Thị trấn Yên Lạc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

08:09 | 05/09/2018
|

Xác định chi bộ có vai trò quan trọng, là cầu nối giữa Đảng với quần chúng nhân dân, Đảng bộ thị trấn Yên Lạc, huyện Yên Lạc tập trung thực hiện nhiều giải pháp để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, tăng cường sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên, góp phần xây dựng Đảng ngày càng TSVM.


Xác định chi bộ có vai trò quan trọng, là cầu nối giữa Đảng với quần chúng nhân dân, Đảng bộ thị trấn Yên Lạc, huyện Yên Lạc tập trung thực hiện nhiều giải pháp để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, tăng cường sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên, góp phần xây dựng Đảng ngày càng TSVM.

Chi ủy chi bộ Tổ dân phố 1 Trung (thị trấn Yên Lạc) bàn bạc, thống nhất nội dung trước buổi sinh hoạt chi bộ. Ảnh: Trường Khanh

Đảng bộ thị trấn Yên Lạc có hơn 420 đảng viên, sinh hoạt ở 22 chi bộ trực thuộc; trong đó, có 16 chi bộ tổ dân phố. Nhiều năm trước đây, chất lượng sinh hoạt chi bộ ở Đảng bộ thị trấn, đặc biệt là các chi bộ tổ dân phố còn bộc lộ một số tồn tại như: Nội dung sinh hoạt đơn điệu; tinh thần tự phê bình và phê bình trong đảng viên chưa cao, đảng viên thường không tham gia phát biểu ý kiến trong buổi sinh hoạt; nghị quyết chi bộ đề ra còn chung chung, chưa sát với tình hình thực tế…

Để khắc phục tình trạng đó, BTV Đảng ủy thị trấn đề ra những giải pháp nhằm từng bước nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, nhất là chi bộ tổ dân phố. Các đồng chí trong BCH Đảng bộ phụ trách tổ dân phố trực tiếp sinh hoạt cùng chi bộ để hướng dẫn về hình thức, nội dung, cũng như kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đảng viên và nhân dân, từ đó đề xuất, tham mưu với Đảng ủy thị trấn trong việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ các nội dung, xử lý có hiệu quả những vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở...

Xác định con người là yếu tố then chốt, ngoài việc chú trọng giáo dục tư tưởng, chính trị cho cán bộ đảng viên, Đảng ủy thường xuyên quan tâm kiện toàn đội ngũ trong chi ủy chi bộ đảm bảo đủ về số lượng, chất lượng; phối hợp với cơ quan chuyên môn tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng.

Đồng thời, Đảng ủy chủ động xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát nội dung, chất lượng sinh hoạt tại các chi bộ. Bằng hình thức chấm điểm xếp loại cụ thể, chỉ rõ những hạn chế, yếu kém và thông báo đến từng chi bộ theo từng tháng, từng quý, năm, giúp các chi bộ kịp thời đề ra các giải pháp khắc phục, sửa chữa.

Chi bộ Tổ dân phố 5, Thôn Đông hiện có 19 đảng viên. Trước khi buổi sinh hoạt diễn ra, chi ủy dành thời gian để thống nhất các nội dung, vấn đề cần đưa ra để bàn bạc, thống nhất trong chi bộ, nhất là những chủ trương, chính sách mới của Đảng và Nhà nước, các văn bản chỉ đạo của cấp ủy cấp trên do Phòng Tư pháp huyện soạn thảo; tình hình thời sự, chính trị quốc tế, trong nước, trong tỉnh cũng như của địa phương; phổ biến, kiểm điểm, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ của chi bộ trong tháng (nêu rõ những việc đã làm được, chưa làm được, nguyên nhân, kết quả), thảo luận những nhiệm vụ thực hiện trong tháng tiếp theo...

Để nội dung ở các cuộc sinh hoạt chi bộ không còn là hình thức, chung chung, đồng chí Bí thư chi bộ đóng vai trò dẫn dắt, gợi mở, tạo bầu không khí thực sự dân chủ, khuyến khích các đảng viên cùng nhau bàn bạc, thảo luận, đưa ra những ý kiến, đề xuất giải pháp để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc ở tổ dân phố. Trong đó, tập trung vào những vấn đề mà nhiều đảng viên và nhân dân quan tâm như: đảm bảo vệ sinh môi trường; lấn chiếm đất đai, sử dụng sai mục đích đất nông nghiệp; tình hình an ninh trật tự, tệ nạn xã hội…

Mọi ý kiến đóng góp của các đồng chí đảng viên đều được ghi chép đầy đủ để làm cơ sở xây dựng nghị quyết lãnh đạo. Bên cạnh đó, chi bộ thường xuyên tổ chức các buổi sinh hoạt mở rộng, mời đại diện các ban, ngành, đoàn thể trong thôn cùng tham gia dự họp, thảo luận để giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân, góp phần giảm tình trạng khiếu kiện, khiếu nại.

Đồng chí Nguyễn Thị Vân, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy thị trấn Yên Lạc cho biết: Bám sát Chỉ thị số 10-CT/TW của Bộ Chính trị về "Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ", Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương về "Nội dung sinh hoạt chi bộ", và mới đây nhất là Hướng dẫn số 12 ngày 16/7/2018 của Ban Tổ chức Trung ương về “Một số vấn đề nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”, Đảng ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, cụ thể nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của Bí thư chi bộ và đảng viên về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của sinh hoạt chi bộ.

Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, việc tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII trở thành nội dung thường xuyên trong sinh hoạt chi bộ; góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Nhờ thực hiện đồng bộ những giải pháp về nâng cao chất lượng sinh hoạt nên hầu hết các chi bộ, đặc biệt là chi bộ tổ dân phố trên địa bàn thị trấn đã có những chuyển biến tích cực trong công tác sinh hoạt Đảng; chế độ sinh hoạt được duy trì, số đảng viên tham gia đạt tỷ lệ cao (trên 90%); tất cả các chi bộ tổ dân phố đều duy trì lịch sinh hoạt định kỳ từ mùng 1 đến mùng 5 hàng tháng.

Việc đổi mới và đa dạng hình thức và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ ở Đảng bộ thị trấn Yên Lạc thời gian qua đã góp phần nâng cao vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng; phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo của các chi bộ Đảng trong đời sống xã hội, tạo cầu nối giữa Đảng với quần chúng nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Thu Nhàn