trách nhiệm của người cán bộ trong công tác thi hành pháp luật theo lời dạy của Bác Hồ đối với cán bộ ngành kiểm sát - “Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn”.

Thông qua những công việc cụ thể hàng ngày, mỗi cán bộ, KSV đều ý thức được tầm quan trọng của nhiệm vụ được giao, do đó, trong quá trình thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử hình sự, KSV luôn nghiên cứu kỹ các tài liệu chứng cứ, nắm chắc hồ sơ vụ án, chuẩn bị trước đề cương thẩm vấn, chủ động tham gia xét hỏi, tranh luận, đề xuất mức hình phạt phù hợp với tính chất và hậu quả của hành vi phạm tội; góp phần bảo đảm tòa án ra bản án, quyết định có căn cứ, đúng pháp luật, không bỏ lọt tội phạm, không làm oan người vô tội.

Với tinh thần đó, 7 tháng đầu năm 2018, đơn vị đã thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra 62 vụ/89 bị can; thụ lý 38 vụ/70 bị can trong giai đoạn truy tố, tăng 6 vụ so cùng kỳ, trong đó, đã giải quyết 35 vụ/66 bị can, đạt 92,1%; số vụ án tiến hành phúc cung là 35 vụ/66 bị can. Chất lượng các khâu trong quá trình thực hiện từng bước được nâng lên.

Trong công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử sơ thẩm các vụ án hình sự, Viện đã thụ lý 46 vụ/92 bị cáo, tăng 18 vụ so với cùng kỳ năm 2017, trong đó, tòa án đã giải quyết 37 vụ/69 bị can, đạt 82,2%. Đồng chí Vũ Thành Vinh, Viện trưởng Viện KSND huyện Yên Lạc cho biết: Để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, lãnh đạo đơn vị đặc biệt chú trọng đến việc phân công trách nhiệm và phối hợp công tác với các cơ quan chức năng liên quan, nhất là với Tòa án Nhân dân huyện Yên Lạc để tổ chức các phiên tòa rút kinh nghiệm nhằm nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử... đảm bảo công tâm và khách quan, đúng người, đúng tội.

Không chỉ trong các vụ án hình sự, đối với các vụ, việc dân sự, hôn nhân gia đình, đơn vị cũng tiến hành kiểm sát chặt chẽ việc thụ lý vụ án cũng như việc lập hồ sơ, thu thập chứng cứ; đồng thời tiến hành thiết lập hồ sơ kiểm sát từ khi thụ lý vụ án đến giai đoạn có bản án, quyết định giải quyết vụ án. Việc lập hồ sơ đảm bảo đầy đủ, đúng quy trình và theo hướng dẫn mới nhất của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.

Ngoài ra, đơn vị còn cử KSV tham gia 100% các phiên tòa theo quy định của pháp luật. Kiểm sát 100% các bản án, quyết định giải quyết các vụ việc dân sự, hôn nhân gia đình do Tòa án nhân dân huyện Yên Lạc chuyển đến. 7 tháng đầu năm 2018, đơn vị đã giải quyết được 186/269 vụ, việc, trong đó có 196 vụ, việc mới.

Nhận thức được tầm quan trọng và ý nghĩa to lớn của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhất là tư tưởng của Người trong thực hành quyền công tố, đảm bảo thực thi pháp luật, bên cạnh nhiệm vụ chuyên môn, đơn vị còn tham gia đầy đủ các phong trào của ngành, của địa phương, của các tổ chức đoàn thể phát động như: đóng góp xây dựng Quỹ đền ơn đáp nghĩa, Quỹ Khuyến học, hiến máu nhân đạo; phong trào “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới”...bằng những hành động cụ thể, thiết thực.

Trong đó, chú trọng các giá trị xã hội, giá trị về tư tưởng trong việc phối hợp cùng với các cơ quan nội chính giải quyết kịp thời các vụ việc hình sự xảy ra trên địa bàn, chọn được nhiều án điểm, án xét xử lưu động nhằm giáo dục pháp luật và phòng ngừa từ xa những hành vi vi phạm, củng cố niềm tin của nhân dân vào thực thi pháp luật.

Trong thời gian tới, xác định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là kim chỉ nam trong mọi hoạt động chuyên môn nghiệp vụ, Viện tiếp tục triển khai sâu, rộng hơn nữa việc học và làm theo Bác gắn với các nội dung Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần nâng cao chất lượng kiểm sát thi hành án, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xây dựng Chi bộ Viện KSND huyện Yên Lạc ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Thành Vinh - Lê Minh