Nêu cao vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong thực hiện nghị quyết T.Ư 4

08:09 | 07/09/2018
|

Thực hiện lời dạy của Bác: "Đảng mạnh là do chi bộ tốt, chi bộ tốt là do các đảng viên đều tốt", Đảng bộ thị trấn Tam Sơn (Sông Lô) đã phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu trong thực hiện Nghị quyết T.Ư 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng. 

Thực hiện lời dạy của Bác: "Đảng mạnh là do chi bộ tốt, chi bộ tốt là do các đảng viên đều tốt", Đảng bộ thị trấn Tam Sơn (Sông Lô) đã phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu trong thực hiện Nghị quyết T.Ư 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Qua đó, nâng cao tinh thần chủ động, sáng tạo, tự nguyện, tự giác, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Việc kiểm tra hồ sơ đảng viên, nắm bắt tư tưởng đảng viên được cấp ủy thị trấn Tam Sơn thường xuyên thực hiện. Ảnh: Dương Hà

Đảng bộ thị trấn Tam Sơn hiện có 285 đảng viên, sinh hoạt ở 10 chi bộ. Đồng chí Vũ Xuân Cương, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy thị trấn cho biết: Thời gian qua, để các nội dung Nghị quyết T.Ư 4 khóa XII thực sự đi vào cuộc sống, Đảng bộ thị trấn đã đề ra nhiều giải pháp thực hiện, trong đó đặc biệt chú trọng nêu cao vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu cơ quan, tổ chức Đảng.

Việc nêu gương được triển khai thực hiện trong toàn Đảng bộ với tinh thần “trên trước, dưới sau”, “trong trước, ngoài sau”, cấp ủy nêu gương cho đảng viên, đảng viên nêu gương cho quần chúng, cán bộ cấp trên nêu gương cho cán bộ cấp dưới, người đứng đầu cơ quan, tổ chức đoàn thể nêu gương cho công chức, viên chức, người lao động và hội viên.

Để nâng cao nhận thức, thống nhất ý chí, hành động, thực hiện hiệu quả Nghị quyết T.Ư, 4 khóa XII, Đảng ủy đã quán triệt và xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện, triển khai đến các cấp ủy cơ sở và đảng viên trong toàn Đảng bộ. Với tinh thần nêu gương, các cán bộ, đảng viên đã nghiêm túc kiểm điểm, nhận diện rõ 27 biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” để rèn luyện và khắc phục, phấn đấu.

Theo đó, mỗi cán bộ, đảng viên, người đứng đầu gương mẫu kiểm điểm chỉ ra những ưu điểm, hạn chế, thiếu sót của bản thân để tìm giải pháp khắc phục, sửa chữa. Cấp ủy các cấp nghiêm túc nhìn nhận và thực hiện kiểm điểm để khắc phục kịp thời những hạn chế trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo. Sau kiểm điểm, cấp ủy các cấp đã chỉ ra được những hạn chế, tồn tại như: Tinh thần đấu tranh phê bình và tự phê bình còn hạn chế; chất lượng sinh hoạt đảng ở chi bộ chưa cao, nội dung sinh hoạt đảng chưa phong phú; một số cán bộ, công chức chưa thực sự hết mình trong công việc, còn có tình trạng “làm cho xong”...

Từ đó, cấp ủy các cấp đã đưa ra những giải pháp cụ thể góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm, tác phong, lề lối làm việc của cán bộ, công chức, người đứng đầu trong toàn Đảng bộ. Đồng thời, cấp ủy tích cực triển khai tổ chức thực hiện toàn diện công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời uốn nắn những lệch lạc, khắc phục những thiếu sót, khuyết điểm, hạn chế của tổ chức đảng và đảng viên, tạo được niềm tin, sự đồng thuận của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Tinh thần đấu tranh phê bình những biểu hiện sai trái, lệch lạc, những biểu hiện tiêu cực trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân được nâng cao.

Đảng ủy thường xuyên đổi mới phương thức lãnh đạo bằng việc ra nghị quyết lãnh đạo hàng tháng, thực hiện tốt công tác tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt Đảng, tăng cường công tác xây dựng, củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các chi bộ, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành phụ trách từng lĩnh vực và từng chi bộ. Tỷ lệ đảng viên dự sinh hoạt chi bộ định kỳ đạt trên 85%, chất lượng sinh hoạt đảng ngày càng được nâng cao.

Đảng viên Vũ Văn Linh, Chi bộ tổ dân phố Bình Sơn Thượng, thị trấn Tam Sơn cho biết: "Việc triển khai thực hiện nghị quyết T.Ư 4 có ý nghĩa quan trọng, tác động trực tiếp tới công việc của tôi. Là người cán bộ, đảng viên, tôi thấy bản thân mình phải gương mẫu và xây dựng hình ảnh để quần chúng noi theo. Bởi vậy, việc tự kiểm điểm gắn liền với học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã giúp tôi nhận thức rõ vai trò và trách nhiệm của mình đối với công việc cũng như ý thức hơn trong từng hành động, lời nói, giúp công việc đạt hiệu quả cao hơn".

Từ một địa phương nghèo của huyện Sông Lô, đến nay, thị trấn Tam Sơn đã có bước phát triển khá, tỷ trọng thương mại dịch vụ và tiểu thủ công nghiệp xây dựng cơ bản tăng, đời sống của người dân không ngừng được nâng cao, thu nhập bình quân đầu người đạt 38 triệu đồng/năm. Đảng ủy thường xuyên quan tâm chỉ đạo xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc, đảm bảo ổn định tình hình chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương...

Bình Duyên