Đảng bộ xã Đạo Tú: Nêu cao vai trò, trách nhiệm trong công tác quản lý đất đai

09:09 | 15/09/2020
|

Quản lý đất đai là lĩnh vực khó, đòi hỏi sự lãnh, chỉ đạo sát sao của cấp ủy, chính quyền địa phương. Nhận thức được điều đó, Đảng bộ xã Đạo Tú, huyện Tam Dương quyết liệt trong công tác lãnh, chỉ đạo việc phát hiện và xử lý các trường hợp vi phạm Luật Đất đai trên địa bàn.

Quản lý đất đai là lĩnh vực khó, đòi hỏi sự lãnh, chỉ đạo sát sao của cấp ủy, chính quyền địa phương. Nhận thức được điều đó, Đảng bộ xã Đạo Tú, huyện Tam Dương quyết liệt trong công tác lãnh, chỉ đạo việc phát hiện và xử lý các trường hợp vi phạm Luật Đất đai trên địa bàn.

Cấp ủy Chi bộ thôn Hủng Guột, xã Đạo Tú, huyện Tam Dương thường xuyên giám sát, phát hiện, ngăn chặn và báo cáo kịp thời các vi phạm về đất đai trên địa bàn. Ảnh: Nguyễn Lượng

Để công tác quản lý đất đai được thực hiện hiệu quả, Đảng ủy xã Đạo Tú xây dựng Nghị quyết chuyên đề về tăng cường sự lãnh, chỉ đạo của Đảng trong công tác quản lý và sử dụng đất đai trên địa bàn; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về đất đai.

Đồng thời, nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý đất đai; phát huy tinh thần gương mẫu, đi đầu của cán bộ, đảng viên trong việc chấp hành những quy định về quản lý, sử dụng đất; kiên quyết xử lý nghiêm đối với những cán bộ, đảng viên vi phạm.

Đảng ủy thường xuyên chỉ đạo UBND xã tăng cường công tác quản lý đất đai, xử lý dứt điểm các trường hợp vi phạm, cương quyết không để phát sinh các trường hợp vi phạm mới; giao trách nhiệm cho cấp ủy chi bộ, đảng ủy viên, ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy xã phụ trách thực hiện việc giám sát công tác quản lý đất đai tại địa bàn, nhằm kịp thời phát hiện và đề xuất các biện pháp ngăn chặn, xử lý theo đúng quy định.

Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Hủng Guột Phùng Đức Long cho biết: Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy, chi ủy đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo sự thống nhất về nhận thức trong toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân trong thực hiện Luật Đất đai.

Đặc biệt, trong các buổi sinh hoạt chi bộ, vấn đề quản lý đất đai đều được chi ủy đưa ra họp bàn để tìm ra giải pháp thực hiện hiệu quả. Chi bộ còn phân công các đảng viên giám sát chặt chẽ, chủ động nắm bắt tình hình sử dụng đất trên địa bàn để kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý dứt điểm vi phạm ngay từ khi mới phát sinh.

Do đó, từ năm 2003 đến nay, trên địa bàn của thôn không xảy ra trường hợp lấn chiếm, sử dụng đất sai mục đích.

Nhờ sự lãnh, chỉ đạo sát sao của cấp ủy, chính quyền, công tác quản lý đất đai trên địa bàn xã Đạo Tú đã có những chuyển biến tích cực.

Chia sẻ về vấn đề này, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Đạo Tú Nguyễn Văn Điền cho biết: Đến nay, xã đã xây dựng được bản đồ địa chính; hoàn thành quy hoạch nông thôn mới tại các thôn, kế hoạch sử dụng đất năm 2019, quy hoạch sử dụng đất những năm tiếp theo.

Công tác thu hồi, giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất được thực hiện nghiêm theo các quy định của pháp luật. Từ năm 2014 đến nay, số vụ vi phạm về lấn chiếm, sử dụng đất sai mục đích, xây dựng công trình trái phép trên đất nông nghiệp của địa phương giảm đáng kể.

Nếu như năm 2014 trên địa bàn xã có 21 trường hợp vi phạm về đất đai, thì đến hết năm 2019 chỉ còn 9 trường hợp vi phạm. Các vi phạm phát sinh mới đa phần được phát hiện kịp thời và xử lý dứt điểm.

Tuy nhiên, công tác quản lý đất đai trên địa bàn xã Đạo Tú vẫn còn một số hạn chế: Tình trạng các hộ gia đình, cá nhân lấn chiếm đất đai, lấn chiếm hành lang an toàn giao thông vẫn xảy ra ở một số nơi; một số hộ gia đình sử dụng đất không đúng quy hoạch, làm phá vỡ quy hoạch sử dụng đất đai của xã, ảnh hưởng đến sản xuất và đi lại của nhân dân; tình trạng khai thác và vận chuyển trái phép tài nguyên đất vẫn còn xảy ra…

Nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên chủ yếu là do một số cấp ủy chi bộ chưa phát huy hết vai trò lãnh đạo trong công tác quản lý đất đai; trưởng thôn, các ban, ngành, đoàn thể chưa thường xuyên giám sát, phát hiện, ngăn chặn và báo cáo kịp thời các vi phạm; công tác phối hợp giữa cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể trong việc thực hiện công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành các quy định của pháp luật về đất đai còn thiếu đồng bộ.

Để khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý đất đai, thời gian tới, Đảng ủy xã Đạo Tú tiếp tục tăng cường công tác lãnh, chỉ đạo và nâng cao ý thức trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền từ xã đến thôn trong công tác quản lý và sử dụng đất đai.

Đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về đất đai để nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn; yêu cầu UBND xã chỉ đạo cán bộ chuyên môn phối hợp với cấp ủy chi bộ, trưởng thôn tăng cường kiểm tra, phát hiện kịp thời, ngăn chặn và xử lý triệt để các trường hợp vi phạm phát sinh mới.

Thực hiện việc phân cấp quản lý, phân công rõ trách nhiệm trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ quản lý đất đai; phát huy hơn nữa vai trò của cấp ủy chi bộ trong công tác lãnh, chỉ đạo về quản lý đất đai. Nếu chi bộ nào để đảng viên vi phạm Luật Đất đai, cấp ủy chi bộ đó phải chịu trách nhiệm trước Đảng ủy xã.

Thanh Huyền