Chuyển biến trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng ở Vĩnh Thịnh

09:09 | 19/09/2018
|

Sau gần 2 năm thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII), Đảng bộ xã Vĩnh Thịnh (Vĩnh Tường) đã nghiêm túc kiểm điểm, thẳng thắn chỉ rõ từng khuyết điểm, hạn chế, cũng như trách nhiệm của tập thể, cá nhân;

Sau gần 2 năm thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII), Đảng bộ xã Vĩnh Thịnh (Vĩnh Tường) đã nghiêm túc kiểm điểm, thẳng thắn chỉ rõ từng khuyết điểm, hạn chế, cũng như trách nhiệm của tập thể, cá nhân; từ đó, chủ động đề ra các giải pháp, phương hướng khắc phục, tạo chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Cán bộ, đảng viên Chi bộ thôn Khách Nhi Ngược, xã Vĩnh Thịnh (Vĩnh Tường) thường xuyên tìm hiểu, nhận diện những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống để chủ động phòng tránh. Ảnh: Trường Khanh

Trên cơ sở phân tích, đối chiếu với các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ theo tinh thần Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII), những tồn tại, hạn chế được BTV Đảng ủy xã Vĩnh Thịnh xác định sau kiểm điểm gồm: Việc đưa nội dung học tập Nghị quyết T.Ư 4 gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị vào sinh hoạt chi bộ định kỳ ở các chi bộ cơ sở chưa được triển khai thường xuyên; công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên tuy đã được quan tâm nhưng chưa đạt yêu cầu đề ra.

Một số cán bộ, đảng viên, công chức chưa gương mẫu thực hiện các quy định, quy chế sinh hoạt của chi bộ Đảng, có biểu hiện ngại học tập, nghiên cứu, quán triệt nghị quyết; cá biệt, có trường hợp cán bộ, đảng viên vi phạm quy định của Điều lệ Đảng. Công tác quản lý đất đai chưa triệt để, thường xuyên, dẫn đến việc người dân lấn chiếm, sử dụng đất sai mục đích; công tác dồn thửa, đổi ruộng triển khai chậm tiến độ; tình trạng ô nhiễm môi trường diễn biến phức tạp, ảnh hưởng xấu đến sức khỏe, đời sống của người dân...

Để chủ động khắc phục những tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra, BTV Đảng ủy xã đề ra một số giải pháp trọng tâm: Chú trọng công tác bồi dưỡng, giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống cho đội ngũ cán bộ, đảng viên; phát huy ý thức tự học, tự rèn, tự phê bình và phê bình trước tập thể, từ đó, đấu tranh có hiệu quả với các biểu hiện suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống, ngại khó, ngại khổ của cán bộ, đảng viên. Chỉ đạo cấp ủy các chi bộ thực hiện nghiêm quy định nêu gương của người đứng đầu gắn với thực hiện chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tăng cường đấu tranh phòng, chống các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Duy trì nền nếp, chế độ sinh hoạt Đảng, nhất là sinh hoạt chuyên đề về tự phê bình và phê bình, coi đó là nhiệm vụ thường xuyên của mỗi chi bộ và mỗi cán bộ, đảng viên...

Ông Nguyễn Trọng Bị, Bí thư Chi bộ thôn Khách Nhi Ngược, xã Vĩnh Thịnh cho biết: Sau khi nghiêm túc kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII), mỗi cán bộ, đảng viên trong chi bộ đã nhìn nhận những mặt hạn chế, khuyết điểm của bản thân; từ đó, tự xác định giải pháp để khắc phục, sửa chữa. Chi ủy chi bộ đã chỉ đạo các đảng viên nêu cao tính tiền phong, gương mẫu, nói đi đôi với làm trong công tác, lối sống ở mọi lúc, mọi nơi.

Mọi vấn đề liên quan đến đời sống của người dân trong thôn đều được cấp ủy, chính quyền thôn đưa ra bàn bạc kỹ lưỡng và lấy ý kiến rộng rãi trong nhân dân. Phát huy tốt tinh thần dân chủ, đoàn kết nên trong thời gian qua, tất cả các phong trào, nhiệm vụ phát triển KT-XH ở địa phương đều nhận được sự đồng thuận và hưởng ứng của đông đảo người dân, điều đó được thể hiện trong việc người dân tích cực tham gia hiến đất, góp công, góp tiền để làm đường GTNT, nhà văn hóa thôn...

Đồng chí Nguyễn Văn Xuân, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Vĩnh Thịnh cho biết: Để khắc phục triệt để những tồn tại, hạn chế sau khi nghiêm túc kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết T.Ư 4, ngay từ đầu năm 2018, BTV Đảng ủy đã chỉ đạo UBKT Đảng ủy tiến hành kiểm điểm và xử lý kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với 5 trường hợp cán bộ, đảng viên vi phạm các quy định của Điều lệ Đảng; thực hiện việc lấy phiếu tín nhiệm các chức danh cán bộ lãnh đạo quản lý theo quy định; trên cơ sở đó, kịp thời thay thế, điều chuyển công tác đối với những cán bộ có tín nhiệm thấp... Đảng ủy cũng tăng cường công tác giáo dục, quản lý cán bộ, công chức nhằm ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống...

Thực hiện nghiêm quy định nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, thôn dân cư gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương. Chỉ đạo các chi bộ thực hiện nghiêm quy chế làm việc của cấp ủy, chế độ sinh hoạt cấp ủy và sinh hoạt chi bộ; nâng cao hiệu quả quản lý, giáo dục đảng viên nơi công tác, nơi cư trú; chủ động, nắm bắt và xử lý kịp thời những vấn đề dư luận quần chúng quan tâm...

Chỉ đạo UBND xã tập trung xây dựng và triển khai kế hoạch dồn thửa đổi ruộng trên địa bàn nhằm đảm bảo tiến độ đã đề ra; chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể, thôn dân cư đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức cho người dân trong công tác bảo vệ môi trường; đồng thời, chú trọng triển khai các giải pháp nhằm từng bước giải quyết triệt để tình trạng ô nhiễm môi trường từ nước và rác thải do chăn nuôi bò sữa; tập trung xử lý dứt điểm các trường hợp lấn chiếm, sử dụng đất sai mục đích; đẩy nhanh tiến độ cấp GCNQSDĐ cho người dân...

Thời gian tới, để từng bước nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên, BTV Đảng ủy xã Vĩnh Thịnh tập trung đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên. Tăng cường chỉ đạo các cấp ủy chi bộ thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy sức mạnh của tập thể, đề cao vai trò, trách nhiệm cá nhân của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ theo tinh thần Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII). Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nhằm kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các tập thể, cá nhân vi phạm...

Ngô Tuấn Anh